Skip navigation links
Lists
Hướng dẫn thủ tục ĐKKD
Những yêu cầu cần lưu ý
Thủ tục đăng ký, biểu mẫu
Ngành nghề cần chứng chỉ
QĐ về vốn pháp định
Ngành KD có điều kiện
Mã ngành ĐKKD
Đăng ký KD qua mạng
Doanh nghiệp tư nhân
Cty TNHH 1 thành viên
Cty TNHH 2 TV trở lên
Công ty cổ phần
Công ty hợp danh
Thay đổi nội dung ĐKKD
Thay đổi nội dung ĐKKD
Đăng ký thay đổi
Hồ sơ doanh nghiệp
Cấp mã số doanh nghiệp
Tra cứu doanh nghiệp

 Bảng chi tiết mã ngành

Expand/Collapse Cấp 1 : N ‎(48)
Expand/Collapse Cấp 2 : 82 ‎(12)
821821982199N82199
Hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khácUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
822822082200N82200
Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọiUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
823823082300N82300
Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mạiUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
829N829
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâuUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
829829182910N82910
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ thanh toán, tín dụngUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
829829282920N82920
Dịch vụ đóng góiUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
829829982990N82990
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâuUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Expand/Collapse Cấp 1 : O ‎(13)
Expand/Collapse Cấp 2‎(1)
O
HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI, QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, AN NINH QUỐC PHÒNG; BẢO ĐẢM XÃ HỘI BẮT BUỘCUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Expand/Collapse Cấp 2 : 84 ‎(12)
O84
Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, quản lý nhà nước, an ninh quốc phòng và bảo đảm xã hội bắt buộcUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
841O841
Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, quản lý nhà nước và quản lý chính sách kinh tế, xã hộiUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
8418411O8411
Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợpUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
841841184111O84111
Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hộiUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
841841184112O84112
Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợpUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
841841284120O84120
Hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hoá và các dịch vụ xã hội khác (trừ bảo đảm xã hội bắt buộc)Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
841841384130O84130
Hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực kinh tế chuyên ngànhUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
842O842
Hoạt động phục vụ chung cho toàn đất nướcUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
842842184210O84210
Hoạt động ngoại giaoUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
842842284220O84220
Hoạt động quốc phòngUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
842842384230O84230
Hoạt động an ninh, trật tự an toàn xã hộiUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
843843084300O84300
Hoạt động bảo đảm xã hội bắt buộcUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Expand/Collapse Cấp 1 : P ‎(19)
Expand/Collapse Cấp 2‎(1)
P
GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Expand/Collapse Cấp 2 : 85 ‎(18)
P85
Giáo dục và đào tạoUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
851851085100P85100
Giáo dục mầm nonUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
852852085200P85200
Giáo dục tiểu họcUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
853P853
Giáo dục trung họcUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
8538531P8531
Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thôngUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
853853185311P85311
Giáo dục trung học cơ sởUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
853853185312P85312
Giáo dục trung học phổ thôngUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
8538532P8532
Giáo dục nghề nghiệpUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
853853285321P85321
Giáo dục trung cấp chuyên nghiệpUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
853853285322P85322
Dạy nghềUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
854P854
Đào tạo cao đẳng, đại học và sau đại họcUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
854854185410P85410
Đào tạo cao đẳngUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
854854285420P85420
Đào tạo đại học và sau đại họcUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
855P855
Giáo dục khácUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
855855185510P85510
Giáo dục thể thao và giải tríUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
855855285520P85520
Giáo dục văn hoá nghệ thuậtUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
855855985590P85590
Giáo dục khác chưa được phân vào đâuUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
856856085600P85600
Dịch vụ hỗ trợ giáo dụcUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Expand/Collapse Cấp 1 : Q ‎(32)
Expand/Collapse Cấp 2‎(1)
Q
Y TẾ VÀ HOẠT ĐỘNG TRỢ GIÚP XÃ HỘIUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Expand/Collapse Cấp 2 : 86 ‎(11)
Q86
Hoạt động y tếUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
8618610Q8610
Hoạt động của các bệnh viện, trạm xáUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
861861086101Q86101
Hoạt động của các bệnh việnUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
861861086102Q86102
Hoạt động của các trạm y tế cấp xã và trạm y tế bộ/ngànhUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
8628620Q8620
Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
862862086201Q86201
Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
862862086202Q86202
Hoạt động của các phòng khám nha khoaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
869Q869
Hoạt động y tế khácUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
869869186910Q86910
Hoạt động y tế dự phòngUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
869869286920Q86920
Hoạt động của hệ thống cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năngUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
869869986990Q86990
Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâuUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Expand/Collapse Cấp 2 : 87 ‎(14)
Q87
Hoạt động chăm sóc, điều dưỡng tập trungUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
8718710Q8710
Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡngUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
871871087101Q87101
Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng thương bệnh binhUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
871871087109Q87109
Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng các đối tượng khácUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
8728720Q8720
Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người bị thiểu năng, tâm thần và người nghiệnUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
872872087201Q87201
Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người bị thiểu năng, tâm thầnUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
872872087202Q87202
Hoạt động chăm sóc sức khoẻ, cai nghiện phục hồi người nghiệnUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
8738730Q8730
Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người có công, người già và người tàn tật không có khả năng tự chăm sócUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
873873087301Q87301
Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người có công (trừ thương bệnh binh)Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
873873087302Q87302
Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người giàUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
873873087303Q87303
Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người tàn tậtUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
8798790Q8790
Hoạt động chăm sóc tập trung khácUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
879879087901Q87901
Hoạt động chữa bệnh, phục hồi nhân phẩm cho đối tượng mại dâmUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
879879087909Q87909
Hoạt động chăm sóc tập trung khác chưa được phân vào đâuUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Expand/Collapse Cấp 2 : 88 ‎(6)
Q88
Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trungUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
8818810Q8810
Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung đối với người có công, thương bệnh binh, người già và người tàn tậtUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
881881088101Q88101
Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung đối với người có công (trừ thương bệnh binh)Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
881881088102Q88102
Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung đối với thương bệnh binhUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
881881088103Q88103
Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung đối với người già và người tàn tậtUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
889889088900Q88900
Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung khácUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Expand/Collapse Cấp 1 : R ‎(18)
Expand/Collapse Cấp 2‎(1)
R
NGHỆ THUẬT, VUI CHƠI VÀ GIẢI TRÍUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Expand/Collapse Cấp 2 : 90 ‎(1)
900900090000R90000
Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải tríUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Expand/Collapse Cấp 2 : 91 ‎(5)
R91
Hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hoá khácUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
910R910
Hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hoá khácUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
910910191010R91010
Hoạt động thư viện và lưu trữUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
910910291020R91020
Hoạt động bảo tồn, bảo tàngUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
910910391030R91030
Hoạt động của các vườn bách thảo, bách thú và khu bảo tồn tự nhiênUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Expand/Collapse Cấp 2 : 92 ‎(3)
9209200R9200
Hoạt động xổ số, cá cược và đánh bạcUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
920920092001R92001
Hoạt động xổ sốUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
920920092002R92002
Hoạt động cá cược và đánh bạcUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Expand/Collapse Cấp 2 : 93 ‎(8)
R93
Hoạt động thể thao, vui chơi và giải tríUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
931R931
Hoạt động thể thaoUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
931931193110R93110
Hoạt động của các cơ sở thể thaoUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
931931293120R93120
Hoạt động của các câu lạc bộ thể thaoUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
931931993190R93190
Hoạt động thể thao khácUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
932R932
Hoạt động vui chơi giải trí khácUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
932932193210R93210
Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đềUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
932932993290R93290
Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâuUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Expand/Collapse Cấp 1 : S ‎(27)
Expand/Collapse Cấp 2‎(1)
S
HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ KHÁCUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Expand/Collapse Cấp 2 : 94 ‎(8)
S94
Hoạt động của các hiệp hội, tổ chức khácUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
941S941
Hoạt động của các hiệp hội kinh doanh, nghiệp chủ và nghề nghiệpUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
941941194110S94110
Hoạt động của các hiệp hội kinh doanh và nghiệp chủUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
941941294120S94120
Hoạt động của các hội nghề nghiệpUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
942942094200S94200
Hoạt động của công đoànUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
949S949
Hoạt động của các tổ chức khácUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
949949194910S94910
Hoạt động của các tổ chức tôn giáoUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
949949994990S94990
Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâuUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Expand/Collapse Cấp 2 : 95 ‎(10)
S95
Sửa chữa máy vi tính, đồ dùng cá nhân và gia đìnhUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
951S951
Sửa chữa máy vi tính và thiết bị liên lạcUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Previous701 - 800 Next

 Mã ngành đăng ký kinh doanh

HỆ THỐNG NGÀNH KINH TẾ VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg
ngày 23 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LÂM ĐỒNG - LAM DONG PORTAL
Cơ quan quản lý: Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử, thuộc Sở Thông tin & Truyền thông
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Viết Vân - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông
Địa chỉ: Số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 063.3545579 - Fax: 063.3545455 - Email: bbt@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
Thiết kế và phát triển bởi FSC việt Nam