Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu Lâm Đồng
Tin tức sự kiện
Bản đồ hành chính
Dự báo thời tiết
Dành cho công dân
Dành cho Doanh nghiệp
Hợp tác đầu tư
Chính sách ưu đãi
Khu Công nghiệp
Đối thoại doanh nghiệp
Thông tin văn bản mới
Dành cho Du khách
Danh lam thắng cảnh
Một số danh thắng khác
Du lịch Đà Lạt
Góc Đà Lạt
Sơ đồ Portal
Welcome to LamDong Portal
Thủ tục hành chính : Đề nghị xét tặng: Huân chương, Huy chương của Chủ tịch nước về thành tích kháng chiến chống Mỹ; Huân chương, Huy chương của Chủ tịch nước về thành tích kháng chiến chống Pháp


Tên thủ tục Đề nghị xét tặng: Huân chương, Huy chương của Chủ tịch nước về thành tích kháng chiến chống Mỹ; Huân chương, Huy chương của Chủ tịch nước về thành tích kháng chiến chống Pháp
Cơ quan thực hiện UBND cấp huyện
Cơ sở pháp lý
- Luật Thi đua, Khen thưởng số 15/ 2003/ QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi bổ, sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng  số 47/2005/ QH 11 ngày 14 tháng 6 tháng 2005;
- Nghị quyết số 47-NQ/HĐNN7 ngày 29 tháng 9 năm 1981 của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành Điều lệ khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến chống Mỹ, cứu nước;
- Điều lệ khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến chống Mỹ, cứu nước kèm theo Nghị quyết số 47-NQ/HĐNN7 ngày 29 ngày 9 tháng 1981 của Hội đồng nhà nước;
- Thông tư số 84-TTg ngày 22 tháng 8 năm1962 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành việc khen thưởng nhân dân có công trong kháng chiến;
- Thông tư số 39-BT ngày 21 tháng 4 năm 1982 của Hội đồng Bộ trưởng hướng dẫn thi hành Điều lệ khen thưởng thổng kết thành tích kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tổng kết thành tích kháng chiến chống Pháp ở miền Nam và thành tích giúp đỡ cách mạng trước ngày tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945;
- Công văn số 109-VHC ngày 17 năm 5 năm 1982 của Viện Huân chương (nay là Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương)  hướng dẫn khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến chống Mỹ;
- Công văn số 113/VHC ngày 26 tháng 5 năm 1982 của Viện Huân chương (nay là Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương) hướng dẫn khen thưởng tổng kết thành tích giúp đỡ cách mạng trước ngày tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 và tham gia kháng chiến chống Pháp ở miền Nam;
- Công văn số 115/CV-CQQĐDPN ngày 06 tháng 5 năm 2008 của Cơ quan đại diện phía Nam, Ban Thi đua -  Khen thưởng Trung ương.
Thủ tục
1. Trình tự thực hiện:
 a) Bước 1: Công dân có tham gia kháng chiến chuẩn bị đầy đủ hồ sơ  theo quy định pháp luật, nộp tại Phòng Nội vụ (cơ quan tham mưu cho UBND cấp huyện ).
Công chức  tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định công chức có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ, công chức hướng dẫn để người đến nộp bổ túc hồ sơ đầy đủ theo quy định.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.
b) Bước 2: Sau khi nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Phòng Nội vụ thẩm định, tổng hợp hồ sơ tham mưu UBND cấp huyện trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, giải quyết.
Trường hợp hồ sơ xét không đạt tiêu chuẩn khen thưởng, Phòng Nội vụ trả hồ sơ và báo bằng văn bản cho đơn vị trình khen biết biết lý do.
c) Bước 3: Khi nhận được quyết định khen thưởng, Phòng Nội vụ báo cho công dân biết; đến nhận kết quả  tại Phòng Nội vụ.
Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ hai  đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.
2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng Nội vụ cấp huyện.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Đối tượng là: cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang; cán bộ, công nhân viên thoát ly hoặc cán bộ, nhân viên  ở phường, xã
+ Bản khai thành tích tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ (có mẫu đính kèm ) ;
+ Một trong các giấy tờ sau (sao): quyết định phục viên, chuyển ngành, lí lịch quân nhân, lí lịch cán bộ công nhân viên chức, quyết định nghỉ hưu ghi rõ thời gian công tác, xác nhận thời gian tham gia quân đội của Ban chỉ huy quân sự cấp huyện; xác nhận thời gian tham gia công tác của cơ quan chủ quản. Riêng đối tượng bị địch bắt tù đày phải có Quyết định về việc trợ cấp người hoạt động cách mạng bị địch bắt tù đày của Sở Lao động Thương binh - Xã hội cấp;
- Đối tượng là nhân dân:
+ Bản khai của nhân dân về thành tích giúp đỡ cách mạng và tham gia kháng chiến  chống Pháp, chống Mỹ (có mẫu đính kèm );
+ Giấy xác nhận thành tích của ít nhất hai người cùng tham gia kháng chiến; (có mẫu đính kèm )
+ Đơn trình bày lý do chưa kê khai thành tích tham gia kháng chiến (có xác nhận của UBND cấp xã nơi đối tượng đang cư trú);
b) Số lượng hồ sơ: 03 bộ.
4. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.                                                              
5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện.
6. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ trình .
7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai :
Bản khai thành tích tham gia kháng chiến.....(đối tượng là: cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang;  cán bộ, công nhân viên thoát ly hoặc cán bộ nhân viên  ở phường, xã).
Bản khai thành tích tham gia kháng chiến.....(đối tượng là nhân dân).
8.Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Đối tượng là cán bộ, nhân dân được khen thưởng  thành tích tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ phải là những người không bị “phạm sai lầm nghiêm trọng” trong thời kỳ kháng chiến  cho  đến khi xét khen.
Loại Cấp huyện : Thi đua khen thưởng
Thời gian
Lệ phí
Không.
Đính kèm  


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LÂM ĐỒNG - LAM DONG PORTAL
Cơ quan quản lý: Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử, thuộc Sở Thông tin & Truyền thông
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Viết Vân - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông
Địa chỉ: Số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3545579 - Fax: 0263.3545455 - Email: bbt@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
Thiết kế và phát triển bởi FSC việt Nam