Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu Lâm Đồng
Tin tức sự kiện
Bản đồ hành chính
Dự báo thời tiết
Dành cho công dân
Dành cho Doanh nghiệp
Hợp tác đầu tư
Chính sách ưu đãi
Khu Công nghiệp
Đối thoại doanh nghiệp
Thông tin văn bản mới
Dành cho Du khách
Danh lam thắng cảnh
Một số danh thắng khác
Du lịch Đà Lạt
Góc Đà Lạt
Sơ đồ Portal
Welcome to LamDong Portal
Thủ tục hành chính : Cấp đăng ký cho dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, thị, thành trong tỉnh Lâm Đồng


Tên thủ tục Cấp đăng ký cho dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, thị, thành trong tỉnh Lâm Đồng
Cơ quan thực hiện Sở Nội vụ
Cơ sở pháp lý
- Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo số 21/2004/-UBTVQH/QH11 ngày 18/6/2004.
- Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/03/20005 của chính phủ.
Thủ tục
1. Trình tự thực hiện:
a) Bước 1: Người đứng đầu dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. Nộp hồ sơ tại Phòng hành chính tổng hợp Ban Tôn giáo tỉnh, số 8- đường 3/4, thành phố Đà Lạt.
- Trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp tại Phòng Hành chính tổng hợp, cán bộ tiếp nhận sẽ kiểm tra tính pháp lý và nội dung của hồ sơ. Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc không hợp lệ cán bộ sẽ hướng dẫn cho người đứng đầu dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể đến nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định
- Trường hợp hồ sơ gởi qua đường bưu điện, cán bộ Ban Tôn giáo sẽ kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc không hợp lệ, Ban tôn giáo sẽ lập phiếu chuyển trả toàn bộ hồ sơ cho người đứng đầu dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể qua đường bưu điện và yêu cầu hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: trong giờ làm việc các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu ( trừ các ngày nghỉ theo quy định).
b) Bước 2: Ban Tôn giáo thẩm định hồ sơ, dự thảo tờ trình báo cáo Sở Nội vụ trình UBND tỉnh xem xét giải quyết.
c) Bước 3: Sau khi có ý kiến của UBND tỉnh, kết quả sẽ được gửi về cho người đứng đầu dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể qua đường bưu điện.

2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Hành chính tổng hợp, Ban Tôn giáo, số 8- đường 3/4, thành phố Đà Lạt hoặc gửi qua đường bưu điện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ
- Văn bản đăng ký, trong đó nêu rõ tên dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác, trụ sở hoặc nơi làm việc, tên người đứng đầu dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác (có mẫu kèm theo).
- Danh sách tu sĩ.
- Nội quy, quy chế hoặc điều lệ hoạt động, trong đó nêu rõ tôn chỉ, mục đích hoạt động, hệ thống tổ chức và quản lý, cơ sở vật chất, hoạt động xã hội, hoạt động quốc tế (nếu có) của dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

4. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

5. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký.

6. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số M4 - Đơn đăng ký hoạt động Dòng tu, Tu viện.

7. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
Loại Tôn giáo
Thời gian
Không quá 60 ngày làm việc
Lệ phí
Không
Đính kèm  Mẫu M4.doc


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LÂM ĐỒNG - LAM DONG PORTAL
Cơ quan quản lý: Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử, thuộc Sở Thông tin & Truyền thông
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Viết Vân - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông
Địa chỉ: Số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3545579 - Fax: 0263.3545455 - Email: bbt@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
Thiết kế và phát triển bởi FSC việt Nam