Skip navigation links
Giới thiệu Lâm Đồng
Giới thiệu chung
Điều kiện tự nhiên
Lịch sử
Tiềm năng du lịch
Cơ sở hạ tầng
Tài nguyên thiên nhiên
Bộ máy tổ chức
Tin tức sự kiện
Tin tức nổi bật
Tin tức trong tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Bản đồ hành chính
Dự báo thời tiết
sadfasTrang chủ > Tin tức sự kiện > Tin tức trong tỉnh > Thực hiện quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở
Thực hiện quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở 

Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân là động lực to lớn, có ý nghĩa và tầm quan trọng để thúc đẩy phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN tại địa phương. Vì vậy, Đảng bộ, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các cấp, các ngành, các địa phương, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở.

Đ/c Lê Thanh Phong - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho biết: Nơi nào cấp ủy xác định rõ vai trò, trách nhiệm, chính quyền tự giác, cán bộ chủ chốt có trách nhiệm, nhiệt tình, thường xuyên quan tâm lãnh đạo thực hiện quy chế dân chủ tại cơ quan, đơn vị, địa phương thì ở nơi đó quyền làm chủ được phát huy, nội bộ đoàn kết, các phong trào thi đua phát triển, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phải gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện quy chế dân chủ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường xuyên quan tâm chỉ đạo, củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ các cấp. Đến nay, Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở 12 huyện, thị thành và 145/148 xã, phường, thị trấn đã được củng cố, kiện toàn đúng thành phần, đủ số lượng và đảm bảo chất lượng. Trong năm, hầu hết cấp ủy, thủ trưởng các sở, ngành, chủ tịch UBND các cấp đã xác định trách nhiệm pháp lý của mình trong lãnh đạo thực hiện quy chế dân chủ tại cơ quan, đơn vị. Tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương, Pháp lệnh  34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chỉ thị số 39 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các nghị định của Chính phủ về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Quy chế dân chủ đã được cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp triển khai thực hiện có hiệu quả, đồng bộ. Các cấp, các ngành, các địa phương đã gắn việc thực hiện quy chế dân chủ với việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, đưa việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở thành một trong những tiêu chí để đánh giá năng lực cán bộ, công chức và đánh giá phân loại tổ chức cơ sở Đảng, chính quyền. Nhờ vậy, đã có tác động tích cực làm chuyển biến cả về ý thức trách nhiệm, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức; mối quan hệ trong công tác, giao tiếp, phối hợp giải quyết công việc giữa cơ quan nhà nước, cán bộ công chức với nhân dân được thuận lợi và dân chủ hơn.

Quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn tiếp tục được triển khai và từng bước đi vào cuộc sống. Những nội dung công khai hóa theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân giám sát”  được cấp ủy, chính quyền các địa phương thực hiện có hiệu quả, quyền làm chủ của nhân dân được phát huy trên tất cả các lĩnh vực của đời sống; Việc xây dựng quy ước làng, thôn, khu phố văn hóa, bình xét hộ gia đình văn hóa, quy định mức đóng góp xây dựng, lấy phiếu tín nhiệm các chức danh chủ chốt của xã... đều được đưa ra lấy ý kiến của nhân dân để nhân dân bàn và quyết định trực tiếp. Các dự án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, kế hoạch vay vốn, mức huy động các khoản đóng góp của nhân dân, quy trình, thủ tục hành chính, các chương trình, dự án như Chương trình 134, 135, Nghị quyết 30a, Quyết định 176 của Chính phủ... đều được chính quyền cơ sở thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, họp thôn, tổ dân phố, tiếp xúc cử tri, niêm yết thông báo công khai cho nhân dân biết. Qua việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã có tác dụng thúc đẩy công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, nhất là trên lĩnh vực cải cách hành chính và giải quyết khiếu nại tố cáo tại địa phương, cơ sở. Đến nay đã có 137/148 xã, phường, thị trấn thực hiện cơ chế một cửa và một cửa liên thông với 33 loại thủ tục hành chính. Hiện 148/148 xã, phường, thị trấn đã có tổ chức Thanh tra nhân dân được duy trì và phần lớn hoạt động có kết quả, hướng vào các lĩnh vực mà nhân dân ở cơ sở quan tâm như xây dựng, quản lý đất đai, giải quyết khiếu nại tố cáo, giải quyết chế độ chính sách...

Năm 2009, việc thực hiện quy chế dân chủ ở các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trong tỉnh được triển khai thực hiện nghiêm túc. Ngay từ đầu năm, 100% các cơ quan, đơn vị phối hợp với BCH Công đoàn cơ sở đã tổ chức hội nghị CBCC nhằm phát huy quyền dân chủ trực tiếp của CBCC tham gia xây dựng nội quy, quy chế, quy định để thực hiện dân chủ của cơ quan, đơn vị. Gắn thực hiện quy chế dân chủ với công tác cải cách thủ tục hành chính, thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng, pháp lệnh thực hành tiết kiệm chống lãng phí và Cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đã tạo chuyển biến tích cực và sức lan tỏa sâu rộng trong đội ngũ cán bộ công chức. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ hành chính và giải quyết khiếu nại tố cáo trong năm đạt cao (hồ sơ hành chính giải quyết đúng hạn đạt 95,12%, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo đạt 80,7%).

Kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở doanh nghiệp Nhà nước, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn và các loại hình doanh nghiệp khác có nhiều chuyển biến. Phần lớn các doanh nghiệp trong tỉnh đều thực hiện việc công khai cho người lao động biết các chế độ, chính sách của Nhà nước liên quan trực tiếp đến người lao động, quy chế về tiền lương, tiền thưởng, quy định về định mức lao động, định mức khoán, khen thưởng... Các doanh nghiệp khi xây dựng các nội quy, quy chế, quy định đều tổ chức lấy ý kiến của công đoàn cơ sở và người lao động; vì vậy, khi đi vào thực hiện bảo đảm tính thực thi cao. Đến nay, toàn tỉnh có 75% doanh nghiệp đã ký kết được thỏa ước lao động tập thể, 91,4% doanh nghiệp có nội quy lao động. Thông qua hoạt động của công đoàn cơ sở, các chủ doanh nghiệp đã tạo điều kiện cho Ban Thanh tra nhân dân và người lao động thực hiện quyền giám sát của mình hoặc quyền phản ánh, kiến nghị, khiếu nại theo quy định của pháp luật.

Các tin khác

 

 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LÂM ĐỒNG - LAM DONG PORTAL
Cơ quan quản lý: Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử, thuộc Sở Thông tin & Truyền thông
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Viết Vân - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông
Địa chỉ: Số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 063.3545579 - Fax: 063.3545455 - Email: bbt@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
Thiết kế và phát triển bởi FSC việt Nam