Skip navigation links
Thông tin cần biết
Các dịch vụ chính
Danh bạ doanh nghiệp
Kết quả xổ số
Niên giám Thống kê
Niêm giám TK 2009
Niên giám TK 2010
Trang chủ > Dành cho Công dân > Thông tin cần biết

Phần này sẽ cung cấp các thông tin quan trọng, cần thiết trên địa bàn tỉnh kèm theo địa chỉ lên hệ như: 
  • Các thông tin Danh bạ điện thoại
  • Danh sách công ty đang hoạt động trên địa bàn tỉnh
  • Các dịch vụ về giao thông
  • Thể thao
  • Chăm sóc sức khỏe
  • Ngân hàng
  • Địa chỉ đặt máy ATM
  • Các thông tin về báo chí, nhà sách
  • ..v.v
 

 

 Dịch vụ cộng đồng

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LÂM ĐỒNG - LAM DONG PORTAL
Cơ quan quản lý: Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử, thuộc Sở Thông tin & Truyền thông
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Viết Vân - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông
Địa chỉ: Số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3545579 - Fax: 0263.3545455 - Email: bbt@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
Thiết kế và phát triển bởi FSC việt Nam
 
ipv6 ready