Skip navigation links
Giới thiệu Lâm Đồng
Giới thiệu chung
Điều kiện tự nhiên
Lịch sử
Tiềm năng du lịch
Cơ sở hạ tầng
Tài nguyên thiên nhiên
Bộ máy tổ chức
Tin tức sự kiện
Tin tức nổi bật
Tin tức trong tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Tăng trưởng xanh
Tổng quan
Cách tiếp cận
Các công cụ đánh giá
Các chiến lược tăng trưởng xanh
Các can thiệp giảm thiểu tiềm năng
Bản đồ hành chính
sadfasTrang chủ > Tin tức sự kiện > Tin tức trong tỉnh > Năm 2020, tổng biên chế công chức tỉnh Lâm Đồng được Thủ tướng phê duyệt là 2.540 biên chế
Năm 2020, tổng biên chế công chức tỉnh Lâm Đồng được Thủ tướng phê duyệt là 2.540 biên chế 

(LĐ online) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 1066/QĐ-TTg phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước của các cơ quan hành chính Nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2020.

 

Năm 2020, tổng biên chế công chức tỉnh Lâm Đồng được Thủ tướng phê duyệt giảm 92 biên chế so với năm 2019

 

Theo đó, tổng biên chế công chức năm 2020 của các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước, cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài (không bao gồm biên chế của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng; biên chế công chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập và cán bộ, công chức cấp xã), biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước và biên chế công chức dự phòng là 253.517 biên chế.

 

Cụ thể, biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước là 251.135 biên chế, giảm 5.960 biên chế so với năm 2019. Trong đó, các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập 108.368 biên chế, tăng 3.179 biên chế; các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện 142.767 biên chế, giảm 9.139 biên chế.

 

Ngoài ra, biên chế của các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài 1.068 biên chế, biên chế các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước là 686 biên chế và biên chế công chức dự phòng là 628 biên chế.

 

Tỉnh Lâm Đồng được Thủ tướng phê duyệt tổng biên chế công chức năm 2020 của các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước, biên chế của các Hội có tính chất đặc thù và biên chế công chức dự phòng là 2.540 biên chế, giảm 92 biên chế so với năm 2019.

 

Các tin khác

 

 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LÂM ĐỒNG - LAM DONG PORTAL
Cơ quan quản lý: Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử, thuộc Sở Thông tin & Truyền thông
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Viết Vân - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông
Địa chỉ: Số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3545579 - Fax: 0263.3545455 - Email: bbt@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
Thiết kế và phát triển bởi FSC việt Nam
 
ipv6 ready