Skip navigation links
Bộ máy tổ chức
Tỉnh ủy Lâm Đồng
Hội đồng Nhân dân
Ủy ban Nhân dân tỉnh
Đoàn đại biểu Quốc hội
Các sở ban ngành
VP ĐĐBQH và HĐND tỉnh
Văn phòng UBND tỉnh
Sở Công thương
Sở Giao thông Vận tải
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Khoa học Công nghệ
Sở LĐ & TBXH
Sở Nông nghiệp & PTNT
Sở Nội vụ
Sở Tài chính
Sở Tài nguyên Môi trường
Sở Tư pháp
Sở TT và Truyền thông
Sở Văn hóa TT&DL
Sở Xây dựng
Sở Ngoại vụ
Thanh tra tỉnh
BQL các khu công nghiệp
Các cơ quan ngành dọc
Cục thuế Lâm Đồng
Kho bạc Nhà nước
Cục Thống kê
Hội chữ thập đỏ
Chi cục Hải Quan Đà Lạt
Các đơn vị khác
Đài PTTH
Báo Lâm Đồng
Trường CĐSP Đà Lạt
sadfasTrang chủ > Chính quyền > Các sở ban ngành > Sở Nội Vụ tỉnh Lâm Đồng
Sở Nội Vụ tỉnh Lâm Đồng 

I. GIỚI THIỆU CHUNG
    Địa chỉ cơ quan: số 08 Trân Hưng Đạo, phường 3, Tp.Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
    Điện thoại: (063) 3834054
    Fax: (063) 3822390
    Email: snv@lamdong.gov.vn

II. BAN GIÁM ĐỐC                                                    
 1. Giám đốc: Nguyễn Văn Hùng
     Điện thoại: (063) 3532351
     Email: nvhung@lamdong.gov.vn
                                            
 2. Phó giám đốc: Đàm Minh Tuấn
     Điện thoại: (063) 3822820
     Email: tuandm@lamdong.gov.vn

 3. Phó giám đốc: Phạm Văn Sơn
     Điện thoại:(063) 3825122
     Email: sonpv@lamdong.gov.vn

 4. Phó giám đốc: Trần Hồng Quyết                            
     Điện thoại: (063) 3833176
     Email: quyetth@lamdong.gov.vn

 5. Phó giám đốc: Võ Thị Khiết
     Điện thoại:
     Email: khietvt@lamdong.gov.vn

 6. Phó giám đốc: Ngô Văn Đức                              
     Điện thoại:
     Email:vanduc@lamdong.gov.vn

7. Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Tại chức tỉnh
     Giám đốc: Nguyễn Thị Liễu
     Email: ntlieu@lamdong.gov.vn

8.  Chi cục Văn thư Lưu trữ
      Giám đốc: Lê Văn Công
      Email: lvcong@lamdong.gov.vn

III. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN

 1. Văn phòng Sở:
     Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Văn Thu
     Email:

 2. Thanh tra Sở:
     Chánh Thanh tra: Đặng Đình Đan
     Email: dandd@lamdong.gov.vn
   
 3. Phòng Cải cách Hành chính:
     Trưởng phòng: Trần Ngọc Xuân
      Email: xuantn@lamdong.gov.vn       
        
 4. Phòng xây dựng chính quyền:
     Trưởng phòng:  Lê Xuân Hương                
      Email: huonglx@lamdong.gov.vn
 
 5. Phòng Tổ chức biên chế:
     Trưởng phòng: Nguyễn Đức Vũ
      Email: ndvu@lamdong.gov.vn
                        
 6. Phòng Đào tạo và Quản lý CBCC-VC:
     Trưởng phòng: Võ Thu Hồng
     Email: hongvt@lamdong.gov.vn

 7. Phòng Công tác Thanh niên:
     Phó Trưởng phòng: Lê Hoàng Thùy Dương
     Email: duonglht@lamdong.gov.vn

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LÂM ĐỒNG - LAM DONG PORTAL
Cơ quan quản lý: Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử, thuộc Sở Thông tin & Truyền thông
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Viết Vân - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông
Địa chỉ: Số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 063.3545579 - Fax: 063.3545455 - Email: bbt@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
Thiết kế và phát triển bởi FSC việt Nam