Skip navigation links
Thông tin tổng hợp
Tình hình kinh tế xã hội
Thông tin đầu tư
Giá các loại đất
Hợp tác đầu tư
Trình tự, thủ tục đầu tư
Dự án kêu gọi đầu tư
Chính sách ưu đãi
Hỗ trợ thuê, mua đất
Chính sách giảm thuế
Hỗ trợ đào tạo nghề
Ưu đãi theo dự án
Khu Công nghiệp
Khu CN Lộc Sơn
Khu CN Phú Hội
Khu CN Tân Phú
Khu CN Đại Lào
Cụm CN Ka Đô
Cụm CN Đinh Văn
Cụm CN Lộc An
Cụm CN Đạ Tẻh
Cụm CN Đạ Oai
Cụm CN Hà Lâm
Đăng ký cấp phép xây dựng
Hướng dẫn đăng ký
Đăng ký cấp GPXD
Tra cứu giấy phép
Đối thoại doanh nghiệp
Thông tin văn bản mới

 Quy trình cấp giấy phép xây dựng nhà ở tư nhân

1. Quy trình

1.1. Lưu đồ

 1.2.  Diễn giải:

Tiếp nhận yêu cầu của người dân:
 Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng nhà ở tư nhân được cán bộ TNHS xã/thị trấn tiếp nhận từ 7g00-11g30’, từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần tại UBND xã/thị trấn nơi có đất thổ cư xin phép xây dựng nhà ở.

Xem xét và lập biên nhận, phiếu kiểm soát quá trình và vào sổ:

 Cán bộ TNHS xã/thị trấn xem xét hồ sơ đầy đủ lập biên nhận hồ sơ, phiếu kiểm soát quá trình và vào sổ theo dõi.
 Thời gian thực hiện từ bước 1.2.1 đến 1.2.2 là 02 ngày làm việc.

Chuyển hồ sơ cho Bộ phận TN&THS huyện (Phòng CT):
Bộ phận TN&THS huyện vào sổ theo dõi trước khi chuyển cho lãnh đạo Phòng Công thương để phân công cán bộ thực hiện.
- Thành phần hồ sơ gồm có:
          + Đơn xin cấp phép xây dựng – 03 bản chính.
          + Giấy tờ về quyền sử dụng đất, kèm theo trích lục bản đồ hoặc trích đo trên thực địa hoặc sơ đồ ranh giới lô đất – 03 bản sao (không cần công chứng). Trường hợp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không có phần trích đo kèm theo thì phải có bản trích lục họa đồ thửa đất (do cán bộ địa chính xã, thị trấn trích lục) được UBND xã, thị trấn xác nhận.
          + Hồ sơ thiết kế – 04 bộ (bản chính).
          + Ảnh chụp 9cm x 12cm mặt chính công trình có không gian liền kề trước khi cải tạo, sửa chữa hoặc mở rộng (đối với cải tạo, sửa chữa, mở rộng) – 02 ảnh.
Thời gian thực hiện bước này là 01 ngày làm việc.

Phân công cán bộ thực hiện:

 Lãnh đạo Phòng Công thương phân công cán bộ chuyên môn kiểm tra, thẩm định và tham mưu thực hiện.
 Thời gian thực hiện bước này là 0,5 ngày làm việc.

Thẩm định, hoàn chỉnh hồ sơ:

 - Hồ sơ đạt yêu cầu qua thẩm định được chuyên viên lập tờ trình, dự thảo giấy phép xây dựng trình phê duyệt.
 - Hồ sơ không đạt yêu cầu qua thẩm định được lập thông báo trả hồ sơ (nêu rõ lý do) và chuyển cho cán bộ TNHS xã/thị trấn để yêu cầu người dân bổ sung.
 - Trong quá trình kiểm tra nếu phát hiện hồ sơ không đạt yêu cầu thì yêu cầu chuyên viên xử lý lại.
 Thời gian thực hiện bước này là 5,5 ngày làm việc.

