Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu Lâm Đồng
Tin tức sự kiện
Bản đồ hành chính
Dự báo thời tiết
Dành cho công dân
Dành cho Doanh nghiệp
Hợp tác đầu tư
Chính sách ưu đãi
Khu Công nghiệp
Đối thoại doanh nghiệp
Thông tin văn bản mới
Dành cho Du khách
Danh lam thắng cảnh
Một số danh thắng khác
Du lịch Đà Lạt
Góc Đà Lạt
Sơ đồ Portal
Welcome to LamDong Portal
Thủ tục hành chính : Đề nghị xét tặng thưởng: Huân chương, huy chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ


Tên thủ tục Đề nghị xét tặng thưởng: Huân chương, huy chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ
Cơ quan thực hiện Sở Nội vụ - Ban Thi đua Khen thưởng
Cơ sở pháp lý
- Nghị quyết số 47/NQ – HĐNN7 ngày 29/9/1981 của Hội đồng Nhà nước ban hành Điều lệ khen thưỏng thành tích kháng chiến.
- Thông tư số 84-TTg ngày 22/8/1962 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành việc khen thưởng nhân dân có công trong kháng chiến;
- Thông tư số 39-BT ngày 21/4/1982 Hướng dẫn thi hành Điều lệ khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; tổng kết thành tịch kháng chiến chống Pháp ở miền Nam và thành tích giúp đỡ cách mạng trước ngày tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945
- Quyết định số 98/2006 QĐ –TTg ngày 05/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho các đối tượng có thành tích tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ.
Thủ tục
1. Trình tự thực hiện:
a) Bước 1: Tổ chức đề nghị tặng bằng khen chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định pháp luật. Nộp hồ sơ tại Văn phòng Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh Lâm Đồng; địa chỉ số 08, đường 3 tháng tư, thành phố Đà Lạt.
- Khi nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng Ban Thi đua – Khen thưởng, bộ phận Văn thư kiểm tra hồ sơ theo quy định tiếp nhận hồ sơ; trường hợp nếu hồ sơ thủ tục thiếu hoặc không hợp lệ công chức hướng dẫn để người đến nộp bổ túc hồ sơ đầy đủ theo quy định.
- Trường hợp hồ sơ gửi qua đường bưu điện, nếu hồ sơ đủ thủ tục, Văn thư sẽ tiếp nhận hồ sơ; trường hợp hồ sơ thiếu thủ tục hoặc không hợp lệ theo quy định thì Văn thư lập phiếu trả hồ sơ cho cơ quan, đơn vị trình khen bằng đường bưu điện.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu ( trừ các ngày nghỉ theo quy định).
b) Bước 2: Ban Thi đua-Khen thưởng thẩm định hồ sơ, lập thủ tục trình UBND tỉnh xem xét, quyết định tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét tặng Bằng khen, Huân, Huy chương cho các đối tượng có thành tích tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ;
- Trường hợp thẩm định hồ sơ không đạt tiêu chuẩn khen thưởng, Ban trả hồ sơ khen thưởng và báo cho đơn vị biết rõ lý do bằng văn bản.
c) Bước 3: Sau khi có Quyết định khen thưởng, Ban Thi đua-Khen thưởng báo cho đơn vị trình khen đến nhận kết quả tại Văn phòng Ban Thi đua – Khen thưởng
Thời gian trả kết quả: trong giờ hành chính, từ thứ hai đến thứ sáu (trừ ngày nghỉ lễ, Tết).

2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng Ban Thi đua – Khen thưởng, số 08 – đường 3 tháng tư , Đà Lạt hoặc gửi qua đường bưu điện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
- Tờ trình của UBND cấp huyện trình UBND tỉnh về việc khen thưởng thành tích tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước (có danh sách kèm theo)
- Hồ sơ khen thưởng:
* Đối tượng là: cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang; cán bộ, công nhân viên thoát ly hoặc cán bộ, nhân viên  ở phường, xã
+ Bản khai thành tích tham gia kháng chiến chống Mỹ (theo mẫu quy định của trung ương)
+ Hồ sơ có một trong các giấy tờ sau (bản sao có công chứng): quyết định phục viên, chuyển ngành, quyết định nghỉ hưu ghi rõ thời gian công tác, quyết định thôi việc, xác nhận thời gian tham gia quân đội của Ban chỉ huy quân sự cấp huyện; xác nhận thời gian tham gia công tác của cơ quan chủ quản, Lý lịch Đảng viên.
 * Đối tượng là nhân dân:
+ Bản khai của nhân dân về thành tích giúp đỡ cách mạng và tham gia kháng chiến chống Mỹ (nếu đối tượng là nhân dân)
+ Giấy xác nhận thành tích của ít nhất hai cán bộ hoặc hai người cùng tham gia kháng chiến (có xác nhận của UBND cấp xã nơi người xác nhận thường trú).
(Riêng đối tượng bị địch bắt tù đày phải có Quyết định về việc trợ cấp người hoạt động cách mạng bị địch bắt tù đày của Sở Lao động Thương binh - Xã hội cấp).
* Các đối tượng có đơn trình bày lý do chưa kê khai thành tích khen thưởng (có xác nhận của UBND cấp xã, địa phương cũ)
b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ

4. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

5. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

6. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
- Bản khai thành tích tham gia kháng chiến chống……(của cán bộ thoát ly và cán bộ nhân viên phường, xã) (đối tượng là nhân dân).
- Bản khai của nhân dân về thành tích giúp đỡ cách mạng và tham gia kháng chiến chống….

7. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
- Hộ khẩu của đối tượng ở địa phương nào thì nơi đó trình khen.
- Đối tượng được tặng bằng khen là cán bộ, nhân dân có thành tích tham gia kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.
- Tiêu chuẩn tặng bằng khen là cán bộ, nhân dân có thành tích dưới mức quy định để tặng Huy chương Kháng chiến hạng nhì và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
- Không phạm sai lầm trong thời kỳ kháng chiến và cho đến khi xét khen.
Loại Thi đua, khen thưởng
Thời gian
Lệ phí
Không
Đính kèm  Bản khai của nhân dân về thành tích giúp đỡ cách mạng.doc
Bản khai thành tích tham gia kháng chiến.doc


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LÂM ĐỒNG - LAM DONG PORTAL
Cơ quan quản lý: Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử, thuộc Sở Thông tin & Truyền thông
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Viết Vân - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông
Địa chỉ: Số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3545579 - Fax: 0263.3545455 - Email: bbt@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
Thiết kế và phát triển bởi FSC việt Nam