Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu Lâm Đồng
Tin tức sự kiện
Bản đồ hành chính
Dự báo thời tiết
Dành cho công dân
Dành cho Doanh nghiệp
Hợp tác đầu tư
Chính sách ưu đãi
Khu Công nghiệp
Đối thoại doanh nghiệp
Thông tin văn bản mới
Dành cho Du khách
Danh lam thắng cảnh
Một số danh thắng khác
Du lịch Đà Lạt
Góc Đà Lạt
Sơ đồ Portal
Welcome to LamDong Portal
Thủ tục hành chính : Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cơ sở tôn giáo


Tên thủ tục Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cơ sở tôn giáo
Cơ quan thực hiện Sở Tài nguyên Môi trường
Cơ sở pháp lý
- Luật đất đai năm 2003 ngày 10/12/2003, có hiệu lực từ ngày 1/7/2004.
- Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ Về thi hành Luật Đất đai.
- Quyết định số 08/2006/QĐ-BTN&MT ngày 21/07/2006 của Bộ TN&MT về ban hành quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ TN&MT V/v Hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.
- Quyết định số 51/2005/QĐ-UB ngày 02/03/2005 V/v ủy quyền cấp GCNQSD đất, quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 25/9/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng.
- Quyết định số 33/2007/QĐ-UBND ngày 25/9/2007 của UBND tỉnh Lâm đồng về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng Phí đo đạc, lập bản đồ địa chính, Phí thẩm định cấp GCNQSD đất, và phí khai thác sử dụng tài liệu đất đai trên Lâm Đồng.
Thủ tục
1. Trình tự thực hiện:
a. Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Tài nguyên và Môi trường.
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ; Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ trao cho người nộp; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn làm lại đúng quy định.
Thời gian nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.
b. Bước 2: Trung tâm Thông tin &ĐKQSD đất hướng dẫn hoàn chỉnh  hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, viết biên nhận, chuyển cho Phòng Đăng ký Đất đai (01ngày). Ngay sau khi tiếp nhận trong thời hạn bốn (04) ngày Trung tâm Thông tin &ĐKQSD đất làm trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính (gia hạn thêm 10 ngày để trích đo địa chính) khu đất đối với nơi chư¬a có bản đồ địa chính chuyển đến phòng Đăng ký Đất đai để thẩm định. Trong thời hạn (25) ngày phòng Đăng ký Đất đai thẩm định, lấy ý kiến các ngành (nếu cần thiết); tham m¬ưu cho lãnh đạo sở ký cấp giấy theo ủy quyền hoặc trình ủy ban nhân dân cùng cấp ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp không được uỷ quyền, thời gian 01 ngày.
c. Bước 3: Tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường:
Chủ sử dụng đất nộp phiếu hẹn, cán bộ trả kết quả kiểm tra chứng từ nộp lệ phí và yêu cầu chủ sử dụng đất ký nhận vào sổ theo dõi và trao giấy chứng nhận. Trường hợp nhận thay, người nhận thay phải có văn bản uỷ quyền được công chứng, chứng thực và chứng minh nhân dân của người được uỷ quyền.
Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở TN&MT.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a. Thành phần, bao gồm:
- Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo mẫu 04a/ĐK).
- Văn bản uỷ quyền xin cấp  giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nếu có).
- Một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất qui định tại các khoản 1,2 và 5 Điều 50 của Luật Đất Đai (nếu có), cụ thể như sau:
+ Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất đai trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong sổ đăng ký ruộng đất, sổ địa chính;
+ Giấy tờ hợp pháp về hiến tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất.
+ Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất.
+ Các loại giấy tờ khác có liên quan về nguồn gốc đất đai.
- Báo cáo từ rà soát hiện trạng sử dụng đất (theo mẫu 07/ĐK).
- Cơ sở tôn giáo được Nhà nước cho phép hoạt động.
- Có đề nghị bằng văn bản của tổ chức tôn giáo cấp Huyện, thị, thành phố có cơ sở tôn giáo đó.
b. Số lượng hồ sơ:  02  (bộ).

4. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức kinh tế, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngòai, người Việt Nam định cư nước ngòai.
          
5. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận QSD đất.    
   
6. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Đơn xin cấp GCNQSD đất (mẫu số 04a/ĐK).
- Báo cáo tự rà soát hiện trạng sử dụng đất (mẫu 07/ĐK).
 
7. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
Loại Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Thời gian
 Không quá 31 ngày làm việc.
Lệ phí

- Lệ phí cấp giấy 100.000đồng cho 01 giấy theo Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 25/9/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng.
Đính kèm  Mẫu số 04a.doc
Mẫu số 07.doc


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LÂM ĐỒNG - LAM DONG PORTAL
Cơ quan quản lý: Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử, thuộc Sở Thông tin & Truyền thông
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Viết Vân - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông
Địa chỉ: Số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3545579 - Fax: 0263.3545455 - Email: bbt@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
Thiết kế và phát triển bởi FSC việt Nam