Skip navigation links
Giới thiệu Lâm Đồng
Giới thiệu chung
Điều kiện tự nhiên
Lịch sử
Tiềm năng du lịch
Cơ sở hạ tầng
Tài nguyên thiên nhiên
Bộ máy tổ chức
Tin tức sự kiện
Tin tức nổi bật
Tin tức trong tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Bản đồ hành chính
Dự báo thời tiết
sadfasTrang chủ > Tin tức sự kiện > Tin tức trong tỉnh > Toàn cảnh thu hút đầu tư ở Lâm Đồng - Vấn đề đặt ra
Toàn cảnh thu hút đầu tư ở Lâm Đồng - Vấn đề đặt ra 
Những năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế thế giới nhưng Lâm Đồng vẫn thu hút khá nhiều nhà đầu tư thuộc các thành phần kinh tế, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân thời kỳ 2006 - 2011 đạt khoảng 14%. Tổng mức đầu tư xã hội thời gian này đạt 32.328 tỷ đồng, bằng 41,5 GDP, nguồn vốn khu vực dân doanh và đầu tư nước ngoài chiếm khoảng 65% vốn đầu tư toàn xã hội. Điều này chứng tỏ cơ chế, chính sách thu hút đầu tư của Lâm Đồng được cải thiện, bước đầu hấp dẫn các nhà đầu tư.

Mặt được và chưa được     

Chỉ riêng giai đoạn 5 năm qua, Lâm Đồng chấp thuận chủ trương đầu tư 815 dự án với tổng vốn đăng ký 102.600 tỷ đồng, diện tích trên 87.000 ha, trong đó 705 dự án đầu tư được thỏa thuận hoặc cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký trên 96.500 tỷ đồng, 249 dự án đang triển khai với tổng vốn đăng ký trên 32.000 tỷ đồng và ước vốn thực hiện trên 9.000 tỷ đồng, 165 dự án đi vào hoạt động với số vốn trên 5.640 tỷ đồng.

 

Sản xuất rượu Vang Đà Lạt ở Công ty Cổ phần rượu bia Đà Lạt.

Các dự án đầu tư vào Lâm Đồng trên lĩnh vực du lịch – thương mại được quan tâm nhất. 5 năm qua có 195 dự án với tổng vốn đăng ký trên 54, 820 tỷ đồng, trong đó đang triển khai thực hiện 59 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 8.000 tỷ đồng; 34 dự án hoạt động với vốn thực hiện trên 2.110 tỷ đồng và chủ yếu là các dự án xây dựng nhà hàng, khách sạn, khu danh lam thắng cảnh, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ. Các dự án góp phần đa dạng hóa sản phẩm phục vụ khách du lịch, nhân dân. Nếu năm 2006 chỉ có 30. 295 cơ sở du lịch, thương mại, dịch vụ, khách sạn – nhà hàng thì đến 2011 có 46. 025 cơ sở, tăng 15. 730 cơ sở. Doanh thu các cơ sở lưu trú tăng từ 116,4 tỷ đồng lên 228,6 tỷ đồng.

Tuy nhiên trong lĩnh vực này, tiến độ triển khai thực hiện các dự án còn chậm, nhiều khu, điểm du lịch chưa được đầu tư đúng tiến độ. Việc chậm trễ trong đầu tư đã gây lãng phí tài nguyên du lịch, chưa góp phần đưa ngành du lịch trở thành ngành kinh tế động lực. Ngoài ảnh hưởng khủng hoảng và suy thoái kinh tế trên phạm vi thế giới và lạm phát năm 2010 còn có nguyên nhân là các nhà đầu tư không có năng lực tài chính, đầu tư cầm chứng chờ cơ hội để sang nhượng. Do vậy từ năm 2006 đến nay, tỉnh phải thu hồi 37 dự án được thỏa thuận hoặc cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký 6.095 tỷ đồng.     

Trên lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp: Ngoài các khu công nghiệp Lộc Sơn và Phú Hội, tỉnh quy hoạch 14 cụm công nghiệp với tổng diện tích 713,8 ha, trong đó có 11 cụm công nghiệp được phê duyệt quy hoạch chi tiết.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn song tỉnh tập trung đầu tư phát triển hạ tầng công nghiệp, thực hiện chính sách khuyến công, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp nhằm thu hút các dự án công nghiệp. Năm 2006 mới có trên 6.500 cơ sở thì đến nay lên trên 8.700 cơ sở. Các dự án đầu tư tăng khá. 5 năm qua thu hút 132 dự án, tổng vốn đăng ký 12.130 tỷ đồng, nâng tổng số dự án lên 164, với tổng vốn đăng ký 12.250 tỷ đồng, tăng gấp 3,9 lần về số dự án so với năm 2006. Một số dự án công nghiệp triển khai đúng tiến độ, sản phẩm khá đa dạng, chủ yếu là chế biến nông, lâm, khoáng sản. Một số dự án gặp khó khăn về thị trường, nguồn nguyên liệu, vốn đầu tư… nên tiến độ đầu tư chậm.

