Skip navigation links
Giới thiệu Lâm Đồng
Giới thiệu chung
Điều kiện tự nhiên
Lịch sử
Tiềm năng du lịch
Cơ sở hạ tầng
Tài nguyên thiên nhiên
Tin tức sự kiện
Tin tức nổi bật
Tin tức trong tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Tăng trưởng xanh
Tổng quan
Cách tiếp cận
Các công cụ đánh giá
Các chiến lược tăng trưởng xanh
Các can thiệp giảm thiểu tiềm năng
Bản đồ hành chính
sadfasTrang chủ > Tin tức sự kiện > Tin tức nổi bật > Chào mừng đại hội Đảng Bộ phường 12 (thành phố Đà Lạt) lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 – 2025 : Đoàn kết, đổi mới, xây dựng Phường 12 phát triển vững mạnh
Chào mừng đại hội Đảng Bộ phường 12 (thành phố Đà Lạt) lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 – 2025 : Đoàn kết, đổi mới, xây dựng Phường 12 phát triển vững mạnh 

Đại hội Đảng bộ Phường 12 lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tổ chức cùng niềm tin vào sự phát triển của địa phương trong thời gian tới. Với sự đoàn kết, quyết tâm cao của cán bộ, đảng viên và Nhân dân Phường 12, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ thành phố Đà Lạt, Đảng bộ Phường 12 đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội khóa IX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra.

 

Sản xuất hoa tại Phường 12 (Đà Lạt). Ảnh: Văn Báu

 

Trong các kết quả mà địa phương đạt được, nổi bật hơn cả là trên lĩnh vực nông nghiệp. Thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TH.U ngày 14/9/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Lạt về đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn thành phố Đà Lạt giai đoạn 2016 - 2020, sản xuất nông nghiệp của địa phương tiến hành theo đúng định hướng quan trọng này, việc thực hiện đề án phát triển Làng hoa Thái Phiên, giai đoạn 2016 - 2020 đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Đến nay, doanh thu bình quân trên 1 ha đạt 900 triệu đồng (vượt kế hoạch đề ra).

 

Phường 12 đã triển khai thực hiện hoàn thành cơ bản những hạng mục chủ yếu trong Đề án phát triển Làng hoa Thái Phiên. Năm 2017, UBND thành phố ban hành Quyết định số 3554/QĐ-UBND ngày 6/10/2017 phê duyệt Đề án phát triển làng hoa Thái Phiên, Phường 12, thành phố Đà Lạt đến năm 2020 định hướng đến năm 2025; UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định số 1799/QĐ-UBND ngày 11/8/2017 công nhận Làng hoa Thái Phiên là vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Sản lượng hiện nay ước đạt 500 triệu cành/năm đối với hoa cúc; trên 1.200 tấn/năm đối với các loại rau an toàn; 500 tấn/năm sản phẩm chế biến khô đối với cây dược liệu Atisô. Riêng đối với các loại hoa chất lượng cao, đặc biệt là hoa lyly doanh thu ước đạt trên 3,5 tỉ đồng/ha/vụ.

 

Ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, phường đã triển khai 3 mô hình sản xuất nông nghiệp quản lý dịch hại và lưới chắn nắng trên cây rau và hoa. Xây dựng được 5 kho lạnh trị giá 950 triệu đồng (Nhân dân đóng góp 50%)... Ngoài ra, phường cũng đã triển khai các dự án hỗ trợ sản xuất và bảo vệ môi trường như: Dự án “Nâng cao ý thức cộng đồng, xây dựng mô hình thí điểm phân loại thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng” trị giá 490 triệu đồng; Dự án “Xây dựng mô hình sản xuất Atisô theo tiêu chuẩn VietGAP” cho 46 hộ với kinh phí 320 triệu đồng. Để thúc đẩy nông nghiệp phát triển mạnh, phường đã tập trung đẩy mạnh chuyển đổi giống cây trồng mới, sạch bệnh. Trong đó, tập trung ưu tiên, khuyến khích phát triển mô hình liên kết bảo đảm đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp.

