Skip navigation links
Giới thiệu Lâm Đồng
Giới thiệu chung
Điều kiện tự nhiên
Lịch sử
Tiềm năng du lịch
Cơ sở hạ tầng
Tài nguyên thiên nhiên
Bộ máy tổ chức
Tin tức sự kiện
Tin tức nổi bật
Tin tức trong tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Tăng trưởng xanh
Tổng quan
Cách tiếp cận
Các công cụ đánh giá
Các chiến lược tăng trưởng xanh
Các can thiệp giảm thiểu tiềm năng
Bản đồ hành chính
sadfasTrang chủ > Tin tức sự kiện > Tin tức trong tỉnh > Lan tỏa phong trào học tập và làm theo Bác ở Cát Tiên
Lan tỏa phong trào học tập và làm theo Bác ở Cát Tiên 

Trong những năm qua, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị luôn được các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, đơn vị trong huyện Cát Tiên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa triển khai thực hiện. Phong trào đã tạo nhiều chuyển biến về nhận thức và đi vào chiều sâu, được cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong huyện đồng tình hưởng ứng và kết quả đạt được rất đáng ghi nhận.

 

Cán bộ, đảng viên, Nhân dân huyện Cát Tiên luôn tham gia cổ vũ nhiệt tình các cuộc thi về học tập và làm theo Bác. Ảnh: N.Thi

 

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Đỗ Văn Huynh - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Cát Tiên cho biết, sau khi tiếp thu Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh; Ban Thường vụ Huyện ủy đã kịp thời ban hành các văn bản để triển khai thực hiện. Công tác quán triệt, học tập và tổ chức tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05, các chuyên đề hàng năm đã được cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở thực hiện thường xuyên, liên tục bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động... 

 

Xác định tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thực hiện Hướng dẫn số 113 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Cát Tiên đã ban hành Kế hoạch số 99 ngày 29/1/2019 để tổ chức quán triệt, học tập, sinh hoạt nội dung chuyên đề; các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập và quán triệt thực hiện trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Việc triển khai chuyên đề được tổ chức ở từng chi bộ. Từng cán bộ, đảng viên nghiêm túc thực hiện việc cam kết, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm và đề ra phương hướng phấn đấu làm theo. Cấp ủy và lãnh đạo chính quyền, đoàn thể phối hợp để lựa chọn những vấn đề hạn chế, tồn tại có liên quan tới 3 nội dung của chuyên đề để triển khai xây dựng đó là: ý thức tôn trọng Nhân dân; phát huy dân chủ; chăm lo đời sống Nhân dân của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị… để tập trung giải quyết, gắn với kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các phong trào thi đua của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”…

 

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trên địa bàn huyện dần đi vào nề nếp, tạo được chuyển biến rõ nét từ nhận thức đến hành động trong cán bộ, đảng viên và đông đảo tầng lớp nhân dân. 

 

Công tác quản lý Nhà nước trên địa bàn ở các lĩnh vực như đất đai, quy hoạch, xây dựng, trật tự đô thị, tài nguyên khoáng sản và vệ sinh môi trường được tăng cường. Các công trình dự án trên địa bàn huyện được quan tâm chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Đáng chú ý, các công trình trở ngại kéo dài nhiều năm liền ở huyện cơ bản đã được tháo gỡ những vướng mắc nhờ sự đồng lòng của phía người dân như vấn đề giải phóng mặt bằng hồ Đạ Sỵ, công trình cầu Hai Cô, Sân vận động thị trấn Phước Cát…

 

Có thể nói, qua 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 ở huyện Cát Tiên, vai trò, vị trí của tổ chức đảng, trách nhiệm của đảng viên trong sinh hoạt Đảng được nâng cao; công tác lãnh đạo, quản lý, giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên được tăng cường. Việc thực hiện nguyên tắc về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được triển khai nghiêm túc; nhất là các nguyên tắc tự phê bình và phê bình, nguyên tắc tập trung dân chủ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, nhất là tổ chức đảng ở cơ sở. Bộ máy chính quyền “liêm chính, hành động, kiến tạo, phục vụ”, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức “liêm chính, năng động, sáng tạo, hết lòng vì Nhân dân”, “mỗi ngày làm một việc tốt vì Nhân dân”… được huyện tập trung chỉ đạo xây dựng.

 

Huyện ủy tập trung chỉ đạo việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, nhiều gương điển hình tiên tiến, mô hình hay nổi lên được huyện kịp thời biểu dương, khen thưởng. Tiêu biểu như mô hình Thu gom rác thải, bao bì thuốc bảo vệ thực vật của Đảng bộ xã Đinh Tiên Hoàng; mô hình Tổ liên hộ tự quản về an ninh trật tự của Đảng bộ xã Đức Phổ; mô hình Thắp sáng đường quê của Hội Phụ nữ xã Mỹ Lâm; mô hình Trồng khoai lang, lúa nước của ông Phan Công Minh… Đã xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện các tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn huyện. Rất nhiều những gương điển hình tập thể và cá nhân xuất hiện trên địa bàn cho thấy việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã khơi dậy tinh thần thi đua “chung sức xây dựng nông thôn mới” trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. 

 

Sơ kết 3 năm thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Huyện ủy Cát Tiên cũng nhận định rằng, phong trào được triển khai ở huyện đã tạo chuyển biến nhận thức và đi vào chiều sâu, được cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong huyện đồng tình hưởng ứng, trở thành các cuộc sinh hoạt chính trị trong mọi lĩnh vực. Từ phong trào, đã có nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả và gương điển hình tiêu biểu có sức lan tỏa rộng, đặc biệt trong cộng đồng. Qua đó, tác động tích cực đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. 

 

Phát huy những kết quả đạt được, huyện cho biết, sẽ tiếp tục tập trung đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 05 và chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy, Huyện ủy để việc học tập và làm theo Bác trên địa bàn huyện ngày càng lan tỏa sâu rộng và đạt được hiệu quả thiết thực hơn nữa.

 

Các tin khác

 

 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LÂM ĐỒNG - LAM DONG PORTAL
Cơ quan quản lý: Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử, thuộc Sở Thông tin & Truyền thông
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Viết Vân - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông
Địa chỉ: Số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3545579 - Fax: 0263.3545455 - Email: bbt@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
Thiết kế và phát triển bởi FSC việt Nam
 
ipv6 ready