Skip navigation links
Bộ máy tổ chức
Tỉnh ủy Lâm Đồng
Hội đồng Nhân dân
Ủy ban Nhân dân tỉnh
Đoàn đại biểu Quốc hội
Các sở ban ngành
VP ĐĐBQH và HĐND tỉnh
Văn phòng UBND tỉnh
Sở Công thương
Sở Giao thông Vận tải
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Khoa học Công nghệ
Sở LĐ & TBXH
Sở Nông nghiệp & PTNT
Sở Nội vụ
Sở Tài chính
Sở Tài nguyên Môi trường
Sở Tư pháp
Sở TT và Truyền thông
Sở Văn hóa TT&DL
Sở Xây dựng
Sở Ngoại vụ
Thanh tra tỉnh
BQL các khu công nghiệp
Các cơ quan ngành dọc
Cục thuế Lâm Đồng
Kho bạc Nhà nước
Cục Thống kê
Hội chữ thập đỏ
Chi cục Hải Quan Đà Lạt
Các đơn vị khác
Đài PTTH
Báo Lâm Đồng
Trường CĐSP Đà Lạt
Ban Quản lý các dự án ODA
BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG NGUỒN VỐN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC (ODA) TỈNH LÂM ĐỒNG
Ban dân tộc Lâm Đồng là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc tại địa phương và thực hiện một số nhiệm vụ quyền hạn được UBND tỉnh giao; bảo đảm sự thống nhất quản lý trong lĩnh vực công tác dân tộc từ Trung Ương đến địa phương.
Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Lâm Đồng là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc UBND Tỉnh, hoạch toán thu chi thực hiện theo thông tư số: 25/2002/TT-BTC ngày 21/3/2002 của bộ tài chính.
Sở Tư pháp là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh,  chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.
Sở Tư pháp chịu sự chỉ đạo và quản lý trực tiếp, toàn diện của UBND tỉnh; đồng thời  chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của  Bộ Tư pháp.
Ban Quản lý các Khu công nghiệp Lâm Đồng (gọi tắt là Ban Quản lý) là cơ quan do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập và chịu sự quản lý của UBND tỉnh Lâm Đồng; thực hiện chức năng quản lý Nhà nước trực tiếp đối với các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt (trước kia là trường Grand Lycée Yersin) là kiến trúc được Hội Kiến trúc sư thế giới (UIA) công nhận là một trong số 1.000 công trình xây dựng độc đáo của thế giới trong thế kỷ 20. Trường được người Pháp thành lập năm 1927, do kiến trúc sư Moncet thiết kế và chỉ đạo xây dựng..
Phát huy truyền thống Cách mạng Tháng Tám bất diệt, 30 năm qua, Báo Lâm Đồng đã không ngừng củng cố, kiện toàn, đổi mới, vươn lên để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Đảng bộ và nhân dân giao phó. Vượt lên những khó khăn của một địa phương còn gặp nhiều khó khăn
Đài Phát thanh–Truyền hình Lâm Đồng là một trong những Đài nằm trong khu vực Tây Nguyên , điều kiện hoạt động còn nhiều khó khăn, địa hình phức tạp.Tuy nhiên, trong những năm gần đây nhờ sự quan tâm của TƯ và địa phương cùng với sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể CB-CNC-PV nên Đài đã có nhiều chuyển biến tích cực.

 

 Dịch vụ cộng đồng

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LÂM ĐỒNG - LAM DONG PORTAL
Cơ quan quản lý: Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử, thuộc Sở Thông tin & Truyền thông
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Viết Vân - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông
Địa chỉ: Số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3545579 - Fax: 0263.3545455 - Email: bbt@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
Thiết kế và phát triển bởi FSC việt Nam
 
ipv6 ready