 

Về kinh tế hợp tác, Quỹ tín dụng nhân dân tiếp tục hoạt động ổn định và phát triển, đẩy mạnh hiệu quả kinh doanh trên phương diện hỗ trợ thành viên và tăng trưởng nguồn vốn, lợi nhuận. Đến nay, Quỹ tín dụng có 554 thành viên với tổng nguồn vốn là 550 tỉ đồng. Các chỉ tiêu đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội của Quỹ tín dụng nhân dân đã và đang ngày càng khẳng định vai trò quan trọng của mô hình kinh tế tập thể. Trong nhiệm kỳ qua đã thành lập 2 hợp tác xã (HTX) trên lĩnh vực nông nghiệp: HTX sản xuất và kinh doanh Atisô Thuận Phát, diện tích sản xuất 13 ha, gồm 20 thành viên; HTX sản xuất kinh doanh hoa Phát Đạt Thái Phiên với 15 thành viên sản xuất trên diện tích 10 ha, nâng tổng số HTX trên địa bàn toàn phường lên 5 HTX. Hoạt động của các HTX tiếp tục được duy trì ổn định và phát triển đúng định hướng.

 

Trên cơ sở nghị quyết hàng năm, Đảng ủy đã lãnh, chỉ đạo thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra các dịch vụ văn hóa trên địa bàn, đẩy mạnh xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết số 33-NQ/TW (khóa XI) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.Vận động Nhân dân trồng và chăm sóc cây xanh dọc các tuyến đường, biểu tượng làng hoa, duy trì ngày “Chủ nhật xanh”, hưởng ứng các ngày lễ lớn kỷ niệm trong năm, Festival Hoa, kỷ niệm 125 năm Đà Lạt hình thành và phát triển. Các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, khu dân cư tiêu biểu” tiếp tục được quan tâm thực hiện. Hằng năm, tỷ lệ hộ gia đình đạt Gia đình văn hóa trên 95%, 9/9 tổ dân phố đều được công nhận Tổ dân phố văn hóa, có 2 tổ dân phố được công nhận là Khu dân cư tiêu biểu. 

 

Phong trào thi đua yêu nước được cán bộ, đảng viên và toàn thể Nhân dân địa phương hưởng ứng tích cực. Trong nhiệm kỳ qua, địa phương thực hiện tốt chính sách giảm nghèo bền vững. Từ đầu năm 2017 đến nay, phường không còn hộ nghèo và hộ cận nghèo. Kinh tế từng bước phát triển nhanh và bền vững, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, bình quân thu ngân sách vượt 5%. Thu nhập bình quân đầu người ngày càng tăng; đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày một được cải thiện. Phường đã và đang tiếp tục chú trọng xây dựng các khu dân cư tiêu biểu, khu dân cư kiểu mẫu. Năm 2016 phường đạt chuẩn văn minh đô thị. 

 

Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt - Bí thư Đảng ủy Phường 12 xác định: Được sự lãnh đạo trực tiếp, sâu sát của Thành ủy, UBND thành phố và sự hướng dẫn, giúp đỡ của các ban, ngành thuộc thành phố đã tác động tích cực và tạo điều kiện để Đảng ủy Phường 12 thực hiện tốt nhiệm vụ chủ yếu của địa phương. Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, tỉnh và thành phố tiếp tục có những chủ trương mới về phát triển trên tất cả các lĩnh vực. Từ đó, tạo điều kiện cho địa phương phát triển mạnh mẽ, nhất là trên lĩnh vực phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với du lịch, tham quan, trải nghiệm, giới thiệu, trưng bày sản phẩm rau, hoa, Atisô... Đảng ủy, chính quyền địa phương luôn giữ vững và phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nhận được sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong xây dựng, phát triển địa phương. Những kết quả đạt được trong thời gian qua là tiền đề quan trọng để địa phương phát triển trong những năm tiếp theo.

 

Bí thư Đảng ủy Phường 12 nhấn mạnh: Tư tưởng chỉ đạo trọng tâm, xuyên suốt cho nhiệm kỳ tới là “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, sức mạnh đoàn kết toàn dân; chú trọng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao gắn với du lịch, dịch vụ và bảo vệ môi trường, xây dựng Phường 12 phát triển toàn diện, bền vững”. Với quyết tâm chính trị cao nhất, hy vọng cùng với sự đồng thuận, đoàn kết của các tầng lớp nhân dân, Phường 12 sẽ thực hiện thắng lợi mục tiêu, nghị quyết mà Đại hội X giai đoạn 2020 - 2025 đề ra. 

Các tin khác

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LÂM ĐỒNG - LAM DONG PORTAL
Cơ quan quản lý: Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử, thuộc Sở Thông tin & Truyền thông
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Viết Vân - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông
Địa chỉ: Số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3545579 - Fax: 0263.3545455 - Email: bbt@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
Thiết kế và phát triển bởi FSC việt Nam
 
ipv6 ready