Skip navigation links
Giới thiệu Lâm Đồng
Giới thiệu chung
Điều kiện tự nhiên
Lịch sử
Tiềm năng du lịch
Cơ sở hạ tầng
Tài nguyên thiên nhiên
Bộ máy tổ chức
Tin tức sự kiện
Tin tức nổi bật
Tin tức trong tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Tăng trưởng xanh
Tổng quan
Cách tiếp cận
Các công cụ đánh giá
Các chiến lược tăng trưởng xanh
Các can thiệp giảm thiểu tiềm năng
Bản đồ hành chính
sadfasTrang chủ > Tin tức sự kiện > Tin tức trong tỉnh > Đức Trọng: Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII
Đức Trọng: Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII 

(LĐ online) - Ngày 19/7, Huyện ủy Đức Trọng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

 

Toàn cảnh hội nghị

 

Đảng bộ Đức Trọng có 65 tổ chức cơ sở đảng, bao gồm 44 chi bộ cơ sở, 21 đảng bộ cơ sở, với 4.614 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ huyện Đức Trọng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả tích cực, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể các cấp đã quán triệt, cụ thể hóa quan điểm, chủ trương, định hướng Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh của huyện để tập trung triển khai các nhiệm vụ, nhằm tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; tổ chức sắp xếp bộ máy tinh gọn bước đầu đạt được những kết quả tích cực; hiệu lực, hiệu quả quản lý của cơ quan Nhà nước được nâng cao; công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều đổi mới và thực chất hơn... Công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật của Đảng, việc thi hành Điều lệ Đảng nghiêm túc, chặt chẽ, đạt kết quả tốt góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và giữ vững an ninh quốc phòng theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII đề ra. Công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí có tiến bộ, bước đầu đạt được những kết quả tích cực, cụ thể…

 

Về tình hình thực hiện Điều lệ Đảng, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai Điều lệ Đảng, Quy định, Hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng (khóa XII) đảm bảo tiến độ, thời gian và đạt chất lượng tốt. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, đã tích cực mở các chuyên mục, thông tin, sao gửi tài liệu nội dung các văn kiện Đại hội XII, gắn với việc quán triệt, nghiên cứu, thi hành Điều lệ Đảng, tạo hiệu quả trong tuyên truyền cũng như triển khai thực hiện có hiệu quả về công tác xây dựng Đảng.

 

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Huyện ủy Đức Trọng tiếp tục đặt ra một số chỉ tiêu cụ thể: Phấn đấu hàng năm có 100% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ (trong đó có không quá 20% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 80% hoàn thành tốt nhiệm vụ), không có tổ chức cơ sở đảng không hoàn thành nhiệm vụ; 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó không quá 20% đảng viên được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hàng năm kết nạp từ 100 đảng viên trở lên; phấn đấu có 100% tổ chức chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến các xã, thị trấn được xếp loại ở mức cao nhất…

 

T.VŨ

 

Các tin khác

 

 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LÂM ĐỒNG - LAM DONG PORTAL
Cơ quan quản lý: Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử, thuộc Sở Thông tin & Truyền thông
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Viết Vân - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông
Địa chỉ: Số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3545579 - Fax: 0263.3545455 - Email: bbt@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
Thiết kế và phát triển bởi FSC việt Nam
 
ipv6 ready