Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu Lâm Đồng
Tin tức sự kiện
Bản đồ hành chính
Dự báo thời tiết
Dành cho công dân
Dành cho Doanh nghiệp
Hợp tác đầu tư
Chính sách ưu đãi
Khu Công nghiệp
Đối thoại doanh nghiệp
Thông tin văn bản mới
Dành cho Du khách
Danh lam thắng cảnh
Một số danh thắng khác
Du lịch Đà Lạt
Góc Đà Lạt
Sơ đồ Portal
Welcome to LamDong Portal
Thủ tục hành chính : Đóng dấu búa Kiểm lâm gỗ tái chế


Tên thủ tục Đóng dấu búa Kiểm lâm gỗ tái chế
Cơ quan thực hiện Sở Nông nghiệp và PTNT
Cơ sở pháp lý
Luật Bảo vệ và Phát triển rừng số 29/2004/QH11 ngày 03/12/2004;
Quyết định số  44/2006/QĐ-BNN ngày 01  tháng 06 năm 2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chế quản lý và đóng búa bài cây, búa kiểm lâm.
 
Thủ tục
1.Trình tự thực hiện:
a) Bước 1: Cá nhân, tổ chức (Chủ rừng hoặc chủ gỗ) chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
b) Bước 2: Nộp hồ sơ tại các Hạt Kiểm lâm các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
         Công chức Kiểm lâm được giao trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ  kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì báo Lãnh đạo Hạt  bố trí cán bộ thực hiện việc đóng búa kiểm lâm theo quy định; trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đầy đủ theo quy định.
Thời gian nộp hồ sơ: Sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ đến 16 giờ 30 từ  thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ theo quy định).
c) Bước 3: Cán bộ kiểm lâm được phân công đến kiểm tra và đóng dấu búa kiểm lâm tại bãi kiểm tra hồ sơ gốc, đóng dấu búa, lập biên bản theo mẫu quy định (Chủ rừng hoặc chủ gỗ, cán bộ kiểm lâm tham gia đóng dấu búa ký tên vào biên bản).
d) Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả (Biên bản kiểm tra xác nhận đóng búa kiểm lâm) tại Hạt kiểm lâm cấp huyện: Công chức kiểm lâm thực hiện đóng búa kiểm lâm giao trực tiếp cho người đến nhận.
Thời gian nhận Biên bản: Sáng từ 7 giờ30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ đến 16 giờ 30 từ  thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ theo quy định).

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Hạt Kiểm lâm các huyện, thị xã Bảo Lộc, thành phố Đà Lạt.

3.Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ :
- Công văn  đề nghị đóng búa  kiểm lâm gỗ tái chế ;
- Lý lịch gỗ tái chế từ gỗ đã đóng búa do chủ rừng ( hoặc chủ gỗ) lập.
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

4. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Hạt  kiểm lâm các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

6.Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Biên bản kiểm tra xác nhận.

7. Mẫu đơn: Không có.

8.Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính: Không có.
Loại Kiểm lâm
Thời gian
 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Trong trừơng hợp hết thời hạn 05 ngày mà chưa tổ chức đóng buá kiểm lâm thì Hạt kiểm lâm phải trả lời bằng văn bản.lý do kéo dài cho chủ rừng hoặc chủ gỗ đã nộp hồ sơ xin đóng buá kiềm lâm; thời hạn kéo dài tối đa không quá 05 ngày.
Lệ phí
 Không có.
Đính kèm  


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LÂM ĐỒNG - LAM DONG PORTAL
Cơ quan quản lý: Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử, thuộc Sở Thông tin & Truyền thông
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Viết Vân - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông
Địa chỉ: Số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3545579 - Fax: 0263.3545455 - Email: bbt@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
Thiết kế và phát triển bởi FSC việt Nam