Skip navigation links
Hướng dẫn đăng ký
Thủ tục đăng ký
Biểu mẫu đăng ký
Đăng ký cấp GPXD
Tra cứu giấy phép

 Quy trình cấp giấy phép xây dựng công trình

1. Quy trình

Lưu đồ2. Diễn giải:

Thành phần hồ sơ:
 - Đơn xin cấp phép xây dựng – 03 bản chính.
 - Giấy tờ về quyền sử dụng đất, kèm theo trích lục bản đồ hoặc trích đo trên thực địa hoặc sơ đồ ranh giới lô đất – 03 bản sao đã được công chứng, chứng thực.
 - Hồ sơ thiết kế – 04 bộ (bản chính).
 - Giấy phép đăng ký kinh doanh của tổ chức, chứng chỉ hành nghề của các cá nhân chủ trì thiết kế, kết cấu, khảo sát – 03 bản sao đã được công chứng, chứng thực.
 - Chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyền – 03 bản sao.
 - Quyết định phê duyệt và báo cáo kinh tế kỹ thuật – 03 bản sao.
 - Giấy chứng nhận thẩm duyệt về PCCC (nếu có) – 02 bản sao.
 - Giấy chứng nhận đăng ký đạt tiêu chuẩn chất lượng môi trường (nếu có) – 02 bản sao.
Trong trường hợp không có bản sao về nhà đất thì phải có văn bản xác nhận của UBND xã, thị trấn nơi cư ngụ.

Các ghi chú khác:
- Trong trường hợp hồ sơ sau khi thẩm định không đạt yêu cầu thì phải lập văn bản nêu rõ lý do. Hồ sơ nộp lại lần 2 coi như đã đạt yêu cầu, chỉ cần chờ đến ngày nhận quyết định chính thức.
- Định kỳ 1 thàng 1 lần, chuyên viên thẩm định phòng Công thương lập Báo cáo (BM/HT-01/04) báo cáo việc cấp phép xây dựng trong tháng cho Lãnh đạo uỷ ban.
- Bộ phận TN & Trả KQ khi giao kết quả cho người dân phải thu lại Biên nhận hồ sơ.
+ Đối với các trường hợp hồ sơ chuyển từ công đoạn trước đến công đoạn sau bị trễ ngày so với qui định thì xử lý như sau:
- Trễ 01 ngày thì người tiếp nhận công đoạn tiếp theo lập Phiếu kiểm soát sản phẩm không phù hợp (BM/QM-01/08) yêu cầu bộ phận gây nên sự không phù xử lý.
- Trễ từ 02 ngày trễ lên thì người tiếp nhận công đoạn tiếp theo lập Phiếu yêu cầu hành động khắc phục – phòng ngưà (BM/QM-01/09) yêu cầu bộ phận gây nên sự không phù hợp thực hiện hành động khắc phục.

3. Biểu mẫu áp dụng

TT TÊN BIỂU MẪU MÃ SỐ NƠI LƯU THỜI GIAN
01 Biên nhận hồ sơ BM/HT-01/01 Phòng CT Vĩnh viễn
02 Phiếu kiểm soát quá trình cấp phép xây dựng BM/HT-01/02 Phòng CT Vĩnh viễn
03 Biên bản kiểm tra hiện trường không Phòng CT Vĩnh viễn
04 Đơn xin phép xây dựng Theo mẫu Phòng CT Vĩnh viễn
05 Tờ trình Không Phòng CT Vĩnh viễn
06 Giấy phép xây dựng Không VP + CT+ Xã/T.Trấn Vĩnh viễn
07 Văn bản từ chối hoặc yêu cầu bổ sung hồ sơ Không VP + CT Vĩnh viễn
08 Biên bản xử phạt về hành vi vi phạm hành chính Theo mẫu TP + VP + CT + Xã/T.Trấn Vĩnh viễn
09 Sổ tiếp nhận và trả kết quả Không Bộ phận TN & Trả KQ Vĩnh viễn
10 Báo cáo BM/HT-01/03 CT + VP 01 năm
11 Theo mục Thành phần hồ sơ (ở trên) Không Phòng CT Vĩnh viễn
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LÂM ĐỒNG - LAM DONG PORTAL
Cơ quan quản lý: Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử, thuộc Sở Thông tin & Truyền thông
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Viết Vân - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông
Địa chỉ: Số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 063.3545579 - Fax: 063.3545455 - Email: bbt@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
Thiết kế và phát triển bởi FSC việt Nam