Skip navigation links
Giới thiệu Lâm Đồng
Giới thiệu chung
Điều kiện tự nhiên
Lịch sử
Tiềm năng du lịch
Cơ sở hạ tầng
Tài nguyên thiên nhiên
Bộ máy tổ chức
Tin tức sự kiện
Tin tức nổi bật
Tin tức trong tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Chương trình công tác
Lists
Tăng trưởng xanh
Tổng quan
Cách tiếp cận
Các công cụ đánh giá
Các chiến lược tăng trưởng xanh
Các can thiệp giảm thiểu tiềm năng
Bản đồ hành chính

 Chương trình công tác của Tỉnh ủy

Số hiệu/Trích yếu:
Loại văn bản:
Có 49 văn bản:

Số-Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
89/CTr/TU 25/09/2019 Chương trình công tác quý IV năm 2019
90/CTr/TU 25/09/2019 Chương trình làm việc tháng 10 năm 2019
86/CTr/TU 30/07/2019 Chương trình làm việc tháng 8 năm 2019
84/CTr/TU 24/06/2019 Chương trình công tác Quý III năm 2019
85/CTr/TU 24/06/2019 Chương trình làm việc tháng 7 năm 2019
83-Ctr/TU 23/05/2019 Chương trình làm việc tháng 6 năm 2019
82-CTr/TU 24/04/2019 Chương trình làm việc tháng 5.2019
81/CTr-TU 25/03/2019 Chương trình làm việc tháng 4 năm 2019
80-CTr/TU 25/03/2019 Chương trình công tác quý II năm 2019
78-CTr/TU 26/02/2019 Chương trình làm việc tháng 3 năm 2019
77-CTrTU 25/01/2019 Chương trình làm việc tháng 2 năm 2019
59-CTr/BDVTU 20/12/2018 Chương trình công tác dân vận năm 2019
74-CTr/TU 07/12/2018 Chương trình công tác, giám sát năm 2019 của BTV Tỉnh ủy
73-CTr/TU 07/12/2018 Chương trình công tác của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2019
73-CTr/TU 07/12/2018 Chương trình công tác của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2019
72-CTr/TU 20/11/2018 Chương trình làm việc tháng 12.2018
71-CTr/TU 22/10/2018 Chương trình làm việc tháng 11 năm 2018
69-CTr/TU 25/09/2018 Chương trình làm việc tháng 10.2018
68-CTr/TU 25/09/2018 Chương trình công tác quý IV năm 2018
67-CTr/TU 24/08/2018
Chương trình làm việc tháng 9 năm 2018
223-TB/VPTU 25/07/2018
Đinh chính nội dung Chương trình làm việc
66.-CTr/TU 24/07/2018
Chương trình làm việc tháng 8/2018
65-Ctr/TU 27/06/2018
Chương trình làm việc tháng 7/2018
64-Ctr/TU 27/06/2018 Chương trình công tác quý III năm 2018
61-Ctr/TU 22/05/2018 Chương trình làm việc tháng 6 năm 2018

Previous Page 1-25 Next Page

 Chương trình công tác của HĐND

Số hiệu/Trích yếu:
Loại văn bản:
Có 28 văn bản:

