Skip navigation links
Bộ máy tổ chức
Tỉnh ủy Lâm Đồng
Hội đồng Nhân dân
Ủy ban Nhân dân tỉnh
Đoàn đại biểu Quốc hội
Các sở ban ngành
VP ĐĐBQH và HĐND tỉnh
Văn phòng UBND tỉnh
Sở Công thương
Sở Giao thông Vận tải
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Khoa học Công nghệ
Sở LĐ & TBXH
Sở Nông nghiệp & PTNT
Sở Nội vụ
Sở Tài chính
Sở Tài nguyên Môi trường
Sở Tư pháp
Sở TT và Truyền thông
Sở Văn hóa TT&DL
Sở Xây dựng
Sở Ngoại vụ
Thanh tra tỉnh
BQL các khu công nghiệp
Các cơ quan ngành dọc
Cục thuế Lâm Đồng
Kho bạc Nhà nước
Cục Thống kê
Hội chữ thập đỏ
Chi cục Hải Quan Đà Lạt
Các đơn vị khác
Đài PTTH
Báo Lâm Đồng
Trường CĐSP Đà Lạt
Ban Quản lý các dự án ODA
Cục Thống kê 

1. Chức năng

Cục Thống Kê Lâm Đồng là cơ quan trực thuộc Tổng cục Thống kê (TCTK) giúp Tổng cục thống nhất quản lý Nhà nước về công tác thống kê tại tỉnh Lâm Đồng theo quy định của pháp luật. Cục Thống kê có nhiệm  tổ chức thực hiện hoạt động thống kê theo chương trình, công tác do Tổng cục trưởng giao; đồng thời đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê trên địa bàn phục vụ sự lãnh đạo, quản lý và điều hành của các cấp lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương.
Cục Thống kê tỉnh là-đơn vị dự toán của Tổng cục, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của Nhà nước.

2. Nhiệm vụ

Tổ chức và quản lý thống nhất công tác Thống kê ở địa bàn tỉnh; thu thập, tổng hợp, phân tích số liệu thống kê theo chương trình công tác của Tổng cục Thống kê giao và đáp ứng yêu cầu thông tin phục vụ lãnh đạo địa phương.

Biên soạn, xuất bản niên giám và các ấn phẩm thống kê, quản lý thống nhất việc công bố và cung cấp các số liệu thống kê theo quy định của Tổng cục và UBND tỉnh.

Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra các ngành, các cấp, các doanh nghiệp đóng tại địa phương chấp hành chế độ báo cáo và-điều tra thống kê theo pháp lệnh kế toán thống kê. Nghị định số 52/HĐBT ngày 19/02/1992 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về những hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, thống kê.

Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thống kê-địa phương theo các tiêu chuẩn của ngạch công chức ngành Thống kê.

Lập dự toán kinh phí hàng năm theo hướng dẫn cũa Tổng cục và kinh phí được địa phương hỗ trợ, tổ chức thực hiện dự toán khi được duyệt theo đúng mục tiêu, kế hoạch Tổng cục giao; quản lý tài sản, thiết bị, kinh phí, lao động của Cục Thống kê và các đơn vị trực thuộc.

Thường xuyên củng cố tổ chức thống kê ở địa phương, tăng cường mối quan hệ hợp tác với các Sở, Ban ngành có liên quan và Ủy ban Nhân dân các  huyện, thị xã, thành phố Đà Lạt.

3. Tổ chức và nhân sự

Cục Thống kê tỉnh do Cục trưởng phụ trách, giúp việc Cục trưởng có các Phó Cục trưởng.

Cục Thống kê Lâm Đồng tổ chức theo mô hình 05 phòng  gồm: Phòng Tổng hợp; Phòng Nông nghiệp; Phòng Công thương; Phòng Dân số văn xã; Phòng Hành chánh và bộ phận thanh tra thống kê. Ngoài ra còn có hệ thống các phòng Thống kê đặt tại 12  huyện, thị xã, Tp Đà Lạt.

Phòng Thống kê cấp huyện là một phòng của Cục Thống kê, không phải là-đơn vị dự toán ngân sách riêng, có con dấu để giao dịch về mặt hành chính theo hướng dẫn của Tổng cục Thống kê. Phòng Thống kê cấp huyện chịu sự lãnh đạo, quản lý trực tiếp của Cục trưởng Cục Thống kê, thực hiện chương trình kế hoạch công tác do Cục trưởng giao và đảm bảo các thông tin cần thiết, giúp sự chỉ đạo, quản lý, điều hành của UBND huyện. thị xã, Tp Đà Lạt. Phòng Thống kê huyện có Trưởng phòng và các công chức giúp việc. Trưởng phòng do Cục trưởng Cục Thống kê bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm.

Tổng số nhân viên trong toàn ngành là 74 người, trong đó văn phòng Cục có 30 người.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LÂM ĐỒNG - LAM DONG PORTAL
Cơ quan quản lý: Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử, thuộc Sở Thông tin & Truyền thông
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Viết Vân - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông
Địa chỉ: Số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3545579 - Fax: 0263.3545455 - Email: bbt@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
Thiết kế và phát triển bởi FSC việt Nam
 
ipv6 ready