Skip navigation links
Giới thiệu Lâm Đồng
Giới thiệu chung
Điều kiện tự nhiên
Lịch sử
Tiềm năng du lịch
Cơ sở hạ tầng
Tài nguyên thiên nhiên
Tin tức sự kiện
Tin tức nổi bật
Tin tức trong tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Tăng trưởng xanh
Tổng quan
Cách tiếp cận
Các công cụ đánh giá
Các chiến lược tăng trưởng xanh
Các can thiệp giảm thiểu tiềm năng
Bản đồ hành chính
sadfasTrang chủ > Tin tức sự kiện > Tin tức trong tỉnh > Đức Trọng: Nỗ lực làm tốt công tác xây dựng Đảng trong năm cuối nhiệm kỳ
Đức Trọng: Nỗ lực làm tốt công tác xây dựng Đảng trong năm cuối nhiệm kỳ 

Nhìn nhận lại năm 2019 để chuẩn bị tốt nhất cho năm 2020 là cách làm của huyện Đức Trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Bởi việc nhìn nhận lại những điều đã làm được và chưa làm được trong năm 2019 sẽ xác định đúng nhiệm vụ trọng tâm cho năm cuối nhiệm kỳ - năm 2020.

 

Việc lãnh đạo huyện thường xuyên đi kiểm tra thực tế cơ sở đã góp phần đưa ra những chỉ đạo đúng đắn trong thực hiện các nhiệm vụ. Trong ảnh: Bí thư Huyện ủy Đức Trọng Nguyễn Ngọc Phúc đi kiểm tra các vấn đề về rừng. Ảnh: H.My

 

Năm 2019, huyện Đức Trọng đã tập trung thực hiện có hiệu quả nhiều nhiệm vụ trọng tâm theo các nghị quyết của Trung ương cũng như của tỉnh. Đơn cử như, trong công tác tổ chức, cán bộ, Đức Trọng đã sắp xếp, kiện toàn bộ máy. Theo đánh giá của Thường trực Huyện ủy, việc kiện toàn, sắp xếp đã phát huy tinh thần trách nhiệm, vai trò người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị và tinh thần, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Song song với đó việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức cũng được thực hiện thường xuyên để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 

 

Theo số liệu thống kê từ Ban Tổ chức Huyện ủy, Đảng bộ huyện Đức Trọng hiện có 65 tổ chức cơ sở đảng với 21 đảng bộ, 44 chi bộ cơ sở, 300 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. Đến cuối năm 2019, có 16,9% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 64,6% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ và 18,5% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ; không có tổ chức cơ sở đảng không hoàn thành nhiệm vụ. Trong năm đã có 151 đảng viên mới được kết nạp, đạt 88,8% kế hoạch, nâng tổng số đảng viên trên toàn huyện lên 4.701 đồng chí. Trong năm qua, công tác kiểm tra, giám sát được cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp thực hiện chặt chẽ. Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Trọng đã kiểm tra 9 tổ chức cơ sở đảng và 11 đảng viên là bí thư, phó bí thư các tổ chức cơ sở đảng; giám sát đối với 17 tổ chức đảng và 3 đảng viên theo Điều 30 của Điều lệ Đảng và tổ chức kiểm tra toàn diện đối với 15 xã, thị trấn. Ngoài ra, UBKT Huyện ủy cũng đã tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát, qua đó đã xem xét xử lý kỷ luật đối với 24 đảng viên vi phạm; đồng thời, chỉ rõ những mặt hạn chế, khuyết điểm của các tổ chức đảng và đảng viên để khắc phục trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

 

Để nâng cao chất lượng các tổ chức đảng và đảng viên, Huyện ủy Đức Trọng xác định lấy việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị làm kim chỉ nam để thực hiện. Thông qua các nội dung tuyên truyền, giáo dục; tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 gắn với biểu dương, khen thưởng các gương điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016-2018; tổ chức Hội thi “Tìm hiểu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019 từ cơ sở đến huyện; chỉ đạo việc đổi mới, nâng cao chất lượng chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ trên địa bàn huyện... đã góp phần tạo chuyển biến trong việc “làm theo” ở mỗi cán bộ, đảng viên.

 

Ngoài việc sắp xếp bộ máy và nâng cao chất lượng đảng viên, đổi mới sự lãnh đạo của Đảng cũng là vấn đề quan trọng mà Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Trọng tập trung thực hiện nhằm mang lại hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần chèo lái thành công con thuyền kinh tế - xã hội của huyện. Cụ thể, Huyện ủy Đức Trọng đã xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, bức xúc để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Tổ chức các hội nghị sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm đối với việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng cấp trên. Trong các cuộc họp, Huyện ủy Đức Trọng đã gửi trước các tài liệu liên quan để các thành phần dự họp nghiên cứu, bởi vậy tại hội nghị chỉ tập trung thời gian để phân tích, thảo luận, nhất là về những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân để đề ra giải pháp. Ngoài ra, việc Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện thường xuyên bố trí lịch đi kiểm tra thực tế cơ sở đã góp phần nắm bắt tình hình đời sống dân sinh cũng như những vấn đề bất cập trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, tài nguyên khoáng sản để tập trung chỉ đạo xử lý kịp thời, không để phát sinh phức tạp. Song song với đó, địa phương này rất chú trọng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính để nâng cao hiệu quả công việc đồng thời phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân.

 

Tuy thành quả đạt được không hề nhỏ, song Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Trọng vẫn nhìn nhận rõ những vấn đề còn tồn tại trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Cụ thể, việc thực hiện Chỉ thị 05 ở một số tổ chức đảng, địa phương, đơn vị có lúc, có nơi chưa kịp thời. Một số cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ đạo xây dựng, tuyên truyền, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chưa thật sự hiệu quả. Công tác dân vận ở cơ sở có nơi chưa sâu sát; chưa kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, diễn biến trong Nhân dân. Đặc biệt, phải kể đến vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của một số cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trên một số lĩnh vực chưa thật quyết liệt. Vai trò trách nhiệm và năng lực của một số người đứng đầu còn bộc lộ hạn chế, yếu kém. Có dấu hiệu buông lỏng lãnh đạo, nhất là về công tác quản lý, bảo vệ rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp, san gạt mặt bằng trái phép... dẫn đến phải xử lý trách nhiệm cán bộ chủ chốt trong Đảng ủy, chính quyền một số xã. 

 

Năm 2020, là năm cuối nhiệm kỳ và kế hoạch 5 năm 2015-2020; là năm diễn ra đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Việc nhìn nhận những vấn đề đã làm được cũng như còn tồn tại trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2019 là cơ sở để địa phương này xác định nhiệm vụ trọng tâm tiếp tục thực hiện. 

 

Bước vào năm 2020, ngay từ đầu năm, huyện Đức Trọng đã có những kế hoạch cụ thể để thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu đặt ra trong năm cuối nhiệm kỳ. Theo đó, địa phương này đặt quyết tâm giữ vững đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nêu cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của toàn dân, huy động các nguồn lực trong xã hội, tạo động lực mạnh mẽ để phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015-2020.

 

Các tin khác

 

 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LÂM ĐỒNG - LAM DONG PORTAL
Cơ quan quản lý: Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử, thuộc Sở Thông tin & Truyền thông
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Viết Vân - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông
Địa chỉ: Số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3545579 - Fax: 0263.3545455 - Email: bbt@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
Thiết kế và phát triển bởi FSC việt Nam
 
ipv6 ready