Skip navigation links
Giới thiệu Lâm Đồng
Giới thiệu chung
Điều kiện tự nhiên
Lịch sử
Tiềm năng du lịch
Cơ sở hạ tầng
Tài nguyên thiên nhiên
Tin tức sự kiện
Tin tức nổi bật
Tin tức trong tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Quy hoạch phát triển
Thành phố Đà Lạt
Thị xã Bảo Lộc
Các huyện
Các ngành, lĩnh vực
Tăng trưởng xanh
Tổng quan
Cách tiếp cận
Các công cụ đánh giá
Các chiến lược tăng trưởng xanh
Các can thiệp giảm thiểu tiềm năng
Bản đồ hành chính

 Quy hoạch phát triển

Pursuant to Decree no. 98/2018/ND-CP by the Government dated July 5 th , 2018 on policies to encourage cooperation and linking between production and consumption;
Implementing Decision No. 1437 / QD-TTg dated October 29, 2018 of the Prime Minister approving the Project for the full development of children in the first years at the family and community during 2018 - 2025 (hereinafter referred to as Project), the Provincial People's Committee issues the Implementation Plan in the province with the following contents:
In the implementation of the Health Ministry's Decision No. 7562 / QD-BYT dated December 24, 2018, promulgating the Health sector's Climate Change Action Plan for the period 2019-2030 and vision to 2050; The People's Committee of Lam Dong province develops an implementation plan in the province with the following contents:
Implementing Decision no. 733/QD-TTg dated June 14 th , 2019 by the Prime Minister, the People's Committee of Lam Dong Province issues a Plan to organize the Competition Movement "Lam Dong Province's officials, civil servants, and public employees compete for office culture" in the 2019 - 2025 period (hereinafter referred to as Movement) in the province as follows:
Implementing Decision no. 733/QD-TTg dated June 14 th , 2019 by the Prime Minister, the People's Committee of Lam Dong Province issues a Plan to organize the Competition Movement "Lam Dong Province's officials, civil servants, and public employees compete for office culture" in the 2019 - 2025 period (hereinafter referred to as Movement) in the province as follows:
Considering Report No. 6996/TTr-UBND on October 25 th , 2019 of the People's Committee of Lam Dong Province on the promulgation of the Resolution stipulating policies to support officials, civil servants, public employees, and officers when being mobilized, rotated, or seconded; Verification Report of the Economic - Budget Committee of the People's Council of the province; the opinions of the members of the People's Council at the session.
Implementing Decision no. 861/QD-TTg by the Prime Minister dated July 11 th , 2019, approving the Scheme of “Propaganda, dissemination, and education of laws on anti-corruption in the 2019-2021 period”, The People's Committee of Lam Dong Province issues the Implementation Plan for the Scheme in the province (hereinafter referred to as the Plan), specifically as follows:
Considering Report No. 6996/TTr-UBND on October 25 th , 2019 of the People's Committee of Lam Dong Province on the promulgation of the Resolution stipulating policies to support officials, civil servants, public employees, and officers when being mobilized, rotated, or seconded; Verification Report of the Economic - Budget Committee of the People's Council of the province; the opinions of the members of the People's Council at the session.
Pursuant to paragraph 1, Article 11 in Circular No. 43/2013/TT-BCT dated 31st December 2013 of the Minister for Industry and Trade, stipulating the items of content, the sequence and process of how to create, verify, approve and adjust the planning for electricity development.
Pursuant to Prime Ministerial Decision No. 242/QĐ-TTg dated 26th February 2018 on approving “The Project on innovating and enhancing the effectiveness of the law execution organization” for 2018-2022.
Các tin khác
<< Trang trước   Trang sau >>

 

 Dịch vụ cộng đồng

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LÂM ĐỒNG - LAM DONG PORTAL
Cơ quan quản lý: Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử, thuộc Sở Thông tin & Truyền thông
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Viết Vân - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông
Địa chỉ: Số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3545579 - Fax: 0263.3545455 - Email: bbt@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
Thiết kế và phát triển bởi FSC việt Nam
 
ipv6 ready