Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu Lâm Đồng
Tin tức sự kiện
Bản đồ hành chính
Dự báo thời tiết
Dành cho công dân
Dành cho Doanh nghiệp
Hợp tác đầu tư
Chính sách ưu đãi
Khu Công nghiệp
Đối thoại doanh nghiệp
Thông tin văn bản mới
Dành cho Du khách
Danh lam thắng cảnh
Một số danh thắng khác
Du lịch Đà Lạt
Góc Đà Lạt
Sơ đồ Portal
Welcome to LamDong Portal
Thủ tục hành chính : Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài


Tên thủ tục Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài
Cơ quan thực hiện UBND cấp huyện
Cơ sở pháp lý
- Nghị định 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ, về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;
Thông tư 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ, về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính,chứng thực chữ ký;
Thông tư liên tịch số 92/2008/TTLT/BTC-BTP ngày 17/10/2008 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp Hướng dẫn về mức thu, nộp, quản lý sử dụng phí, lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực;
Thủ tục
1. Trình tự thực hiện:
a) Bước 1: Công dân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của Pháp luật. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện. 
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ công chức có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, viết giấy hẹn (nếu có);trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ công chức hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ túc đầy đủ hồ sơ theo qui định.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo qui định.
b) Bước 2: Khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Tư pháp huyện ký chứng thực vào văn bản yêu cầu chứng thực.
 Người yêu cầu chứng thực chữ ký, phải ký trước mặt người thực hiện chứng thực.
c) Bước 3: Công dân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện. 
Công dân nhận kết quả có trách nhiệm nộp lệ phí theo qui định.
Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần,trừ ngày nghỉ theo qui định.
2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Giấy Chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác;
- Giấy tờ, văn bản mà công dân yêu cầu chứng thực chữ ký (ngoài bản cần chứng thực, cộng thêm 01 bản để lưu tại nơi chứng thực);
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
4. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.
5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện.
6. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chứng thực chữ ký.
7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
8. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
Loại Cấp huyện : Chứng thực
Thời gian
Trong ngày làm việc; trường hợp cần xác minh làm rõ nhân thân người yêu cầu chứng thực thời hạn trên được kéo dài thêm nhưng không quá 3 ngày làm việc.
Lệ phí
Không quá 10.000 đồng/trường hợp
Đính kèm  ND79-CP2007.doc
TT03_2008_BTP.doc.doc
TTLT92_BTP_BTC.doc


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LÂM ĐỒNG - LAM DONG PORTAL
Cơ quan quản lý: Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử, thuộc Sở Thông tin & Truyền thông
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Viết Vân - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông
Địa chỉ: Số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3545579 - Fax: 0263.3545455 - Email: bbt@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
Thiết kế và phát triển bởi FSC việt Nam