Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu Lâm Đồng
Tin tức sự kiện
Bản đồ hành chính
Dự báo thời tiết
Dành cho Công dân
Giáo dục đào tạo
Chăm sóc sức khỏe
Thông tin cần biết
Dịch vụ công trực tuyến
Dành cho Doanh nghiệp
Hợp tác đầu tư
Chính sách ưu đãi
Khu Công nghiệp
Đối thoại doanh nghiệp
Thông tin văn bản mới
Dành cho Du khách
Danh lam thắng cảnh
Một số danh thắng khác
Du lịch Đà Lạt
Góc Đà Lạt
Sơ đồ Portal
Thủ tục hành chính : Điều chỉnh Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trong đô thị


Tên thủ tục Điều chỉnh Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trong đô thị
Cơ quan thực hiện UBND cấp huyện
Cơ sở pháp lý
- Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
- Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;
- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
- Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 của chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
- Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26 tháng 3 năm 2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
- Quyết định số 54/2009/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành quy định về phân cấp, ủy quyền nhiệm vụ chi đầu tư; quản lý các dự án đầu tư (thuộc nguồn vốn ngân sách); cấp phép xây dựng và phê duyệt các nội dung cơ bản của quá trình đấu thầu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;
- Quyết định số 52/2009/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng phí xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;
- Quyết định số 46/2009/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
Thủ tục
1. Trình tự thực hiện:
a) Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.
Công chức Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, vào sổ theo dõi, viết biên nhận hồ sơ xin điều chỉnh, thay đổi bản vẽ thiết kế xây dựng trong đó hẹn ngày xác minh thực địa và ngày trao trả kết quả giao cho cá nhân đến nộp hồ sơ; trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để cá nhân bổ sung, làm lại cho hợp lệ.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.
 b) Bước 2: Phòng Công thương huyện (Phòng Quản lý đô thị) kiểm tra hồ sơ, xác minh tại thực địa, yêu cầu có mặt của cá nhân đứng tên xin phép điều chỉnh Giấy phép xây dựng để ký biên bản.
c) Bước 3: Lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan khi cần làm rõ thông tin để phục vụ việc cấp giấy phép xây dựng (nếu có).
Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện thì hoàn tất hồ sơ, dự thảo giấy phép xây dựng, trình Lãnh đạo UBND cấp huyện ký cấp giấy phép xây dựng.
Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do, cho cá nhân biết.
d) Bước 4: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện; trường hợp nhận thay phải có văn bản ủy quyền đã được công chứng, chứng thực.
Cá nhân nộp lại giấy biên nhận hồ sơ và nộp phí, lệ phí theo quy định; nhận giấy phép xây dựng và bản vẽ thiết kế điều chỉnh được duyệt theo giấy phép xây dựng.
Thời gian trả kết quả giải quyết trong giờ làm việc các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.

2. Cách thức thực hiện: Cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ.
a) Thành phần hồ sơ gồm:
- Đơn xin điều chỉnh, thay đổi bản vẽ thiết kế xây dựng nhà ở (03 bản chính);
- Bản chính Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trong đô thị đã được cấp;
- Bản vẽ thiết kế xây dựng được duyệt theo giấy phép xây dựng (01 bản chính);
- Bản vẽ thiết kế nhà ở riêng lẻ trong đô thị điều chỉnh do cá nhân tự đo vẽ, thiết kế hoặc thuê các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực hoạt động thiết kế xây dựng hoặc năng lực hành nghề thiết kế xây dựng thực hiện (03 bản chính). Bản vẽ thiết kế gồm các thành phần sau:
+ Tổng mặt bằng nhà ở trên lô đất, tỷ lệ 1/200÷1/500 có thể hiện số lô, ranh thửa đất và ranh lộ giới, khoảng lùi;
+ Họa đồ vị trí  nhà ở;
+ Mặt bằng các tầng, các mặt đứng chính và các mặt cắt chính của nhà ở tỷ lệ 1/100÷1/200;
+ Mặt bằng móng, sơ đồ hệ thống và điểm đấu nối kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, chất thải, tỷ lệ 1/100÷1/200.
- Giấy phép đăng ký kinh doanh của tổ chức, chứng chỉ hành nghề của các cá nhân chủ trì thiết kế, kết cấu, khảo sát trong trường hợp thuê tổ chức, cá nhân có năng lực hoạt động thiết kế xây dựng hoặc năng lực hành nghề thiết kế xây dựng khảo sát, thiết kế (03 bản sao hợp lệ).
b) Số lượng hồ sơ:     01 bộ.

