Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu Lâm Đồng
Tin tức sự kiện
Bản đồ hành chính
Dự báo thời tiết
Dành cho công dân
Dành cho Doanh nghiệp
Hợp tác đầu tư
Chính sách ưu đãi
Khu Công nghiệp
Đối thoại doanh nghiệp
Thông tin văn bản mới
Dành cho Du khách
Danh lam thắng cảnh
Một số danh thắng khác
Du lịch Đà Lạt
Góc Đà Lạt
Sơ đồ Portal
Welcome to LamDong Portal
Thủ tục hành chính : Cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo trên trên băng-rôn, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước, phương tiện giao thông, vật thể di động khác đối với các hàng hóa, dịch vụ thông thường


Tên thủ tục Cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo trên trên băng-rôn, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước, phương tiện giao thông, vật thể di động khác đối với các hàng hóa, dịch vụ thông thường
Cơ quan thực hiện Sở Văn hóa thể thao và Du Lịch
Cơ sở pháp lý
Pháp lệnh quảng cáo.
Nghị định 24/2003/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2003 Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo.
Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 16 tháng 7 năm 2003 của Bộ Văn hoá - Thông tin hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo.
Thông tư số 79/2005/TT-BVHTT ngày 14/10/2008 của Bộ Văn hoá - Thông tin Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 16 tháng 7 năm 2003 của Bộ Văn hoá - Thông tin hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo.
Thông tư liên tịch 06/2007/TTLT/BVHTT-BYT-BNN-BXD ngày 28  tháng 2  năm 2007 của Bộ Văn  hóa Thông tin -  Bộ y  tế - Bộ nông  nghiệp và phát triển nông thôn -  Bộ Xây dụng Hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép thực hiện quảng cáo một cửa liên thông.
Thông tư 64/2008/TT-BTC ngày 18  tháng 7  năm 2008 Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 67/2004/TT-BTC ngày 7/7/2004 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo.
Thủ tục
1 Trình tự thực hiện: 
a) Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.
b) Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính - Văn phòng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Trường hợp hồ sơ đầy đủ các loại giấy tờ theo quy định thì công chức tiếp nhận hồ sơ tiếp nhận và ghi chép vào sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả, viết biên nhận hồ sơ; trường hợp hồ sơ thiếu các loại giấy tờ hoặc sai theo quy định thì công chức tiếp nhận hồ sơ trả lại hồ sơ và hướng dẫn cụ thể, rõ ràng để cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ biết và bổ sung.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ các ngày nghỉ theo quy định.
c) Bước 3: Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ được ghi trong sổ tiếp nhận hồ sơ, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo. Trong trường hợp không cấp Giấy phép phải trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân xin phép thực hiện quảng cáo và nêu rõ lý do.
d) Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính giải quyết thủ tục hành chính thuộc Văn phòng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Công chức trả giấy phép, viết phiếu nộp lệ phí, thu tiền lệ phí và thu lại biên nhận hồ sơ.
Thời gian trả kết quả từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ các ngày nghỉ theo quy định.

2 Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính - Văn phòng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng – 28 Trần Phú, Đà Lạt.

3 Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Đơn xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo (theo mẫu);
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức hay cá nhân xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo;
- Bản sao Giấy tờ chứng minh sự phù hợp của hàng hóa với tiêu chuẩn và kỹ thuật theo quy định của pháp luật về chất lượng hàng;
- Mẫu (ma-két) sản phẩm quảng cáo in mầu có chữ ký của cá nhân xin phép thực hiện quảng cáo hoặc có đóng dấu nếu người xin phép là tổ chức (02 bản);
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

4 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

5 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

6 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

7 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
Loại Văn hóa
Thời gian
05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Lệ phí
Lệ phí cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo theo quy định tại Thông tư 64/2008/TT-BTC ngày 18 tháng 7 năm 2008 Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 67/2004/TT-BTC ngày 7/7/2004 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo.
- Lệ phí thực hiện quảng cáo trên phương tiện giao thông, vật phát quan, vật thể trên không, dưới nước, vật thể di động và các hình thức tương tự khác (gọi chung là cái): 100.000 đồng/1cái.
- Lệ phí thực hiện quảng cáo trên băng rôn (bao gồm cả băng rôn dọc và băng rôn ngang): 50.000 đồng/1cái (tổng số thu lệ phí 1 lần cấp giấy phép không quá 2.000.000 đồng/1giấy phép).
Đính kèm  ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP THỰC HIỆN QUẢNG CÁO.doc


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LÂM ĐỒNG - LAM DONG PORTAL
Cơ quan quản lý: Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử, thuộc Sở Thông tin & Truyền thông
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Viết Vân - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông
Địa chỉ: Số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3545579 - Fax: 0263.3545455 - Email: bbt@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
Thiết kế và phát triển bởi FSC việt Nam