Số-Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
111/TB-UBND 01/10/2019 Thông báo chương trình công tác tháng 10/2019
102/TB-HĐND 04/09/2019 Chương trình công tác tháng 9 năm 2019 của Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng
83/TB-HĐND 01/08/2019 Chương trình công tác tháng 8 năm 2019 của Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh
54/TB-HĐND 03/06/2019 Chương trình công tác tháng 6 năm 2019 của Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh
32\TB-HĐND 04/04/2019 Chương trình công tác tháng 4.2019 của Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh
03/TB-HĐND 31/01/2019 Chương trình công tác tháng 02 năm 2019 của Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh
12/CTr-HĐND 07/01/2019 Chương trình công tác năm 2019 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh
157/TB-HĐND 28/12/2018 Thông báo chương trình công tác tháng 1/2018 của Thường trực và các Ban HĐND
154/TB-HĐND 03/12/2018 Chương trình công tác tháng 12.2018 của Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh
118/TB-HĐND 28/09/2018 Chương trình công tác tháng 10.2018 của Thường trực và các ban Hội đồng nhân dân
110/TB-HĐND 31/08/2018
Chương trình công tác tháng 9 năm 2018 của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh
95/TB-HĐND 30/07/2018
Chương trình công tác tháng 8 năm 2018 của Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh
91/TB-HĐND 02/07/2018
Chương trình công tác tháng 7 năm 2018 của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh
56/TB-HĐND 29/05/2018
Chương trình công tác tháng 6 năm 2018 của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh
34/TB-HĐND 07/05/2018
Chương trình công tác tháng 5 năm 2018 của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh
22/TB-HĐND 30/03/2018
Chương trình công tác tháng 4 năm 2018 của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh
04/TB-HĐND 02/02/2018 Chương trình công tác tháng 02 năm 2018 của Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh
01/TB-HĐND 04/01/2018 Chương trình công tác tháng 01 năm 2018 của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh
130/TB-HĐND 05/12/2017
Chương trình công tác tháng 12 năm 2017 của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh
106/TB-HĐND 31/10/2017
Chương trình công tác tháng 11 năm 2017 của Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh
98/TB-HDND 02/10/2017
Chương trình công tác tháng 10/2017 của Thường trực và các ban Hội Đồng nhân dân Tỉnh
59/TB-HĐND 31/08/2017
Chương trình công tác tháng 9 năm 2017 của Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh
29/TB-HĐND 01/06/2017
Chương trình công tác tháng 6 năm 2017 của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh
10/TB-HĐND 03/04/2017
Chương trình công tác tháng 4 năm 2017 của Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh
07/TB-HĐND 28/02/2017
Chương trình công tác tháng 03 năm 2017 của Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh

Previous Page 1-25 Next Page

 Chương trình công tác của UBND

Số hiệu/Trích yếu:
Loại văn bản:
Có 33 văn bản:

Số-Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
241/TB-UBND 01/10/2019 Chương trình công tác tháng 10 năm 2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng
212/TB-UBND 03/09/2019 Chương trình công tác tháng 9 năm 2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng
188/TB-UBND 06/08/2019 Chương trình công tác tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh
156/TB-UBND 02/07/2019 Chương trình công tác tháng 7 năm 2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng
128/TB-UBND 03/06/2019 Chương trình công tác tháng 6 năm 2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng
99/TB-UBND 06/05/2019 Chương trình công tác tháng 5 năm 2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng
65\TB-UBND 03/04/2019 Chương trình công tác tháng 4.2019 của UBND tỉnh
43/TB-UBND 05/03/2019 Chương trình công tác tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh
27/TB-UBND 31/01/2019 Chương trình công tác tháng 02.2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh
02/TB-UBND 04/01/2019 Chương trình công tác tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng
300/TB-UBND 05/09/2018
Chương trình công tác tháng 9
202/TB-UBND 03/08/2018 Chương trình công tác tháng 8 của UBND tỉnh Lâm Đồng
181/TB-UBND 03/07/2018 Chương trình công tác tháng 7 năm 2018 của UBND tỉnh Lâm Đồng
124/TB-UBND 04/05/2018 Thông báo chương trình công tác tháng 5 năm 2018 của UBND tỉnh Lâm Đồng
98/TB-UBND 02/04/2018 Chương trình công tác tháng 4 năm 2018 của UBND tỉnh Lâm Đồng
51/TB-UBND 28/02/2018 Chương trình công tác tháng 03 năm 2018 của UBND tỉnh Lâm Đồng
33/TB-UBND 02/02/2018 Chương trình công tác tháng 02 năm 2018 của UBND tỉnh Lâm Đồng
02/TB-UBND 04/01/2018 Chương trình công tác tháng 01 năm 2018 của UBND tỉnh Lâm Đồng
334/TB-UBND 04/12/2017 Chương trình công tác tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Lâm Đồng
303/TB-UBND 06/11/2017
Chương trình công tác tháng 11 năm 2017 của UBND tỉnh Lâm Đồng
263/TB-UBND 03/10/2017
Chương trình công tác tháng 10 năm 2017 của UBND Tỉnh Lâm Đồng
229/TB-UBND 05/09/2017 Chương trình công tác tháng 9 năm 2017 của UBND tỉnh Lâm Đồng
191/TB-UBND 01/08/2017
Chương trình công tác tháng 8 năm 2017 của UBND tỉnh Lâm Đồng
165/TB-UBND 03/07/2017
Chương trình công tác tháng 7 năm 2017 của UBND tỉnh Lâm Đồng
142/TB-UBND 05/06/2017
Chương trình công tác tháng 6 năm 2017 của UBND tỉnh Lâm Đồng