4.  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.
5.  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Công thương (Phòng Quản lý đô thị).
6.  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép xây dựng.
7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
8. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
a) Phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt và công bố;
b) Bảo đảm về lộ giới, chỉ giới xây dựng; thiết kế đô thị (nếu có); các yêu cầu về an toàn đối với công trình xung quanh; bảo đảm hành lang bảo vệ các công trình giao thông, bảo vệ sông, suối, mương thủy lợi, đê điều, năng lượng, cấp nước, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa và khu vực bảo vệ các công trình khác theo quy định của Pháp luật;
c) Nhà ở xây dựng mới không làm ảnh hưởng đến các công trình lân cận về kết cấu, khoảng cách đế các công trình xung quanh, cấp nước, thoát nước, thoát nước, thông gió, ánh sáng, vệ sinh môi trường, phòng, chống cháy, nổ;
d) Nhà ở  riêng lẻ trong đô thị có tổng diện tích sàn xây dựng lớn hơn 250 m2 hoặc từ 3 tầng trở lên (kể cả tầng hầm, tầng lửng, tầng áp mái) hoặc nhà ở trong các khu di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa, các khu bảo tồn kiến trúc hoặc các khu vực đô thị phải bảo tồn thì việc thiết kế phải do tổ chức, cá nhân thiết kế có đủ năng lực hoạt động thiết kế xây dựng hoặc năng lực hành nghề thiết kế xây dựng thực hiện.
Loại Cấp huyện : Xây dựng
Thời gian
10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan để làm rõ thông tin phục vụ cấp giấy phép xây dựng - thời gian lấy ý kiến không quá 10 ngày làm việc).
Lệ phí
Bao gồm phí xây dựng và lệ phí cấp giấy phép xây dựng:
a)  Lệ phí cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trong đô thị:
- Tại các phường thuộc thị xã Bảo Lộc, thành phố Đà Lạt: 50.000 đồng/1 giấy phép;
- Khu vực khác thuộc các huyện, thị xã Bảo Lộc, thành phố Đà Lạt: 30.000 đồng/1 giấy phép.
b) Phí xây dựng: Thu theo diện tích xây dựng (đồng/m2 diện tích xây dựng). Chỉ tính và thu theo phần diện tích xây dựng phát sinh so với diện tích xây dựng trên giấy phép xây dựng đã cấp trước đây.
- Khu vực Đà Lạt, Bảo Lộc, Đức Trọng và Di Linh: 
Nhà cấp I : 18.000 đồng/m2 diện tích xây dựng.
Nhà cấp II: 15.000 đồng/m2 diện tích xây dựng.
Nhà cấp III: 12.000 đồng/m2 diện tích xây dựng.
Nhà cấp IV: 9.000 đồng/m2 diện tích xây dựng.
- Khu vực còn lại: 
Nhà cấp I: 15.000 đồng/m2 diện tích xây dựng.
Nhà cấp II: 12.000 đồng/m2 diện tích xây dựng.
Nhà cấp III: 9.000 đồng/m2 diện tích xây dựng.
Nhà cấp IV: 6.000 đồng/m2 diện tích xây dựng.
Đính kèm  


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LÂM ĐỒNG - LAM DONG PORTAL
Cơ quan quản lý: Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử, thuộc Sở Thông tin & Truyền thông
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Viết Vân - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông
Địa chỉ: Số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 063.3545579 - Fax: 063.3545455 - Email: bbt@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
Thiết kế và phát triển bởi FSC việt Nam