Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu Lâm Đồng
Tin tức sự kiện
Bản đồ hành chính
Dự báo thời tiết
Dành cho công dân
Dành cho Doanh nghiệp
Hợp tác đầu tư
Chính sách ưu đãi
Khu Công nghiệp
Đối thoại doanh nghiệp
Thông tin văn bản mới
Dành cho Du khách
Danh lam thắng cảnh
Một số danh thắng khác
Du lịch Đà Lạt
Góc Đà Lạt
Sơ đồ Portal
Welcome to LamDong Portal
Thủ tục hành chính : Giải quyết hưởng Bảo hiểm thất nghiệp


Tên thủ tục Giải quyết hưởng Bảo hiểm thất nghiệp
Cơ quan thực hiện Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Cơ sở pháp lý
- Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12-12-2008 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm thất nghiệp
- Thông tư số 04/2009/TT- LĐTBXH ngày 22-01-2009 của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12-12-2008 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm thất nghiệp .
Thủ tục
1. Trình tự thực hiện:
Bước 1: Tổ chức, công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật; nộp hồ sơ tại Sở Lao động – Thương binh và xã hội.
- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận; Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ túc đầy đủ theo theo quy định.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ các ngày nghỉ theo qui định.
b) Bước 2: Khi nhận hồ sơ đầy đủ hợp lệ, Sở Lao động – Thương binh và xã hội xem xét cấp giấy chứng nhận .
c) Bước 3: Nhận kết quả
- Tổ chức nhận kết quả tại Sở Lao động – Thương binh và xã hội.
- Thời gian trả hồ sơ: Trong giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ các ngày nghỉ theo qui định.

2. Cách thức thực hiện:  Trực tiếp tại Sở Lao động - Thương binh và xã hội

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Đơn đăng ký thất nghiệp (theo mẫu qui định)
- Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp (theo mẫu qui định)
- Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp 01 lần (theo mẫu qui định)
- Quyết định hưởng bảo hiểm thất nghiệp.
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

4. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Công dân

5. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định

6. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai :
- Đơn đăng ký thất nghiệp (mẩu số 1)
- Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp (mẫu số 2)
- Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp 01 lần (mẫu số 4)
 
7. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không
Loại Việc làm - an toàn lao động
Thời gian
 
 20 ngày làm việc
Lệ phí
Không
Đính kèm  MÉu sè 1.doc
MÉu sè 2.doc
MÉu sè 4.doc


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LÂM ĐỒNG - LAM DONG PORTAL
Cơ quan quản lý: Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử, thuộc Sở Thông tin & Truyền thông
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Viết Vân - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông
Địa chỉ: Số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3545579 - Fax: 0263.3545455 - Email: bbt@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
Thiết kế và phát triển bởi FSC việt Nam