Từ năm 2006 đến nay tỉnh thu hồi 16 dự án công nghiệp với tổng vốn đăng ký 283 tỷ đồng. Riêng tại các khu công nghiệp Lộc Sơn và Phú Hội, đã thu hút 67 dự án với tổng vốn 3.353 tỷ đồng. Trong đó có 53 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư còn hiệu lực (11 dự án đầu tư nước ngoài) với tổng vốn đăng ký 3.230 tỷ đồng và 43,65 triệu USD. Hiện có 20 dự án hoạt động, tổng vốn đầu tư thực hiện khoảng 70 tỷ đồng, gần 9,8 triệu USD, thu hút 1.030 lao động. Các dự án còn lại đang hoàn chỉnh thủ tục xây dựng và lắp đặt thiết bị. Do cơ sở hạ tầng tại các khu công nghiệp chưa hoàn chỉnh và đồng bộ, cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư chưa thực sự hấp dẫn, việc quảng bá xúc tiến đầu tư chưa thường xuyên nên thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp của tỉnh chưa sôi động. Thời gian qua có 34 dự án chậm triển khai bị thu hồi. Tại các cụm công nghiệp trong tỉnh đã thu hút 50 dự án, với tổng diện tích 160 ha, đạt 31,37% diện tích đất quy hoạch, thu hút 3 nhà đầu tư hạ tầng vào các cụm công nghiệp Tân Châu, Lộc Thắng, Đạ Huoai    

Là một tỉnh có tiềm năng phát triển thủy điện, 5 năm qua có 36 dự án được cấp giấy chứn đầu tư. Trong quá trình triển khai thực hiện do tiến độ chậm nên tỉnh thu hối 6 giấy chứng nhận, 9 chủ trương đầu tư. Hiện có 30 dự án còn hiệu lực. Trong đó có 6 dự án đã hoạt động, 10 dự án đang thi công, 14 đang triển khai công trác bồi thường, giải phóng mặt bằng, lập dự án đầu tư, thiết kế cơ sở. Các dự án có tổng vốn đăng ký trên 11.562 tỷ đồng, tổng vốn đã đầu tư đạt gần 46% so với vốn đăng ký. Tổng công suất các nhà máy 694,7 MW, bình quân 3,7 ha lòng hồ/MW.

 

Trại nuôi cá hồi của Trung tâm Nghiên cứu cá nước lạnh miền Nam ở xã Đạ sar, Lạc Dương.

Khai thác tiềm năng phát triển trong lĩnh vực nông nghiệp, Lâm Đồng quy hoạch Khu nông nghiệp công nghệ cao tại huyện Lạc Dương với tổng diện tích 699 ha; 35 điểm thu hút đầu tư phát triển sản xuất nông - lâm kết hợp gắn với chăn nuôi bò sữa, bò thịt chất lượng cao có tổng diện tích 9.147 ha; quy hoạch các vùng sản xuất rau, hoa, dâu tây công nghệ cao tại Đà Lạt, Đơn Dương, Đức Trọng với tổng diện tích 1.760 ha; quy hoạch vùng chè chất lượng cao tại các huyện Bảo Lâm, Di Linh và TP.Đà Lạt, Bảo Lộc có diện tích 4.200 ha. Đến nay, 242 dự án còn hiệu lực. Các dựa án đầu tư nông nghiệp công nghệ cao trồng rau, hoa hầu hết tập trung ở huyện Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng và TP. Đà Lạt; trồng cao su tập trung ở Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Bảo Lâm và Đơn Dương; nuôi cá nước lạnh ở Lạc Dương, Lâm Hà. Đến nay, vốn thực hiện của các dự án trên lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng, trồng rừng, chăn nuôi, nông- lâm kết hợp khoảng 905,5 tỷ đồng, bằng 13,5% vốn đăng ký. Các dự án đã trồng trên 8.773 ha rừng kinh tế và cây cao su…

 

Thu hái chè ở thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm.

 Các dự án góp phần giải quyết công ăn việc làm và nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống cho nhân dân, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, năng suất và sản lượng cây trồng tăng bình quân 8 - 10%/năm. Nhiều mô hình đạt hiệu qủa kinh tế cao và hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp theo công nghệ tiến tiến, an toàn với quy mô sản lượng lớn. Doanh thu đối với các mô hình sản xuất rau, hoa đạt từ 500 - 1.000 triệu đồng/ha, chè chất lượng cao từ 150 - 250 triệu đồng/ha. Giá trị sản xuất bình quân của 1 ha gieo trồng năm 2010 đạt 76 triệu đồng/ha, tăng 2,9 lần so với năm 2006.

Hiện toàn tỉnh cũng có 296 trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm; 9 dự án nuôi cá hồi, cá tầm, sản lượng trên 300 tấn cá/ năm. Nhìn chung việc triển khai các dự án đầu tư trên lĩnh vực nông - lâm nghiệp vẫn còn chậm. Một số dự án để xảy ra tình trạng chặt phá rừng, không thực hiện đúng nội dung dự án nên tỉnh đã thu hồi 31 dự án với tổng vốn đăng ký 543 tỷ đồng…

Các tin khác

 

 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LÂM ĐỒNG - LAM DONG PORTAL
Cơ quan quản lý: Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử, thuộc Sở Thông tin & Truyền thông
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Viết Vân - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông
Địa chỉ: Số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3545579 - Fax: 0263.3545455 - Email: bbt@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
Thiết kế và phát triển bởi FSC việt Nam