Skip navigation links
Giới thiệu Lâm Đồng
Giới thiệu chung
Điều kiện tự nhiên
Lịch sử
Tiềm năng du lịch
Cơ sở hạ tầng
Tài nguyên thiên nhiên
Bộ máy tổ chức
Tin tức sự kiện
Tin tức nổi bật
Tin tức trong tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Bản đồ hành chính
Dự báo thời tiết
sadfasTrang chủ > Tin tức sự kiện > Tin tức nổi bật > Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, Nghị quyết số 25-NQ/TW của BCHTW Đảng (khoá X)
Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, Nghị quyết số 25-NQ/TW của BCHTW Đảng (khoá X) 
Sáng ngày 15/5/2013, Tỉnh uỷ Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/1/2008 và Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X.
Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến-UVTW Đảng,Phó Bí thư Tỉnh ủy,Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo nhanh Nghị quyết TW7 khóa XI của BCH TW Đảng
Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến-UVTW Đảng,Phó Bí thư Tỉnh ủy,Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo nhanh Nghị quyết TW7 khóa XI của BCH TW Đảng


Chủ trì hội nghị có các đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - UVTW Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Công Tiến - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Lâm Đồng. Tham dự có đại diện các sở, ban, ngành trong toàn tỉnh và 12 đầu cầu trực tuyến từ các huyện, thành trong tỉnh.

Mở đầu hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - UVTW Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đã thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khoá XI diễn ra tại thủ đô Hà Nội từ ngày 2-11/5/2013.

Hội nghị đã tập trung phân tích, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước” và Nghị quyết số 25-NQ/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”.

Theo đó, qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, cùng với thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển của địa phương, đất nước, đội ngũ công nhân lao động Lâm Đồng ngày càng trẻ hơn, trình độ học vấn, chuyên môn tiến bộ đáng kể, bản lĩnh chính trị vững vàng. Tính đến tháng 12/2012, toàn tỉnh đã có 63.830 công nhân viên chức lao động với 58.053 đoàn viên (91%), sinh hoạt ở 1.468 công đoàn cơ sở. Công tác tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao trách nhiệm của chính quyền, phát huy vai trò của tổ chức công đoàn và các tổ chức chính trị - xã hội khác trong xây dựng giai cấp công nhân cũng chú trọng. Bên cạnh việc phát huy vai trò của công đoàn, Tỉnh uỷ thường xuyên chỉ đạo đẩy mạnh nhiệm vụ xây dựng tổ chức Đảng và các đoàn thể trong các loại hình doanh nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kinh doanh, nâng cao đời sống cho người lao động.

Về thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, qua 5 năm triển khai, cơ bản nhận thức tư tưởng chính trị của thanh niên được nâng cao, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và thành công của sự nghiệp đổi mới. Trình độ chuyên môn, tay nghề, kỹ thuật được cải thiện đáng kể. Đa số thanh niên rất năng động, tiếp cận với khoa học kỹ thuật, biết tích luỹ kiến thức và kinh nghiệm làm giàu chính đáng. Đời sống vật chất, tinh thần, sức khoẻ của thanh niên được nâng cao. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, học tập Nghị quyết, thi tìm hiểu, hội thảo, diễn đàn… giúp đoàn viên nâng cao ý thức rèn luyện phấn đấu trở thành Đảng viên, phát huy vai trò trách nhiệm của tổ chức cơ sở đoàn và đoàn viên trong công tác xây dựng Đảng, qua 5 năm cấp bộ đoàn đã giới thiệu 20.695 đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng xem xét và có 5.221 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng chiếm 56,8%.

Đồng chí Vũ Công Tiến-Phó Bí thư Tỉnh ủy,Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng kết luận hội nghị
Đồng chí Vũ Công Tiến - Phó Bí thư Tỉnh ủy,Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng kết luận hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Công Tiến - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Lâm Đồng đã chỉ rõ một số hạn chế còn tồn tại trong 5 năm thực hiện đồng thời nhấn mạnh một số phương hướng và giải pháp cần tập trung triển khai hiệu quả trong thời gian tới. Đồng chí nêu rõ: Đối với Nghị quyết 20-NQ/TW cần tiếp tục tập trung đẩy mạnh thực hiện những mục tiêu, giải pháp trong Nghị quyết, Chương trình hành động số 57 của Tỉnh uỷ nhằm nâng cao nhận thưc của cấp uỷ chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng trong việc xây dựng giai cấp công nhân ngày càng vững mạnh, xứng đáng là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá địa phương và đất nước, các cấp công đoàn trong tỉnh cần chú trọng tuyên truyền, phổ biến kịp thời cho đoàn viên người lao động nắm và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của nhà nước, nhất là các chủ trương, chính sách liên quan trực tiếp đến quyền lợi, việc làm của người lao động. Nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng nghề nghiệp, chuyên môn tay nghề cho công nhân, làm chủ được khoa học công nghệ tiên tiến, hiện đại.

Đối với Nghị quyết 25-NQ/TW, đồng chí Vũ Công Tiến nhấn mạnh các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ngành, các cấp bộ đoàn cần rà soát tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết và Chương trình hành động số 67 của Tỉnh uỷ để tiếp tục cụ thể hoá và tập trung thực hiện đạt kết quả cao nhất. Đồng thời tập trung triển khai thực hiện Quyết định 1729 của UBND tỉnh về Chương trình phát triển thanh niên Lâm Đồng 2011-2015 và Quyết định 587 của UBND tỉnh về phê duyệt kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên Lâm Đồng năm 2013. Tiếp tục quán triệt nâng cao nhận thức về vị trí vai trò thanh niên và yêu cầu đổi mới công tác thanh niên thời kỳ công nghiệp hoá - hiện đại hoá. Nhất là tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, văn hoá, đạo đức, lối sống, xây dựng đội ngũ thanh niên có đủ bản lĩnh chính trị, trình độ năng lực để kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và của dân tộc. Tạo môi trường thuận lợi để thanh niên nâng cao trình độ, phát triển kỹ năng hoạt động Đoàn để thanh niên có việc làm, thu nhập ổn định.

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
Các tin khác

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LÂM ĐỒNG - LAM DONG PORTAL
Cơ quan quản lý: Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử, thuộc Sở Thông tin & Truyền thông
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Viết Vân - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông
Địa chỉ: Số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3545579 - Fax: 0263.3545455 - Email: bbt@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
Thiết kế và phát triển bởi FSC việt Nam