Skip navigation links
Giới thiệu Lâm Đồng
Giới thiệu chung
Điều kiện tự nhiên
Lịch sử
Tiềm năng du lịch
Cơ sở hạ tầng
Tài nguyên thiên nhiên
Tin tức sự kiện
Tin tức nổi bật
Tin tức trong tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Tăng trưởng xanh
Tổng quan
Cách tiếp cận
Các công cụ đánh giá
Các chiến lược tăng trưởng xanh
Các can thiệp giảm thiểu tiềm năng
Bản đồ hành chính
sadfasTrang chủ > Tin tức sự kiện > Tin tức nổi bật > Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình thực hiện chỉ số cải cách hành chính năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.
Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình thực hiện chỉ số cải cách hành chính năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. 

Sáng ngày 11/7/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình thực hiện chỉ số cải cách hành chính năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 dưới sự chủ trì của đồng chí Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng. Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, TP. Đà Lạt, Bảo Lộc.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo đánh giá, phân tích làm rõ nguyên nhân giảm điểm chỉ số CCHC của tỉnh năm 2018 đồng thời đề xuất các giải pháp để nâng cao chỉ số CCHC của tỉnh năm 2019. Một số tiêu chí bị mất điểm như: công tác chỉ đạo điều hành; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; cải cách tổ chức bộ máy …đã được các đại biểu thảo luận, phân tích, đánh giá trong đó có cả nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan. Năm 2018, chỉ số CCHC của Lâm Đồng đạt 74,90% tăng 0,91% so với năm 2017 và xếp thứ 47/63 tỉnh, thành phố. Để cải thiện và nâng cao công tác CCHC, các đại biểu đã đề ra nhiều giải pháp như: các sở, ban ngành, UBND cấp huyện đẩy mạnh việc viết sáng kiến, giải pháp hữu ích về công tác CCHC; Công khai TTHC, tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ trên Cổng TTĐT của tỉnh, Cổng dịch vụ công và trang TTĐT của các địa phương đơn vị; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra để nhắc nhở, chấn chỉnh đội ngũ CBCCVC; triển khai hệ thống một cửa điện tử hiện đại và dịch vụ công trực tuyến đến 100% cấp xã…

Hội nghị cũng đã được nghe các tham luận liên quan đến các nội dung về cải cách thể chế, xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức, ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng  theo ISO tại các cơ quan nhà nước. Đặc biệt là các tham luận về chuẩn hóa, công khai thủ tục hành chính ở cả 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) và việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt quản quản lý nhà nước, ứng dụng một cửa điện tử hay việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính thông qua dịch vụ bưu chính công ích đã được các đại biểu dự hội nghị quan tâm.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đoàn Văn Việt, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương trong công tác cải cách hành chính của địa phương thời gian qua. Công tác CCHC đã tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình giải quyết các TTHC, qua đó cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh nhà. Đồng chí lưu ý, trong thời gian tới cần tiếp tục khắc phục những tồn tại, hạn chế thời gian qua, xác định công tác CCHH là nhiệm vụ quan trọng của các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở. Có kế hoạch cụ thể, tập trung chỉ đạo điều hành cũng như thường xuyên đôn đốc kiểm tra việc thực hiện, rà soát đồng bộ ở tất cả các tiêu chí để bổ sung, thay đổi cho phù hợp. Giao Sở Nội vụ tham mưu công tác kiểm tra, đôn đốc và hàng tháng có báo cáo gửi Ủy ban nhân dân tỉnh. Trên cơ sở, chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã giao cho các sở, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện công tác CCHC của từng đơn vị. Đồng thời chú trọng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức để công tác hiện đại hóa nền hành chính nói chung và công tác CCHC nói riêng đạt kết quả.

Các tin khác

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LÂM ĐỒNG - LAM DONG PORTAL
Cơ quan quản lý: Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử, thuộc Sở Thông tin & Truyền thông
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Viết Vân - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông
Địa chỉ: Số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3545579 - Fax: 0263.3545455 - Email: bbt@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
Thiết kế và phát triển bởi FSC việt Nam
 
ipv6 ready