Skip navigation links
Giới thiệu Lâm Đồng
Giới thiệu chung
Điều kiện tự nhiên
Lịch sử
Tiềm năng du lịch
Cơ sở hạ tầng
Tài nguyên thiên nhiên
Tin tức sự kiện
Tin tức nổi bật
Tin tức trong tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Tăng trưởng xanh
Tổng quan
Cách tiếp cận
Các công cụ đánh giá
Các chiến lược tăng trưởng xanh
Các can thiệp giảm thiểu tiềm năng
Bản đồ hành chính
sadfasTrang chủ > Tin tức sự kiện > Tin tức nổi bật > Cụm thi đua số 3 với công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng
Cụm thi đua số 3 với công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng 

Năm 2019 khép lại với nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực. Trong đó, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được nghiêm túc thực hiện. Tại Cụm thi đua số 3 - Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Lâm Đồng cũng đã đạt được một số kết quả quan trọng.

 

Các đại biểu tham dự hội nghị đánh giá kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2019 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của Cụm thi đua số 3. Ảnh: N.Thu

 

Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng có vị trí, vai trò và tầm quan trọng đặc biệt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Do vậy, Đảng ta xác định kiểm tra là một trong những chức năng lãnh đạo quan trọng của Đảng. 

 

Cụm thi đua số 3 của UBKT Tỉnh ủy gồm có 6 UBKT Đảng ủy: Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh, Đảng ủy Trường Đại học Đà Lạt và Đảng ủy Viện Nghiên cứu Hạt nhân.

 

Trong năm 2019, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy trong cụm thi đua thường xuyên quan tâm đến công tác kiểm tra, giám sát, tăng cường công tác kiểm tra của tổ chức đảng, đặc biệt là việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

 

Trong năm 2019, các UBKT trong Cụm thi đua số 3 đã rất tích cực trong thực hiện tốt nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát của cấp mình. Cụ thể, toàn cụm đã kiểm tra được 5 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Nội dung kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm chủ yếu tập trung vào việc chấp hành tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, về chấp hành nghị quyết, chỉ thị của Đảng, vi phạm những điều đảng viên không được làm, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao...

 

Qua kiểm tra, UBKT Đảng ủy Quân sự tỉnh đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 1 đảng viên. UBKT Đảng ủy Khối Doanh nghiệp đã thi thành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo 1 đảng viên và khiển trách 1 đảng viên. UBKT Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đã có kết luận 1 đảng viên có khuyết điểm vi phạm nhưng chưa đến mức phải xử lý kỷ luật và yêu cầu đảng viên rút kinh nghiệm. Riêng UBKT Đảng ủy Công an tỉnh vẫn đang tiến hành cuộc kiểm tra đối với 1 đảng viên.

 

Về kiểm tra tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm, có 3 tổ chức đảng có khuyết điểm nhưng chưa đến mức phải xử lý kỷ luật, chỉ yêu cầu tổ chức đảng kiểm điểm rút kinh nghiệm. Nội dung kiểm tra chủ yếu về thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ, việc chấp hành nguyên tắc sinh hoạt Đảng.

 

Trong năm 2019, UBKT Đảng ủy trong Cụm thi đua số 3 cũng đã nghiêm túc thực hiện kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản. Kết quả, đã kiểm tra 3 đảng viên về việc kê khai tài sản. Qua kiểm tra, cá nhân đảng viên được kiểm tra thực hiện cơ bản đảm bảo phương hướng, phương châm, đúng nguyên tắc, chấp hành đúng việc kê khai tài sản.

 

Ngoài ra, thực hiện nhiệm vụ do cấp ủy giao, UBKT Đảng ủy các đơn vị trong Cụm thi đua số 3 đã làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy, đơn vị xây dựng chương trình giám sát kiểm tra hàng năm. Tham mưu cấp ủy tiếp tục quán triệt Quy định số 102 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; Quy định 109 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Đồng thời, tham mưu giúp Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy cùng cấp thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo Điều 30, Điều lệ Đảng.

 

Tuy nhiên, tại buổi họp tổng kết đánh giá hoạt động UBKT Cụm thi đua số 3, các đơn vị trong khối cũng đã thẳng thắn nêu lên một số tồn tại cần khắc phục như: Trong năm 2019, việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT Đảng ủy trong cụm ở một số nội dung thực hiện còn chậm. Một số UBKT Đảng ủy cơ sở chưa phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chưa mạnh dạn chủ động tiến hành kiểm tra theo Điều 32 Điều lệ Đảng, thực hiện nề nếp báo cáo còn chậm. Tại một số tổ chức đảng, công tác kiểm tra, giám sát còn đơn giản, mới tập trung số lượng, chưa chú trọng chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát chưa cao...

 

Để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2020, đồng chí Dương Công Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy nhấn mạnh: Năm 2020, UBKT Đảng ủy các đơn vị trong Cụm thi đua số 3 cần tập trung tham mưu Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy cùng cấp thực hiện tốt chương trình công tác kiểm tra, giám sát. Thực hiện kiểm tra, giám sát theo Điều 30, Điều lệ Đảng đối với một số tổ chức cơ sở đảng và đảng viên là cán bộ chủ chốt theo chương trình năm 2020 đã đề ra. Tập trung thực hiện nhiệm vụ theo Điều 32 Điều lệ Đảng quy định. Trong đó, cần tăng cường sâu sát cơ sở để nắm tình hình, kịp thời phát hiện và tiến hành kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp. Thực hiện tốt việc kiểm tra kê khai tài sản theo Công văn số 1104 của UBKT Tỉnh ủy Lâm Đồng... 

 

Các tin khác

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LÂM ĐỒNG - LAM DONG PORTAL
Cơ quan quản lý: Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử, thuộc Sở Thông tin & Truyền thông
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Viết Vân - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông
Địa chỉ: Số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3545579 - Fax: 0263.3545455 - Email: bbt@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
Thiết kế và phát triển bởi FSC việt Nam
 
ipv6 ready