Skip navigation links
Thông tin tổng hợp
Tình hình kinh tế xã hội
Thông tin đầu tư
Giá các loại đất
Hợp tác đầu tư
Trình tự, thủ tục đầu tư
Dự án kêu gọi đầu tư
Chính sách ưu đãi
Hỗ trợ thuê, mua đất
Chính sách giảm thuế
Hỗ trợ đào tạo nghề
Ưu đãi theo dự án
Khu Công nghiệp
Khu CN Lộc Sơn
Khu CN Phú Hội
Khu CN Tân Phú
Khu CN Đại Lào
Cụm CN Ka Đô
Cụm CN Đinh Văn
Cụm CN Lộc An
Cụm CN Đạ Tẻh
Cụm CN Đạ Oai
Cụm CN Hà Lâm
Đối thoại doanh nghiệp

 Giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Số hiệu/Trích yếu:
Loại văn bản:
Có 153 văn bản:

Số-Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
68/2013/QĐ-UBND 20/12/2013 Ban hành quy định gía các loại đất 2014 tại huyện Cát Tiên
67/2013/QĐ-UBND 20/12/2013 Ban hành quy định gía các loại đất 2014 tại huyện Đạ Tẻh
66/2013/QĐ-UBND 20/12/2013 Ban hành quy định gía các loại đất 2014 tại huyện Đạ Huoai
65/2013/QĐ-UBND 20/12/2013 Ban hành quy định giá các loại đất 2014 tại huyện Di Linh
64/2013/QĐ-UBND 20/12/2013 Ban hành quy định giá các loại đất 2014 tại huyện Bảo Lâm
63/2013/QĐ-UBND 20/12/2013 Ban hành quy định giá các loại đất 2014 tại huyện Lâm Hà
62/2013/QĐ-UBND 20/12/2013 Ban hành quy định giá các loại đất 2014 tại huyện Đam Rông
61/2013/QĐ-UBND 20/12/2013 Ban hành quy định giá các loại đất 2014 tại huyện Đức Trọng
60/2013/QĐ-UBND 20/12/2013 Ban hành quy định giá các loại đất 2014 tại huyện Đơn Dương
59/2013/QĐ-UBND 20/12/2013 Ban hành quy định giá các loại đất 2014 tại huyện Lạc Dương
58/2013/QĐ-UBND 20/12/2013 Ban hành quy định giá các loại đất 2014 tại Thành phố Bảo Lộc
57/2013/QĐ-UBND 20/12/2013 Ban hành quy định giá các loại đất 2014 tại thành phố Đà Lạt
50/2013/QĐ-UBND 28/10/2013 Điều chỉnh giá đất ở của một số đoạn đường, trục đường trong Bảng giá các loại đất năm 2013 ban hành kèm theo Quyết định số 53/2012/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc quy định giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng
47/2013/QĐ-UBND 17/10/2013 Ban hành bổ sung bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2013 trên địa bàn thành phố Bảo Lộc ban hành kèm theo quyết định số 38/2013/QĐ-UBND ngày 20/8/2013 của UBND tỉnh Lâm Đồng
22/2013/QĐ-UBND 09/04/2013 Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2013 trên địa bàn huyện Đức Trọng
19/2013/QĐ-UBND 28/03/2013 Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2013 trên địa bàn huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng
15/2013/QĐ-UBND 28/02/2013
Ban hành bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2013 trên địa bàn huyện Lạc Dương
14/2013/QĐ-UBND 22/02/2013
Ban hành bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2013 trên địa bàn huyện Đạ Tẻh
13/2013/QĐ-UBND 22/02/2013
Ban hành bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2013 trên địa bàn huyện Đạ Huoai
12/2013/QĐ-UBND 22/02/2013
Ban hành bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2013 trên địa bàn huyện Bảo Lâm
11/2013/QĐ-UBND 22/02/2013
Ban hành bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2013 trên địa bàn huyện Di Linh
10/2013/QĐ-UBND 22/02/2013
Ban hành bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2013 trên địa bàn huyện Lâm Hà
09/2013/QĐ-UBND 22/02/2013
Ban hành bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2013 trên địa bàn huyện Đơn Dương
08/2013/QĐ-UBND 22/02/2013
Ban hành bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2013 trên địa bàn huyện Đam Rông
07/2013/QĐ-UBND 22/02/2013
Ban hành bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2013 trên địa bàn thành phố Bảo Lộc

Previous Page 1-25 Next Page
Danh cho quang cao
Một số điều ước đa phương thường được sử dụng trong thương mại quốc tế.
Các Khu Công nghiệp
Danh bạ doanh nghiệp

 Dịch vụ công trực tuyến

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LÂM ĐỒNG - LAM DONG PORTAL
Cơ quan quản lý: Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử, thuộc Sở Thông tin & Truyền thông
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Viết Vân - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông
Địa chỉ: Số 19 Lê Hồng Phong, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 063.3545579 - Fax: 063.3545455 - Email: bbt@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
Thiết kế và phát triển bởi FSC việt Nam