Skip navigation links
Bộ TTHC chung
Sở Tài chính
Sở Giao thông Vận tải
Sở Thông Tin và Truyền thông
Sở Công thương
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Khoa học Công nghệ
Sở Lao động TBXH
Sở Nội vụ
Sở Tài nguyên Môi trường
Sở Tư pháp
Sở Văn hóa TTDL
Sở Xây dựng
Sở Y tế
Sở NN & PTNT
Ban quản lý các KCN
Thanh Tra tỉnh
UBND cấp huyện
UBND cấp xã

 Thủ tục hành chính Ban Quản Lý Khu Công Nghiệp

Thủ tục/công việc:
Lĩnh vực:
Có 48 thủ tục:

TTThủ tụcLoại thủ tục
1 Thủ tục Đăng ký nội quy lao động Lao động
2 Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư Cấp giấy chứng nhận đầu tư
3 Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh Cấp giấy chứng nhận đầu tư
4 Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư Cấp giấy chứng nhận đầu tư
5 Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu Giấy phép kinh doanh
6 Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm thuốc lá Giấy phép kinh doanh
7 Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu Giấy phép kinh doanh
8 Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá Giấy phép kinh doanh
9 Thủ tục Cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài Lao động
10 Thủ tục Cấp giấy phép Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài 1.1 Trình tự thực hiện: Văn phòng đại diện
11 Thủ tục Cấp Giấy phép xây dựng công trình trong trường hợp sửa chữa, cải tạo Xây dựng
12 Thủ tục Cấp Giấy phép xây dựng cho dự án Xây dựng
13 Thủ tục cấp Giấy phép xây dựng trường hợp di dời công trình Xây dựng
14 Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
15 Thủ tục cấp lại giấy phép lao động Lao động
16 Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài Văn phòng đại diện
17 Thủ tục cấp lại Giấy phép xây dựng công trình Xây dựng
18 Thủ tục cung cấp thông tin về dự án đầu tư.
19 Thủ tục Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư trường hợp chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo các điều kiện quy định trong hợp đồng, điều lệ doanh nghiệp hoặc hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư
20 Thủ tục Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư trường hợp nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án
21 Thủ tục chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài. Văn phòng đại diện
22 Thủ tục Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC
23 Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định toà án, trọng tài Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư
24 Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư
25 Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư trường hợp điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư, diện tích đất sử dụng; mục tiêu, quy mô dự án đầu tư; vốn đầu tư của dự án, tiến độ Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Previous Page 1-25 Next Page

 

 Dịch vụ cộng đồng

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LÂM ĐỒNG - LAM DONG PORTAL
Cơ quan quản lý: Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử, thuộc Sở Thông tin & Truyền thông
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Viết Vân - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông
Địa chỉ: Số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3545579 - Fax: 0263.3545455 - Email: bbt@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
Thiết kế và phát triển bởi FSC việt Nam