Kiểm tra trình ký:
 - Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND huyện có trách nhiệm xem xét hồ sơ do Phòng Hạ tầng kinh tế chuyển đến trước khi trình cho lãnh đạo UBND huyện phê duyệt.
 - Các hồ sơ đạt yêu cầu được chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND huyện trình lãnh đạo UBND huyện phê duyệt.
 - Các hồ sơ không đạt yêu cầu được chuyển lại cho Phòng Công thương yêu cầu xử lý lại.
 Thời gian thực hiện bước này là 01 ngày làm việc.
 
Vào sổ, đóng dấu:
 Sau khi hồ sơ được lãnh đạo UBND huyện ký duyệt, văn thư UBND huyện đóng dấu giấy phép xây dựng nhà ở tư nhân và chuyển hồ sơ cho cán bộ Phòng Công thương.
 Thời gian thực hiện bước này là 0,5 ngày làm việc.

Chuyển hồ sơ cho UBND xã/thị trấn:
 - Chuyên viên Phòng Công thương chuyển hồ sơ cho UBND xã/thị trấn, hồ sơ bao gồm:
+ Giấy phép xây dựng nhà ở tư nhân đã được UBND huyện phê duyệt.
+ Hồ sơ thiết kế – 02 bộ đã được Phòng CT ký, đóng dấu thẩm định.
 Thời gian thực hiện bước này là 01 ngày làm việc.

Giao thông báo thuế cho người dân thực hiện nghĩa vụ tài chính:
 Cán bộ TNHS xã/thị trấn giao giấy phép xây dựng nhà ở tư nhân cho người dân.
 Thời gian thực hiện bước này là 0,5 ngày làm việc.

Các ghi chú khác:
Cán bộ TNHS xã/thị trấn khi giao kết quả cho người dân phải thu lại Biên nhận hồ sơ để lưu theo hồ sơ đầy đủ.
Đối với nhà có nguy cơ sụp đổ thì thời gian cấp giấy phép là 10 ngày làm việc.
Đối với các trường hợp hồ sơ chuyển từ công đoạn trước đến công đoạn sau bị trễ ngày so với thời gian qui định thì xử lý như sau:
- Trễ 01 ngày thì người tiếp nhận công đoạn tiếp theo lập Phiếu kiểm soát sản phẩm không phù hợp (BM/QM-04/01) yêu cầu bộ phận gây nên sự không phù hợp xử lý.
- Trễ từ 02 ngày trở lên thì người tiếp nhận công đoạn tiếp theo lập Phiếu yêu cầu hành động khắc phục – phòng ngưà (BM/QM-05/01) yêu cầu bộ phận gây nên sự không phù hợp thực hiện hành động khắc phục.

2. Biểu mẫu áp dụng:

TT TÊN BIỂU MẪU MÃ SỐ NƠI LƯU THỜI GIAN
01 Biên nhận hồ sơ BM/XÃ-TT-01/01 UBND xã, TT 01 năm
02 Phiếu kiểm soát quá trình cấp phép xây dựng BM/ XÃ-TT -01/02 Phòng CT 01 năm
03 Biên bản kiểm tra hiện trường không Phòng CT Vĩnh viễn
04 Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng Theo mẫu UBND xã, TT + Phòng CT Vĩnh viễn
05 Tờ trình Không Phòng CT Vĩnh viễn
06 Giấy phép xây dựng Không VP + CT + Xã/T.Trấn Vĩnh viễn
07 Văn bản từ chối hoặc yêu cầu bổ sung hồ sơ Không Phòng CT +XÃ, TT 01 năm
08 Quyết định xử phạt về hành vi vi phạm hành chính (nếu có). Theo mẫu TP + VP + CT + Xã/TT Vĩnh viễn
09 Sổ tiếp nhận và trả kết quả Không Bộ phận TN & Trả KQ xã, TT, huyện. Vĩnh viễn
10 Báo cáo BM/HT-01/03 CT + VP 01 năm
11 Theo mục 1.2.1 Không Phòng CT Vĩnh viễn
Các Khu Công nghiệp
Hotline
Trả lời góp ý

 Dịch vụ công trực tuyến

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LÂM ĐỒNG - LAM DONG PORTAL
Cơ quan quản lý: Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử, thuộc Sở Thông tin & Truyền thông
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Viết Vân - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông
Địa chỉ: Số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 063.3545579 - Fax: 063.3545455 - Email: bbt@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
Thiết kế và phát triển bởi FSC việt Nam