Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu Lâm Đồng
Tin tức sự kiện
Bản đồ hành chính
Dự báo thời tiết
Dành cho Công dân
Giáo dục đào tạo
Chăm sóc sức khỏe
Thông tin cần biết
Dịch vụ công trực tuyến
Dành cho Doanh nghiệp
Hợp tác đầu tư
Chính sách ưu đãi
Khu Công nghiệp
Đối thoại doanh nghiệp
Thông tin văn bản mới
Dành cho Du khách
Danh lam thắng cảnh
Một số danh thắng khác
Du lịch Đà Lạt
Góc Đà Lạt
Sơ đồ Portal
Thủ tục hành chính : Chuyển mục đích từ đất có rừng sản xuất sang mục đích không phải lâm nghiệp:


Tên thủ tục Chuyển mục đích từ đất có rừng sản xuất sang mục đích không phải lâm nghiệp:
Cơ quan thực hiện Sở Tài nguyên Môi trường
Cơ sở pháp lý
- Luật đất đai năm 2003 ngày 10/12/2003, có hiệu lực từ ngày 1/7/2004.
- Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ Về thi hành Luật Đất đai.
- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ TN&MT V/v Hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.
- Quyết định số 305/QĐ-UBND ngày 18/01/2007, quyết định số 33/2007/QĐ-UBND ngày 25/9/2007 của UBND tỉnh Lâm đồng về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng Phí đo đạc, lập bản đồ địa chính, Phí thẩm định cấp GCNQSD đất, và phí khai thác sử dụng tài liệu đất đai trên Lâm Đồng.
Thủ tục
1. Trình tự thực hiện:
a. Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Tài nguyên và Môi trường.
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ; Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ trao cho người nộp; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn làm lại đúng quy định.
Thời gian nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.
b. Bước 2:  Khi nhận đủ hồ sơ, ngay sau ngày kế tiếp phòng Đăng ký Đất đai chủ trì phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra, xác minh thực địa (nếu cần thiết); lập biên bản kiểm tra xác minh thực địa. Biên bản phải đề nghị Trung tâm thông tin - ĐKQSD đất cung cấp bản đồ trích đo hoặc trích lục hồ sơ địa chính. Trong thời hạn  (07) ngày Trung tâm thông tin - ĐKQSD đất làm trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính (được gia hạn thêm 10 ngày) khu đất đối với nơi chư¬a có bản đồ địa chính, chuyển đến phòng Đăng ký Đất đai để thẩm định. Trong thời hạn một (06) ngày kể từ ngày nhận được bản trích lục, trích sao hồ sơ địa chính, Phòng Đăng ký Đất đai thẩm định hồ sơ tham mưu cho lãnh đạo sở trình UBND tỉnh để xem xét ban hành quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng đất.
         Văn thư sở chuyển hồ sơ đến VP. UBND tỉnh và nhận hồ sơ từ VP. UBND tỉnh về Sở Tài nguyên và Môi trường, thời gian 03 ngày (đi - đến).
        Sau khi có kết quả, hồ sơ được luân chuyển theo đường văn thư, văn thư sở nhận từ VP. UBND tỉnh và chuyển toàn bộ hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả để trả kết quả theo phiếu hẹn.
c. Bước 3: Tổ chức sử dụng đất nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo phiếu hẹn, phải xuất trình phiếu hẹn nhận kết quả, Trường hợp nhận thay, người nhận thay phải có văn bản uỷ quyền được công chứng, chứng thực và chứng minh nhân dân của người được uỷ quyền.
Tổ chức sử dụng đất nhận kết quả, thực hiện nghĩa vụ tài chính sau khi đã ký hợp đồng thuê đất với cơ quan Tài nguyên Môi trường theo phiếu chuyển thông tin địa chính do Trung tâm TT&ĐKQSD đất cung cấp đến, cơ quan tài chính xác định giá đất của loại đất sau khi chuyển mục đích, được nộp tại kho bạc Nhà nước nơi có đất.
 Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở TN&MT.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a. Thành phần, bao gồm:
- Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất (theo mẫu 11/ĐK).
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại khoản 1, 2 và 5, điều 50 Luật Đất đai ( nếu có ).
- Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đầu tư hoặc dự án đầu tư đã được phê duyệt, thỏa thuận hoặc văn bản khác có giá trị tương đương.
- Các giấy tờ khác liên quan ( nếu có – không bắt buộc).
- Hồ sơ kiểm kê hiện trạng tài nguyên rừng đã được thẩm định của Sở Nông nghiệp & PTNT.
b. Số lượng hồ sơ:   02 (bộ).

4. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức kinh tế, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngòai, người Việt Nam định cư nước ngòai.
 
5. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.       
           .
6. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Đơn xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất (đính kèm mẫu số 11/ĐK).

7. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
Loại Chuyển mục đích sử dụng đất
Thời gian
 Không quá 17 ngày làm việc (không kể thời gian trích đo địa chính) theo quyết định số 3194/QĐ-UBND của UBND tỉnh và 30 ngày theo Nghị định số 181/NĐ-CP;
Lệ phí
Thu phí thẩm định trích đo địa chính, mức thu bằng 10 % phí trích đo địa chính nhưng tối đa không quá 5.000.000 đồng cho 01 hồ sơ theo Quyết định số 305/QĐ-UBND ngày 18/01/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng.
- Thu lệ phí chứng nhận đăng ký biến động 20.000 đồng trên 01 hồ sơ theo quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 25/9/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng
Đính kèm  Mẫu số - 11.doc


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LÂM ĐỒNG - LAM DONG PORTAL
Cơ quan quản lý: Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử, thuộc Sở Thông tin & Truyền thông
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Viết Vân - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông
Địa chỉ: Số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 063.3545579 - Fax: 063.3545455 - Email: bbt@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
Thiết kế và phát triển bởi FSC việt Nam