Skip navigation links
Bộ máy tổ chức
Tỉnh ủy Lâm Đồng
Hội đồng Nhân dân
Ủy ban Nhân dân tỉnh
Đoàn đại biểu Quốc hội
Các sở ban ngành
VP ĐĐBQH và HĐND tỉnh
Văn phòng UBND tỉnh
Sở Công thương
Sở Giao thông Vận tải
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Khoa học Công nghệ
Sở LĐ & TBXH
Sở Nông nghiệp & PTNT
Sở Nội vụ
Sở Tài chính
Sở Tài nguyên Môi trường
Sở Tư pháp
Sở TT và Truyền thông
Sở Văn hóa TT&DL
Sở Xây dựng
Sở Ngoại vụ
Thanh tra tỉnh
BQL các khu công nghiệp
Các cơ quan ngành dọc
Cục thuế Lâm Đồng
Kho bạc Nhà nước
Cục Thống kê
Hội chữ thập đỏ
Chi cục Hải Quan Đà Lạt
Các đơn vị khác
Đài PTTH
Báo Lâm Đồng
Trường CĐSP Đà Lạt
Ban Quản lý các dự án ODA
Cục thuế 

1. Địa chỉ

Số 01-Trần Phú -Thành phố Đà Lạt -Tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại: (063) 3824468
Fax: (063) 3822199
Website: http://www.dalat.gov.vn/cucthueld/

2. Chức năng, nhiệm vụ

a) Cục thuế Lâm Đồng là tổ chức trực thuộc Tổng Cục thuế có chức năng tổ chức thực hiện thu thuế, lệ phí và các khoản thu khác của Ngân sách nhà nước (gọi chung là thuế) trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

b) Cục thuế Lâm Đồng có nhiệm vụ tổ chức thực hiện việc thu thuế và các khoản thu khác cho ngân sách theo quy định trên toàn địa bàn thành phố Hà Nội, thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác do Tổng cục Thuế giao và bảo đảm thông tin đáp ứng yêu cầu quản lý, chỉ đạo của Thành uỷ, HĐND, UBND tỉnh.

c) Chức năng, nhiệm vụ của các phòng trực thuộc Cục thuế Lâm Đồng

- Phòng Tổ chức cán bộ: Tham mưu về công tác tổ chức, quản lý cán bộ, đào tạo, biên chế, tiền lương và công tác thi đua khen thưởng của Cục thuế.

- Phòng Tổng hợp: Tham mưu về công tác tổng hợp, xây dựng, phân bổ, tổ chức chỉ đạo thực hiện dự toán thu thuế, phí, lệ phí và thu khác do Cục thuế quản lý; triển khai, hướng dẫn, chỉ đạo về nghiệp vụ quản lý thu thuế của Cục thuế.

- Phòng Tuyên truyền - hỗ trợ: Thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về thuế, thực hiện các hoạt động hỗ trợ cho tổ chức và cá nhân nộp thuế do Cục thuế quản lý.

- Phòng Hành chính, Quản trị - Tài vụ: Đảm bảo về công tác hậu cần cho hoạt động của Cục thuế; tổ chức công tác văn thư, lưu trữ của Cục thuế.

- Phòng Quản lý ấn chỉ: Quản lý, hướng dẫn nghiệp vụ về ấn chỉ thuế.

- Các phòng thanh tra: Thực hiện và hướng dẫn chỉ đạo các Chi cục thuế thực hiện công tác thanh tra các tổ chức, cá nhân nộp thuế và thanh tra nội ngành thuế trong việc chấp hành Pháp luật thuế và các quy định của ngành; công tác cưỡng chế về thuế; giải quyết khiếu nại tố cáo về thuế.

- Các phòng Quản lý doanh nghiệp: Chịu trách nhiệm đôn đốc việc kê khai, nộp thuế đối với các doanh nghiệp thuộc phân cấp quản lý của Cục thuế; các tổ chức thu phí; quản lý thu nợ đọng thuế; quản lý thuế thu nhập cá nhân đối với các đối tượng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ tại nguồn.

- Phòng Quản lý thuế thu nhập cá nhân: Quản lý thu thuế các cá nhân có thu nhập cao làm việc tại các Văn phòng đại diện, những cá nhân hành nghề tự do, các cá nhân làm việc ở các đơn vị không thuộc diện kê khai nộp thuế theo phương thức ủy nhiệm thu.

- Phòng thuế trước bạ và thu khác: Quản lý thu lệ phí trước bạ, các khoản thu từ đất đai, phí, lệ phí và thu khác thuộc phân cấp của Cục thuế.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LÂM ĐỒNG - LAM DONG PORTAL
Cơ quan quản lý: Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử, thuộc Sở Thông tin & Truyền thông
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Viết Vân - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông
Địa chỉ: Số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3545579 - Fax: 0263.3545455 - Email: bbt@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
Thiết kế và phát triển bởi FSC việt Nam
 
ipv6 ready