Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu Lâm Đồng
Tin tức sự kiện
Bản đồ hành chính
Dự báo thời tiết
Dành cho công dân
Dành cho Doanh nghiệp
Hợp tác đầu tư
Chính sách ưu đãi
Khu Công nghiệp
Đối thoại doanh nghiệp
Thông tin văn bản mới
Dành cho Du khách
Danh lam thắng cảnh
Một số danh thắng khác
Du lịch Đà Lạt
Góc Đà Lạt
Sơ đồ Portal
Welcome to LamDong Portal
Thủ tục hành chính : Cấp bằng công nhận di tích cấp tỉnh, đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp bằng công nhận di tích cấp quốc gia


Tên thủ tục Cấp bằng công nhận di tích cấp tỉnh, đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp bằng công nhận di tích cấp quốc gia
Cơ quan thực hiện Sở Văn hóa thể thao và Du Lịch
Cơ sở pháp lý
- Luật Di sản văn hóa.
- Nghị định 92/2002/CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa.
Thủ tục
1 Trình tự thực hiện:
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Bước 2: Hồ sơ nộp tại bộ phận Tiếp nhận hồ sơ cấp phép (Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch): cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung của hồ sơ; hồ sơ hợp lệ, cán bộ bộ phận Tiếp nhận hồ sơ cấp phép ghi phiếu tiếp nhận và phiếu hẹn ngày trả kết quả (trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cho cá nhân, tổ chức thực hiện lại); chuyển hồ sơ về phòng Quản lý Di sản văn hóa để tiến hành thẩm định.
Bước 3: Thẩm định và kiểm tra hồ sơ: Phối hợp với Phòng Văn hóa Thông tin địa phương để thẩm định tính chính xác của hồ sơ cũng như tiến hành khảo sát thực địa di tích để xác định mức độ, giá trị văn hóa, nghệ thuật, lịch sử của di tích mà cá nhân, tổ chức đề nghị xếp hạng
Bước 4: Đối với di tích đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng cấp quốc gia thì Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu tờ trình, trình Bộ ra quyết định.
Đối với di tích đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xếp hạng thì Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu tờ trình gửi Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định .
Bước 5: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại bộ phận Tiếp nhận hồ sơ theo giấy hẹn.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: trong giờ làm việc hành chính.

2 Cách thức thực hiện: Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ cấp phép – Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng.

3 Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị xếp hạng di tích của tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc được giao quản lý di tích;
- Tờ trình của Ủy ban nhân dân huyện, thị, thành phố gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Lý lịch di tích (hồ sơ khoa học di tích);
- Biên bản và bản đồ khoanh vùng bảo vệ di tích có xác nhận của Ủy ban nhân dân các cấp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Bản vẽ mặt bằng tổng thể, các mặt cắt ngang, dọc, bản vẽ những kết cấu và chi tiết về nhân tạo, thiên tạo tiêu biểu của di tích (tỷ lệ 1/5.000);
- Sơ đồ chỉ dẫn đường đi đến;
- Album ảnh khảo tả di tích;
- Bảng thống kê di vật, cổ vật (nếu có);
- Bản dập, dịch văn bia, câu đối bằng các ngôn ngữ khác (nếu có).
b) Số lượng hồ sơ: 05  (bộ)

4 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân.

5 Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính, bằng công nhận di tích.

6 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có.

7 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.
Loại Văn hóa
Thời gian
30 ngày làm việc; trường hợp từ chối phải nêu rõ lý do bằng văn bản.
Lệ phí
Không.
Đính kèm  


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LÂM ĐỒNG - LAM DONG PORTAL
Cơ quan quản lý: Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử, thuộc Sở Thông tin & Truyền thông
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Viết Vân - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông
Địa chỉ: Số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3545579 - Fax: 0263.3545455 - Email: bbt@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
Thiết kế và phát triển bởi FSC việt Nam