Skip navigation links
Giới thiệu Lâm Đồng
Giới thiệu chung
Điều kiện tự nhiên
Lịch sử
Tiềm năng du lịch
Cơ sở hạ tầng
Tài nguyên thiên nhiên
Bộ máy tổ chức
Tin tức sự kiện
Tin tức nổi bật
Tin tức trong tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Bản đồ hành chính
Dự báo thời tiết
sadfasTrang chủ > Tin tức sự kiện > Tin tức trong tỉnh > Tiếp tục đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính
Tiếp tục đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính 

Ngày 8/2, tại đầu cầu Hà Nội, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình - Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ đã chủ trì Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác CCHC năm 2017, triển khai nhiẹm vụ năm 2018 của Chính phủ. Cùng tham dự hội nghị có lãnh đạo của các thành viên Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương. 

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Lâm Đồng

Tham dự Hội nghị trực tuyến tại đầu cầu Lâm Đồng có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Văn Đa, lãnh đạo HĐND, UB MTTQVN tỉnh, Đoàn ĐBQH đơn vị Lâm Đồng, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, lãnh đạo UBND các huyện thành Đà Lạt, Đức Trọng, Lâm Hà, Di Linh, Lạc Dương… 

Hội nghị đã nghe báo cáo tình thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2017; phương hướng nhiệm vụ của Chính phủ trong năm 2018; kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban Chỉ đạo trung ương.  

  Trong năm 2017, công tác CCHC tiếp tục được Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương quan tâm đặc biệt nhằm đẩy nhanh tiến trình cải cách, hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội trong năm, từng bước đáp ứng nhu cầu phát triển và hội nhập của đất nước. Chính phủ đã ban hành nhiều nghị quyết liên quan đến CCHC, nhất là về công tác xây dựng pháp luật, đơn giản hóa thủ tục hành chính.  

Trong năm, Chính phủ đã tham mưu trình Quốc hội ban hành 18 luật; đồng thời, các bộ, ngành cũng trình Chính phủ ban hành 166 nghị định điều chỉnh các quan hệ kinh tế - xã hội mới phát sinh. Tình trạng nợ đọng văn bản chi tiết hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh đã giảm mạnh so với trước đây.  

Trung ương đã không ngừng rà soát, sắp xếp kiện toàn chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc theo hướng tinh gọn, giảm các đầu mối trung gian, khắc phục chồng chéo, trùng lắp chức năng nhiệm vụ; tiếp tục đẩy mạnh CCHC. Công tác đơn giản hóa thủ tục hành chính của cả nước đã có những bước tiến rõ rệt, tạo thuận lợi cho người dân, đặc biệt là trong doanh nghiệp khởi nghiệp.  

Năm 2017, trong cả nước đã có gần 127 doanh nghiệp thành lập mới; cả nước thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt khoảng 17,5 tỷ đô la Mỹ, cao nhất trong 10 năm qua. Môi trường kinh doanh của Việt Nam theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới đã tăng 14 bậc, nằm trong nhóm dẫn đầu các quốc gia Đông Nam Á. 

Cùng đó, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin của các bộ, ban, ngành, địa phương cũng mang lại những kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước, nâng chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp.  

Báo cáo tại Hội nghị cũng chỉ ra nhiều tồn tại trong công tác CCHC hiện nay, như chất lượng văn bản quy phạm pháp luật trong nhiều lĩnh vực còn hạn chế; nhiều đơn vị cấp Trung ương và các địa phương chưa thực hiện đầy đủ công tác công khai hóa quy định và thủ tục hành chính; tình trạng trễ hẹn trong giải quyết và trả kết quả giải quyết hồ sơ vẫn còn phổ biến ở một số lĩnh vực như đất đai, xây dựng… 

 Trong năm 2018, Chính phủ đưa ra nhiều giải pháp để thúc đẩy tiến trình CCHC, trong đó nhấn mạnh chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong việc nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế, đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục hành chính liên quan đến người dân và doanh nghiệp, coi đây là khâu đột phá; tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư, kinh doanh, khởi nghiệp. 

Chính phủ cũng sẽ đẩy mạnh việc sắp xếp và kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính các cấp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh phân cấp thẩm quyền giải quyết công việc, thực hiện tinh giản biên chế; tăng cường triển khai có hiệu quả kiến trúc chỉnh phủ điện tử, tăng cường công tác kiểm tra thanh tra trong thực thi công vụ.  

Hội nghị đã lắng nghe ý kiến đóng góp của nhiều bộ, ngành và các tỉnh thành trên các đầu cầu trên khắp cả nước.

Các tin khác

 

 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LÂM ĐỒNG - LAM DONG PORTAL
Cơ quan quản lý: Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử, thuộc Sở Thông tin & Truyền thông
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Viết Vân - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông
Địa chỉ: Số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3545579 - Fax: 0263.3545455 - Email: bbt@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
Thiết kế và phát triển bởi FSC việt Nam