Skip navigation links
Giới thiệu Lâm Đồng
Giới thiệu chung
Điều kiện tự nhiên
Lịch sử
Tiềm năng du lịch
Cơ sở hạ tầng
Tài nguyên thiên nhiên
Bộ máy tổ chức
Tin tức sự kiện
Tin tức nổi bật
Tin tức trong tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Bản đồ hành chính
Dự báo thời tiết
sadfasTrang chủ > Tin tức sự kiện > Tin tức nổi bật > Lâm Đồng: Sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng
Lâm Đồng: Sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng 

Sáng 26/5/2011, Tỉnh uỷ Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Các đồng chí Nguyễn Xuân Tiến – UVTƯ Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Tấn Quyên – UVTƯ Đảng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Đảng và Hồ Thị Nga – UVBTV, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ chủ trì hội nghị. Lãnh đạo các Đảng bộ huyện, thành và Đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ đã trực tiếp tham dự tại 13 điểm cầu trực tuyến.

Theo báo cáo của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ: Sau khi có Nghị quyết Trung ương 5 (khoá X), Nghị quyết 14 – NQ/TW ngày 30/7/2007 của BCHTW, Tỉnh uỷ Lâm Đồng đã ban hành Chương trình hành động số 43 – CTr/TU ngày 11/12/2007 về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Theo đó, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã kịp thời tổ chức hội nghị triển khai quán triệt đến đội ngũ cán bộ chủ chốt toàn tỉnh; chỉ đạo các cấp uỷ trực thuộc, các tổ chức Đảng, uỷ ban kiểm tra các cấp trong toàn Đảng bộ tỉnh tổ chức quán triệt Nghị quyết đến toàn thể đảng viên, cán bộ làm công tác kiểm tra của đảng, ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 5. Do đó, nhận thức của các cấp uỷ, tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên có sự chuyển biến mạnh mẽ; ban hành nhiều văn bản để lãnh, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát. Các cấp uỷ, tổ chức Đảng chủ động ban hành kế hoạch để cụ thể hoá Nghị quyết Trung ương 5. Đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra ngày càng nâng cao chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị vững vàng. Cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra các cấp phân công cán bộ theo dõi địa bàn, chủ động, tích cực nắm bắt tình hình, phát hiện dấu hiệu vi phạm. Hàng năm trên cơ sở chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Ban Bí thư và từ tình hình thực tế của địa phương, Tỉnh uỷ, cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra các cấp đều ban hành chương trình công tác kiểm tra, giám sát và thực hiện theo chương trình. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của đảng có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng cho công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Nội dung kiểm tra, giám sát ngày càng cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả của công tác kiểm tra ngày càng cao, góp phần thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

 
Các đồng chí Nguyễn Xuân Tiến – UVTƯ Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ,
Chủ tịch HĐND tỉnh (bên phải); Nguyễn Tấn Quyên – UVTƯ Đảng,
Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Đảng (giữa)
và Hồ Thị Nga – UVBTV, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ
.

Qua 3 năm thực hiện Nghị quyết TW 5 (khoá X), Lâm Đồng đã thoát khỏi tình trạng chậm phát triển, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) năm 2010 đạt 14% và là tỉnh dẫn đầu vùng Tây Nguyên; GDP bình quân đầu người đạt 19 triệu đồng. Quốc phòng, an ninh trên địa bàn tiếp tục được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường, nội bộ đoàn kết. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” bước đầu thu được kết quả tích cực. Đại bộ phận cán bộ, đảng viên vẫn giữ được phẩm chất đạo đức lối sống, chấp hành nghiêm kỷ luật của Đảng, nhân dân tin tưởng tuyệt đối vào vai trò lãnh đạo của Đảng; sự quản lý điều hành của Nhà nước; kinh tế phát triển, đời sống nhân dân được nâng lên. Báo cáo sơ kết 3 năm cũng nêu ra những vấn đề bất cập trong thực hiện Nghị quyết 14 – NQ/TW của BCHTW về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; đồng thời hội nghị đã nghe thảo luận, tham luận của các đơn vị: Thành uỷ Đà Lạt, Huyện uỷ Đam Rông, Huyện uỷ Đạ Tẻh, Đảng uỷ khối Doanh nghiệp, Đảng bộ xã Tân Thanh (huyện Lâm Hà), Uỷ ban Kiểm tra huyện Di Linh… Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tấn Quyên – UVTƯ Đảng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương nhận xét: Lâm Đồng là tỉnh đầu tiên của phía nam tiến hành sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá X); kết quả thực hiện cho thấy Đảng bộ đã tạo được nhiều chuyển biến tích cực, có nhiều cách làm sát với nhiệm vụ chính trị của địa phương; công tác kiểm tra có trọng tâm trọng điểm.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến – UVTƯ Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao thành quả 3 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá X) của Tỉnh uỷ Lâm Đồng. Điều đó thể hiện: Đối với cấp uỷ đã  có sự chuyển biến về nhận thức đối với công tác kiểm tra, giám sát; thống nhất sự lãnh đạo, chỉ đạo một cách sâu sát, thường xuyên. Hàng năm xây dựng được chương trình kiểm tra, giám sát bám sát chương trình Trung ương và tình hình địa phương. Hoạt động kiểm tra, giám sát đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT – XH, giữ gìn an ninh – quốc phòng… Việc xem xét, kết luận sau kiểm tra, giám sát thể hiện đúng điều lệ, nghiêm minh; xử lý khách quan, đảm bảo dân chủ và đúng pháp luật. Các cấp uỷ Đảng  tăng cường lãnh, chỉ đạo; chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng gắn với công tác tổ chức, đào tạo cán bộ…

Đối với Uỷ ban kiểm tra Tỉnh uỷ đã làm tốt công tác tham mưu, thực hiện tốt chương trình nhiệm vụ, có trách nhiệm đối với Uỷ ban kiểm tra cấp dưới. Có sự chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra, giám sát.

Tuy nhiên, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ cũng chỉ ra một số mặt hạn chế và trên cơ sở đó yêu cầu: Đối với các cấp uỷ Đảng cần tiếp tục chỉ đạo việc quán triệt Nghị quyết của Đảng về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát gắn với Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI nhằm nâng cao nhận thức về công tác kiểm tra, giám sát theo quan điểm xây là chính, phòng là chính, đảm bảo tính khách quan. Xác định những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để chỉ đạo kiểm tra, giám sát.

Thực hiện Kết luận 72 của Bộ Chính trị trên cơ sở cụ thể hoá; chú trọng củng cố, kiện toàn bộ máy uỷ ban kiểm tra các cấp; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Chú trọng công tác tuyên truyền, biểu dương người tốt việc tốt và kịp thời phê phán những hiện tượng bất cập.

Riêng với Uỷ ban kiểm tra Tỉnh uỷ cần tiếp tục nâng cao trách nhiệm tham mưu cho cấp uỷ một cách chủ động, sáng tạo, kịp thời. Thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát của cả nhiệm kỳ và năm 2011; tránh dàn trải, bám sát chức năng và nhiệm vụ của ngành; chăm lo nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của cấp dưới. Bên cạnh đó cần tập trung rà soát các quy định, quy trình để đổi mới, nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát; kết phối hợp nhịp nhàng với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong công tác kiểm tra, giám sát.

Các tin khác

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LÂM ĐỒNG - LAM DONG PORTAL
Cơ quan quản lý: Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử, thuộc Sở Thông tin & Truyền thông
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Viết Vân - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông
Địa chỉ: Số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3545579 - Fax: 0263.3545455 - Email: bbt@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
Thiết kế và phát triển bởi FSC việt Nam