Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu Lâm Đồng
Tin tức sự kiện
Bản đồ hành chính
Dự báo thời tiết
Dành cho công dân
Dành cho Doanh nghiệp
Hợp tác đầu tư
Chính sách ưu đãi
Khu Công nghiệp
Đối thoại doanh nghiệp
Thông tin văn bản mới
Dành cho Du khách
Danh lam thắng cảnh
Một số danh thắng khác
Du lịch Đà Lạt
Góc Đà Lạt
Sơ đồ Portal
Welcome to LamDong Portal
Thủ tục hành chính : Thẩm định giá mua sắm, sửa chữa tài sản


Tên thủ tục Thẩm định giá mua sắm, sửa chữa tài sản
Cơ quan thực hiện UBND cấp huyện
Cơ sở pháp lý
- Pháp lệnh giá số 40/2002/PL-UBTVQH 10 ngày 26/4/2002;
- Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của chính phủ V/v quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh giá;
- Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chưc bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập cho tất cả các đơn vị sự nghiệp công lập;
- Quyết định số 202/2006/QĐ-TTG ngày 31/8/2006 của Thủ tứơng chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập;
- Thông tư số 15/2004/TT-BTC ngày 9/3/2004 của Bộ Tài chính V/v hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của chính phủ V/v quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh giá;
- Thông tư số 112/2006/TT-BTC ngày 27/12/2006 của Bộ Tài chính hứơng dẫn thực hiện quy chế quản lý tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập, ban hành kèm theo Quyết định số 202/2006/QĐ-TTG ngày 31/8/2006 của Thủ tướng chính phủ;
- Quyết định số 27/2007/QĐ-UBND ngày 23/8/20007 của UBND tỉnh lâm Đồng V/v phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản khác tại đơn vị sự nghiệp công lập do nhà nứơc quản lý;
- Quyết định số 39/2007/QĐ-UBND ngày 01/10/20007 của UBND tỉnh lâm Đồng V/v Ban hành quy định về việc phân cấp thẩm quyền và trách nhiệm quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu nhà nứơc quản lý.
Thủ tục
1. Trình tự thực hiện:
a) Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Phòng Tài chính Kế hoạch (Khi đến nộp hồ sơ, cá nhân phải có giấy giới thiệu của cơ quan, đơn vị công tác).
Công chức nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: hồ sơ đầy đủ thì tiếp nhận và viết giấy biên nhận hồ sơ; nếu hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.
b) Bước 2: Phòng Tài chính Kế hoạch tiến hành kiểm tra, thẩm định theo quy định. Sau khi thẩm định Phòng Tài chính Kế hoạch ban hành thông báo hoặc phiếu giá thanh toán.
c) Bước 3: Tổ chức nhận kết quả tại Phòng Tài chính Kế hoạch; cán bộ trả hồ sơ yêu cầu người đến nhận nộp lại giấy biên nhận hồ sơ, ký nhận vào sổ theo dõi (Khi đến nhận kết quả cá nhân phải có giấy giới thiệu của cơ quan, đơn vị công tác).
Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.
2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Phòng Tài chính Kế hoạch.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Kế hoạch mua sắm, sửa chữa tài sản được phê duyệt;
- Văn bản được cơ quan chức năng phê duyệt chủ trương mua sắm, sửa chữa tài sản;
- Văn bản đề nghị thẩm định mua sắm, sửa chữa tài sản;
- 03 bảng báo giá của 03 nhà cung cấp kèm theo catalogue;
- Bảng chiết tính khối lượng, đơn giá, các thông số kỹ thuật, hãng sản xuất, nước sản xuất của tài sản đề nghị thẩm định;
- Hình ảnh minh hoạ có kích thước của tài sản đã được thẩm tra;
- Các văn bản liên quan đến công tác mua sắm, sửa chữa tài sản.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
4. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 
5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính - Kế hoạch.
6. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt.
7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
8. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
Loại Cấp huyện : Tài chính
Thời gian
10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Lệ phí
Không.
Đính kèm  nd_43_2006.doc
ND170-2003-CP.doc
qd_202.doc
QĐ39UB.doc
QĐUB_27_08_2007.doc
TT 15-2004-BTC.doc
tt112_271206.doc


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LÂM ĐỒNG - LAM DONG PORTAL
Cơ quan quản lý: Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử, thuộc Sở Thông tin & Truyền thông
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Viết Vân - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông
Địa chỉ: Số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3545579 - Fax: 0263.3545455 - Email: bbt@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
Thiết kế và phát triển bởi FSC việt Nam