Skip navigation links
Thông tin tổng hợp
Tình hình kinh tế xã hội
Thông tin đầu tư
Giá các loại đất
Hợp tác đầu tư
Trình tự, thủ tục đầu tư
Dự án kêu gọi đầu tư
Chính sách ưu đãi
Hỗ trợ thuê, mua đất
Chính sách giảm thuế
Hỗ trợ đào tạo nghề
Ưu đãi theo dự án
Khu Công nghiệp
Khu CN Lộc Sơn
Khu CN Phú Hội
Khu CN Tân Phú
Khu CN Đại Lào
Cụm CN Ka Đô
Cụm CN Đinh Văn
Cụm CN Lộc An
Cụm CN Đạ Tẻh
Cụm CN Đạ Oai
Cụm CN Hà Lâm
Đối thoại doanh nghiệp
Thông tin văn bản mới
sadfasDành cho Doanh nghiệp > Chính sách ưu đãi > Hỗ trợ thuê, mua đất
Hỗ trợ thuê, mua đất 

I. Miễn, giảm tiền sử dụng đất

Nhà đầu tư được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất để hoạt động sản xuất kinh doanh được hưởng ưu đãi về tiền sử dụng đất như sau:
1. Được giảm 20% tiền sử dụng đất khi được nhà nước giao đất đối với cơ sở sản xuất kinh doanh phải di dời theo quy hoạch; nhưng diện tích đất được giảm tối đa không vượt quá diện tích tại địa điểm phải di dời.
2. Được miễn nộp tiền sử dụng đất trong các trường hợp:
a) Đất xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh theo chủ trương xã hội hoá thuộc lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể dục thể thao. Phần diện tích được miễn không quá hạn mức sử dụng đất tối đa cho từng loại công trình với quy mô các hạng mục mang tính chất xã hội hoá tương ứng.
b) Đất xây dựng nhà chung cư cao tầng cho công nhân các khu công nghiệp.

II. Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước

1. Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước cho cả thời gian hoạt động của dự án cho các trường hợp sau:
a) Dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư và thực hiện trên địa bàn các huyện;
b) Dự án sử dụng đất xây dựng nhà chung cư cho công nhân của các khu công nghiệp theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt bao gồm cả giá bán hoặc giá cho thuê nhà, trong cơ cấu giá bán hoặc giá cho thuê nhà không có chi phí về tiền thuê đất;
c) Dự án sử dụng đất xây dựng ký túc xá sinh viên bằng tiền từ ngân sách Nhà nước, đơn vị được giao quản lý sử dụng cho sinh viên ở chỉ được tính thu phí đủ trang trải chi phí phục vụ, điện nước, chi phí quản lý và chi phí khác có liên quan, không được tính chi phí về tiền thuê đất và khấu hao giá trị nhà;
d) Dự án sử dụng đất xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh (xã hội hóa) thuộc lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục, thể thao, khoa học - công nghệ.
2. Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong thời gian xây dựng dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt; trường hợp dự án có nhiều hạng mục công trình hoặc giai đoạn xây dựng độc lập với nhau thì miễn tiền thuê theo tổng hạng mục hoặc giai đoạn xây dựng độc lập đó; trường hợp không thể tính riêng được tổng hạng mục hoặc giai đoạn xây dựng độc lập thì thời gian xây dựng được tính theo hạng mục công trình có tỷ trọng vốn lớn nhất.
3. Miễn có thời hạn tiền thuê đất, thuê mặt nước kể từ ngày xây dựng hoàn thành và đưa dự án vào hoạt động, cụ thể như sau:
a) Được miễn 03 năm đối với dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư; cơ sở kinh doanh thực hiện di dời theo quy hoạch, di dời do ô nhiễm môi trường.
b) Được miễn 07 năm đối với dự án đầu tư vào địa bàn thị xã Bảo Lộc; dự án đầu tư thuộc danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư.
c) Được miễn 11 năm đối với dự án đầu tư vào địa bàn các huyện; dự án đầu tư thuộc danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư thực hiện tại địa bàn thị xã Bảo Lộc.
d) Được miễn 15 năm đối với dự án đầu tư thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư thực hiện tại địa bàn các huyện.
4. Dự án đang sử dụng đất được giao khi chuyển sang thuê đất, nếu dự án đó thuộc đối tượng được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định tại điểm a khoản 1 và các khoản 2, 3 điều này thì được miễn tiền thuê đất cho thời gian còn lại của thời hạn được miễn tiền thuê đất.
5. Dự án gặp khó khăn phải tạm ngừng xây dựng, tạm ngừng hoạt động được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong thời gian tạm ngừng xây dựng cơ bản, tạm ngừng hoạt động theo sự xác nhận của cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

III. Giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước

Giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước trong những trường hợp sau:
1. Thuê đất để sử dụng làm mặt bằng sản xuất kinh doanh đối với hợp tác xã được giảm 50% tiền thuê đất.
2. Thuê đất, thuê mặt nước để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản mà bị thiên tai, hỏa hoạn làm thiệt hại dưới 40% sản lượng được xét giảm tiền thuê tương ứng; thiệt hại từ 40% trở lên thì được miễn tiền thuê đất đối với năm bị thiệt hại.
3. Thuê đất, thuê mặt nước để sử dụng vào mục đích không phải là sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản khi bị thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất khả kháng thì được giảm 50% tiền thuê đất, mặt nước trong thời gian ngừng sản xuất kinh doanh.

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LÂM ĐỒNG - LAM DONG PORTAL
Cơ quan quản lý: Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử, thuộc Sở Thông tin & Truyền thông
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Viết Vân - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông
Địa chỉ: Số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3545579 - Fax: 0263.3545455 - Email: bbt@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
Thiết kế và phát triển bởi FSC việt Nam
 
ipv6 ready