Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu Lâm Đồng
Tin tức sự kiện
Bản đồ hành chính
Dự báo thời tiết
Dành cho công dân
Dành cho Doanh nghiệp
Hợp tác đầu tư
Chính sách ưu đãi
Khu Công nghiệp
Đối thoại doanh nghiệp
Thông tin văn bản mới
Dành cho Du khách
Danh lam thắng cảnh
Một số danh thắng khác
Du lịch Đà Lạt
Góc Đà Lạt
Sơ đồ Portal
Welcome to LamDong Portal
Thủ tục hành chính : Công chứng hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân


Tên thủ tục Công chứng hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân
Cơ quan thực hiện Sở Tư pháp
Cơ sở pháp lý
 - Bộ luật Dân sự ngày 27/6/2005;
 - Luật Đất đai ngày 26/11/2003;
 - Luật Công chứng ngày 29/11/2006 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2007. Nghị định số 02/2008/NĐ- CP ngày 04/01/2008 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng;
- Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLB/BTP- BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường, Hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất.
- Nghị định 181/2004/NĐ- CP ngày 29/10/2004 về thi hành luật đất đai;
- Thông tư Liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp số 91/2008/TTLT- BTC- BTP ngày 17/10/2008 Hướng dẫn về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng.
Thủ tục
1 Trình tự thực hiện:
a) Bước 1: Người yêu cầu công chứng chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật, nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận Phòng Công chứng thuộc Sở Tư pháp.
- Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, viết giấy hẹn (nếu có); Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì chuyên viên tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người yêu cầu công chứng làm lại theo đúng quy định.
- Thời gian tiếp nhận và giải quyết hồ sơ: Trong giờ làm việc các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trừ các ngày nghỉ theo quy định.
b) Bước 2:
- Chuyên viên Phòng Công chứng đánh máy theo nội dung yêu cầu công chứng và chuyển lại cho Công chứng viên, trực tiếp giải quyết hồ sơ công chứng và tiến hành xác minh, giám định (nếu có). Trường hợp không thể công chứng thì thông báo lý do cho người yêu cầu công chứng biết.
 - Công chứng viên cho nguời yêu cầu công chứng tự đọc dự thảo hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân hoặc công chứng viên đọc cho nguời yêu cầu công chứng nghe. Trường hợp nguời yêu cầu công chứng đồng ý toàn bộ nội dung trong dự thảo hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân thì ký vào từng trang của hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân. Công chứng viên ghi lời chứng; ký vào từng trang của hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân; Công chứng viên trả toàn bộ hồ sơ cho người yêu cầu công chứng.
c) Bước 3: Người yêu cầu công chứng chuyển hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân đến bàn kế toán - thủ quĩ để nộp phí và đóng dấu hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân và nhận lại hợp đồng.
- Thời gian trả kết quả: Trong giờ làm việc các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trừ các ngày nghỉ theo quy định.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Phòng Công chứng

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
- Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch theo mẫu;
- Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân (người yêu cầu công chứng tự soạn thảo, hoặc Công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công chứng);
- Bản sao giấy tờ tuỳ thân;
- Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sử dụng, trong trường hợp nội dung của hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân liên quan đến tài sản đó;
- Bản sao giấy tờ khác có liên quan đến hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân mà pháp luật quy định phải có; 
Khi nộp bản sao thì người yêu cầu công chứng phải xuất trình bản chính để đối chiếu.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

4. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

5. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân được công chứng

6. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch (theo mẫu đính kèm).
- Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân (theo mẫu đính kèm).

7. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
Loại Công chứng
Thời gian
- Trong ngày làm việc đối với hồ sơ hợp lệ;
- Đối với hợp đồng, giao dịch có tình tiết phức tạp thì thời hạn công chứng không quá ba ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ. (Thời gian xác minh, giám định không tính vào thời hạn công chứng).
Lệ phí
50.000 đồng/ 1 trường hợp.
Đính kèm  Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp.doc


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LÂM ĐỒNG - LAM DONG PORTAL
Cơ quan quản lý: Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử, thuộc Sở Thông tin & Truyền thông
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Viết Vân - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông
Địa chỉ: Số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3545579 - Fax: 0263.3545455 - Email: bbt@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
Thiết kế và phát triển bởi FSC việt Nam