274. Hoạt động nghệ thuật và chiếu phim 

Performing and cinema activities

 

 

2005

2008

2009

2010

2011

1. Hoạt động nghệ thuật

Performing

 

 

 

 

 

  Số đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp (Đơn vị)

  Number of professional performing art groups (Unit)

1

1

1

1

1

Trong đó: Trung ương quản lư
Of which: Central management

-

-

-

-

-

Số rạp (Rạp)- Number of playhouses (Playhouse)

0

0

0

0

0

  Số buổi biểu diễn (Buổi)

  Number of performances (Show)

130

100

80

80

100

Số lượt người xem biểu diễn nghệ thuật (Lượt người)

Number of audiences (Persons)

300.000

200.000

200.000

250.000

250.000

2. Chiếu phim - Cinema activity

 

 

 

 

 

  Số đơn vị (Đơn vị)- Number of movie showing groups (Unit)

4

4

4

4

4

Số rạp (Rạp)- Number of movie houses (Movie house)

1

1

1

1

1

  Số buổi chiếu (Buổi)

  Number of shows (Show)

1.540

791

701

820

798