Văn bản qui phạm pháp luật của tỉnh

Số hiệu/Trích yếu:
Loại văn bản:
Có 22375 văn bản:

Số-Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
139/TB-UBND 14/06/2019 Kết luận của đồng chí Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Công ty Điện lực Lâm Đồng về giá điện và giải pháp tiết kiệm điện trong sản xuất nông nghiệp
37/GP-UBND 14/06/2019 Cho phép Bệnh viện Nhi tỉnh Lâm Đồng được xả nước thải vào mương thoát nước của khu vực đường Tô Hiệu, phường 7, thành phố Đà Lạt
38/GP-UBND 14/06/2019 Cho phép Ban xây dựng năng lực và thực hiện các dự án ODA ngành nước tỉnh Ninh Thuận được khai thác, sử dụng nước mặt suối M' Ngon tại xã Ka Đô, huyện Đơn Dương
1290/QĐ-UBND 14/06/2019 Cho Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam thuê đất (theo hiện trạng sử dụng) tại thị trấn Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh
1291/QĐ-UBND 14/06/2019 Thu hồi toàn bộ diện tích đất đã cho Công ty TNHH sản xuất và thương mại TCB thuê và cho Công ty cổ phần Phúc Đô tiếp tục thuê đất tại phường 2, thành phố Bảo Lộc
1292/QĐ-UBND 14/06/2019 Phê duyệt Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản cát xây dựng tại bãi bồi ven sông Đa Nhim, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương
3610/UBND-LN 13/06/2019 Khẩn trương thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2019 và xây dựng kế hoạch năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
3611/UBND-TKCT 13/06/2019 Tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân
3612/UBND-NN 13/06/2019 Thống nhất chủ trương cho Công ty TNHH An Bình chuyển nhượng dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại huyện Đơn Dương cho Công ty TNHH một thành viên P.M Quỳnh Lâm
1271/QĐ-UBND 13/06/2019 Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Duy trì hoạt động mạng Campus tại Trung tâm Hành chính tỉnh.
1273/QĐ-UBND 13/06/2019 Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục chủ trương đầu tư các dự án nhóm C quy mô nhỏ thực hiện Chương trình MTQG nông thôn mới trên địa bàn huyện Cát Tiên
1275/QĐ-UBND 13/06/2019 Phê duyệt dự án đầu tư nghề trọng điểm đến năm 2020 của Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng.
1282/QĐ-UBND 13/06/2019 Thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án nâng cấp, sửa chữa hồ chứa nước thôn 9 tại xã Đam B'ri, thành phố Bảo Lộc
1283/QĐ-UBND 13/06/2019 Thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá môi trường Dự án nâng cấp, sửa chữa hồ chứa nước 3 tháng 2 tại huyện Di Linh
1284/QĐ-UBND 13/06/2019 Thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá môi trường Dự án nâng cấp, sửa chữa hồ chứa nước 1019 tại huyện Di Linh
1286/QĐ-UBND 13/06/2019 Công nhận tác giả, nhóm tác giả đoạt giải Báo chí tỉnh Lâm Đồng lần thứ XV năm 2019
3590/UBND-MT 13/06/2019 Chấp thuận chủ trương cho Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đam B'ri được tích nước hồ chứa thủy điện Đam B'ri 1 trên địa bàn huyện Bảo Lâm và thành phố Bảo Lộc
3607/UBND-ĐC 13/06/2019 Chấp thuận chủ trương giao đất cho Ban quản lý rừng phòng hộ D'ran để xây dựng Trạm quản lý, bảo vệ rừng tại thị trấn Thạnh Mỹ
3608/UBND-ĐC 13/06/2019 Chấp thuận ranh giới, diện tích đất tuyến đường dây 110kV vào Nhà máy thủy điện Tân Thượng của Công ty cổ phần năng lượng Tân Thượng
36/GP-UBND 13/06/2019 Cho phép Công ty TNHH Nam Bách Thắng được thăm dò nước dưới đất tại thôn 5, xã Mỹ Đức, huyện Đạ Tẻh
123/BC-UBND 13/06/2019 Báo cáo tình hình, kết quả phát triển du lịch và triển khai thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
1270/QĐ-UBND 13/06/2019 Phê duyệt phương án ứng phó tình huống khẩn cấp năm 2019 công trình thủy điện Đam B'ri 1 tại huyện Bảo Lâm và thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng
3563/UBND-TH2 12/06/2019 Bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2019 cho các bệnh viện công lập do tăng chỉ tiêu giường bệnh
3566/UBND-NC 12/06/2019 Kế hoạch sơ kết việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
3569/UBND-NC 12/06/2019 Tăng cường công tác bảo vệ trẻ em, phòng chống xâm hại tình dục trẻ em

Previous Page 1-25 Next Page