Previous Page 1-25 Next Page

 Báo cáo kinh tế - xã hội

Số hiệu/Trích yếu:
Loại văn bản:
Có 26 văn bản:

Số-Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
256/TB-UBND 14/10/2019 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh - Đoàn Văn Việt tại buổi làm việc với UBND huyện Lâm Hà về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng, nhiệm vụ giải pháp 3 tháng cuối năm 2019
432/BC/TU 01/10/2019 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019
224/BC-UBND 27/09/2019 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng; nhiệm vụ giải pháp 3 tháng cuối năm 2019
150/BC-UBND 01/07/2019 Tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2019
146/BC-UBND 28/06/2019 Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2019
114/BC-UBND 30/05/2019 Báo cáo tình hình thực hiện KTXH tháng 5/2019, nhiệm vụ tháng 6/2019
106/BC-UBND 23/05/2019 Kết quả phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2018; muc tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn năm 2021-2030
249/CTK-TH 24/04/2019 Tình hình kinh tế-xã hội tỉnh Lâm Đồng ước tháng 4 năm 2019
1916/UBND-TH1 05/04/2019 Đính chính báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội quý I, nhiệm vụ quý II năm 2019
65/BC-UBND 02/04/2019 Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch KTXH quý I/2019; nhiệm vụ quý II/2019
195/CTH-TH 25/03/2019 Tình hình KTXH tỉnh Lâm Đồng ước tháng 3 và quý I/2019
40/BC-UBND 04/03/2019 Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế-xã hội tháng 2 năm 2019; nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2019
20/BC-UBND 30/01/2019 Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế-xã hội tháng 01; nhiệm vụ tháng 01/2019
03/BC-UBND 03/01/2019 Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế-xã hội tháng 12 năm 2018; nhiệm vụ tháng 01 năm 2019
687/CTK-TH 25/10/2018 Tình hình kinh tế-xã hội ước tháng 10.2018
184/BC-UBND 25/09/2018 Tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế-xã hội 9 tháng; nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2018
606/CTK-TH 19/09/2018 Báo cáo kinh tế-xã hội quý III và 9 tháng năm 2018
171/BC-UBND 31/08/2018
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội tháng 8, nhiệm vụ, giải pháp tháng 9 năm 2018
399/CTK-TH 22/06/2018
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng ước tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2018
320/CTK-TH 23/05/2018
Tình hình Kinh tế xã hội Lâm Đồng ước tháng 5 năm 2018
2568/UBND-TH1 03/05/2018 Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2018
55/BC-UBND 02/04/2018
Tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế xã hội quý I; nhiệm vụ, giải pháp quý II năm 2018
34/BC-UBND 02/03/2018 Tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội tháng 02, nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 03/2018
34/BC-KHĐT-THQH 28/02/2018
Tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2018; nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 3 năm 2018
27/CTK-TH 21/01/2018 Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Lâm Đồng ước tháng 01/2018

Previous Page 1-25 Next Page

 

 Dịch vụ cộng đồng

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LÂM ĐỒNG - LAM DONG PORTAL
Cơ quan quản lý: Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử, thuộc Sở Thông tin & Truyền thông
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Viết Vân - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông
Địa chỉ: Số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3545579 - Fax: 0263.3545455 - Email: bbt@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
Thiết kế và phát triển bởi FSC việt Nam
 
ipv6 ready