Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu Lâm Đồng
Tin tức sự kiện
Bản đồ hành chính
Dự báo thời tiết
Dành cho công dân
Dành cho Doanh nghiệp
Hợp tác đầu tư
Chính sách ưu đãi
Khu Công nghiệp
Đối thoại doanh nghiệp
Thông tin văn bản mới
Dành cho Du khách
Danh lam thắng cảnh
Một số danh thắng khác
Du lịch Đà Lạt
Góc Đà Lạt
Sơ đồ Portal
Welcome to LamDong Portal
Thủ tục hành chính : Chứng thực hợp đồng mua bán nhà ở


Tên thủ tục Chứng thực hợp đồng mua bán nhà ở
Cơ quan thực hiện UBND cấp huyện
Cơ sở pháp lý
- Luật Nhà ở ngày 29/11/2005;
- Luật Đất đai năm 2003;
- Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9//2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẩn thi hành luật Nhà ở;
- Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực;
Thông tư liên tịch 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 Hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất;
- Thông tư liên tịch số 93/2001/TTLT/BTC-BTP ngày 21/11/2001 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí công chứng, chứng thực;
Thủ tục
1.Trình tự thực hiện:
a) Bước 1: Công dân chuẩn bị hồ sơ  đầy đủ theo quy định của Pháp luật. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện. 
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ công chức có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, viết giấy hẹn (nếu có); Người yêu cầu chứng thực xuất trình bản chính của giấy tờ đã nộp bản sao để đối chiếu; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ công chức hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ túc đầy đủ hồ sơ theo qui định.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo qui định.
b) Bước 2: Khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Trưởng, Phó phòng Tư pháp cấp huyện được ủy quyền của UBND huyện tiến hành kiểm tra tính pháp lý của hợp đồng và ký chứng thực.
c) Bước 3: Công dân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện. 
Công dân nhận kết quả có trách nhiệm nộp giấy hẹn trả hồ sơ ( nếu có), nộp thuế và lệ phí theo qui định của pháp luật.
Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo qui định.
2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Phiếu yêu cầu chứng thực (theo mẫu);
- Hợp đồng mua bán nhà ở (người yêu cầu chứng thực tự soạn thảo hoặc yêu cầu UBND cấp huyện soạn thảo) đảm bảo không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội, trừ trường hợp bên bán nhà ở là tổ chức có chức năng kinh doanh nhà ở (theo mẫu);
- Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở;
- Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân của hai bên mua và bán.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
4. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức - cá nhân.
5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện.
6. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Hợp đồng mua bán nhà ở được chứng thực.
7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Phiếu yêu cầu chứng thực
8.Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính :
Không có tranh chấp về quyền sở hữu, không bị kê biên để thi hành án hoặc để chấp hành quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Là chủ sở hữu nhà ở hoặc người đại diện theo quy định của pháp luật về dân sự và có năng  lực hành vi dân sự.
Bên mua nhà nếu là cá nhân trong nước thì không phụ thuộc vào nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, phải có năng lực hành vi dân sự; nếu là người Việt nam định cư ở nước ngoài phải thuộc diện được sở hữu, được thuê nhà ở tại Việt nam theo quy định của luật nhà ở; nếu là tổ chức thì không phụ thuộc vào nơi đăng ký kinh doanh.
Loại Cấp huyện : Chứng thực
Thời gian
Không quá 03 ngày làm việc đối với hợp đồng đơn giản; không quá 10 ngày đối với hợp đồng phức tạp; không quá 30 ngày đối với hợp đồng đặc biệt phức tạp kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, hợp lệ.
Lệ phí
Tính trên giá trị tài sản :
Dưới 20.000.000 đồng: 10.000 đồng/trường hợp;
Từ 20.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng: 20.000 đồng/trường hợp;
Từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng: 100.000 đồng/trường hợp;
Từ 300.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng: 200.000 đồng/trường hợp;
Từ 1.000.000.000 đồng đến dưới 2.000.000.000 đồng: 500.000 đồng/trường hợp;
Từ 2.000.000.000 đồng  đến dưới 3.000.000.000 đồng: 1.000.000 đồng/trường hợp;
Từ 3.000.000.000 đồng đến dưới 5.000.000.000 đồng: 1.500.000 đồng/trường hợp ;
Từ 5.000.000.000 đồng trở lên: 2.000.000 đồng/trường hợp;
Đính kèm  04_2006_TTLT_BTP-BTNMT.pdf
90-2006-ND-CP.doc
Luật nhà ở 2005.DOC
Luat_Dat_Dai.doc
MauHopDongMuaBanNhaO.doc
ND_75_2000.doc
PhieuYeuCauChungThuc.doc
TTLT_93_2001.doc


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LÂM ĐỒNG - LAM DONG PORTAL
Cơ quan quản lý: Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử, thuộc Sở Thông tin & Truyền thông
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Viết Vân - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông
Địa chỉ: Số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3545579 - Fax: 0263.3545455 - Email: bbt@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
Thiết kế và phát triển bởi FSC việt Nam