Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu Lâm Đồng
Tin tức sự kiện
Bản đồ hành chính
Dự báo thời tiết
Dành cho công dân
Dành cho Doanh nghiệp
Hợp tác đầu tư
Chính sách ưu đãi
Khu Công nghiệp
Đối thoại doanh nghiệp
Thông tin văn bản mới
Dành cho Du khách
Danh lam thắng cảnh
Một số danh thắng khác
Du lịch Đà Lạt
Góc Đà Lạt
Sơ đồ Portal
Welcome to LamDong Portal
Thủ tục hành chính : Xem xét thỏa thuận địa điểm đầu tư. (doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài).


Tên thủ tục Xem xét thỏa thuận địa điểm đầu tư. (doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài).
Cơ quan thực hiện Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ sở pháp lý
  - Quyết định 09/2008/QĐ-UBND, ngày 20/3/2008 của UBND tỉnh Lâm Đồng quy định về trình tự thủ tục và cơ chế , chính sách thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
  - Quyết định số 1072/ Q9Đ-UBND ngày 28/4/2008 của UBND tỉnh Lâm Đồng quy định các loại thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại sở Kế hoạch và Đầu tư  tỉnh Lâm Đồng.

 
Thủ tục
1. Trình tự thực hiện:
a) Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả - Sở KH&ĐT, số 02 Trần Hưng Đạo, TP Đà Lạt- tỉnh Lâm Đồng.
       - Công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả kiểm tra thành phần hồ sơ. Nếu thành phần hồ sơ đủ và hợp lệ thì lập phiếu biên nhận giao cho người nộp. Nếu thành phần hồ sơ không đạt, cán bộ tiếp nhận hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn chỉnh lại hồ sơ.
       - Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7h 30 đến 11h 00 chiều  từ 13h30 đến16 h 30 thứ hai đến thứ bảy hàng tuần (trừ các ngày lễ theo quy định).
b) Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định trình UBND tỉnh Lâm Đồng cấp CNĐT. Trong quá trình thẩm định nếu  nội dung hồ sơ không đạt phải thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư (gửi theo đường bưu điện) để chủ đầu tư chỉnh sửa bổ sung hồ sơ.
c) Bước 3::  Chủ đầu tư trực tiếp đến nộp lại phiếu biên nhận hồ sơ, nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả - Sở KH&ĐT.
       Thời gian trả kết quả: Sáng từ 7h30 đến 11h, 00 chiều từ 13h30 đến16h 30 thứ hai đến thứ bảy hàng tuần (trừ các ngày lễ theo quy định)

2. Cách thức thực hiện:
       + Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả - Sở KH&ĐT.
       + Nộp qua đường bưu chính.

3.Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:
        a) Thành phần hồ sơ:
-  Văn bản đề nghị thỏa thuận địa điểm đầu tư, thể hiện đầy đủ các nội dung sau:
+ Tên, địa chỉ doanh nghiệp hoặc cá nhân;
+ Lĩnh vực đầu tư, mục tiêu đầu tư, sản phẩm chính;
+ Tên dự án, tiến độ thực hiện, thời gian hoạt động của dự án, dự kiến vốn và nguồn vốn đầu tư cho dự án;
+ Dự kiến quy mô, hình thức đầu tư;
+Dự kiến địa điểm đầu tư và nhu cầu sử dụng đất; trong đó xác định rõ đất dùng cho sản xuất, đất dùng cho nhà xưởng văn phòng.
- Bản sao hợp lệ hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân đối với nhà đầu tư là cá nhân. Bản sao hợp lệ giấy chứng  nhận đăng ký kinh doanh hoặc văn bản có giá trị tương đương khác.
- Bản đồ khu đất (nếu quy mô diện tích đất đăng ký đầu tư dưới 10ha thì sự dụng bản đồ vị trí đất tỷ lệ 1/2000, nếu quy mô diện tích đất đăng ký đầu tư từ 10ha trở lên thì sử dụng bản đồ vị trí đất tỷ lệ 1/10.000);
- Đối với dự án xây dựng khu dân cư, khu đô thị mới, xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu công nghiệp; ngoài hồ sơ quy định tại các khoản 1,2,3 trên đây nhà đầu tư phải có hồ sơ chứng minh năng lực tài chính của chủ đầu tư theo điều kiện được quy định tại điều 5, Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản.
b) Số lượng hồ sơ:  08 (bộ) ; trong đó có ít nhất 01 bộ gốc.

4. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức; Cá nhân .

5. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận .

6.Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

7.Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
Loại Đầu tư tại Việt Nam
Thời gian
 15 ngày làm việc. Trong đó Sở KH&ĐT 10 ngày,  UBND tỉnh 05 ngày.
Lệ phí
Không
Đính kèm  


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LÂM ĐỒNG - LAM DONG PORTAL
Cơ quan quản lý: Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử, thuộc Sở Thông tin & Truyền thông
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Viết Vân - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông
Địa chỉ: Số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3545579 - Fax: 0263.3545455 - Email: bbt@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
Thiết kế và phát triển bởi FSC việt Nam