Văn bản chỉ đạo điều hành

Số hiệu/Trích yếu:
Loại văn bản:
Có 12 văn bản:

Số-Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
144/2016/QH13 29/06/2016
Nghị quyết của Quốc hội về việc lùi hiệu lực thi hành của BLHS, BLTTHS, luật tổ chức CQĐT hình sự, luật thi hành tạm giữ tạm giam.
08/CT-VKSTC 06/04/2016
Tăng cường công tác kháng nghị án hình sự
09/CT-VKSTC 06/04/2016
Tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên toà
10/CT-VKSTC 06/04/2016
Tăng cường công tác kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm các vụ việc dân sự, vụ án hành chính
07/CT-VKSTC 05/04/2016
Tăng cường công tác quản lý tài chính trong ngành kiểm sát nhân dân
05/CT-VKSTC 04/04/2016
Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Viện KSND giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo
1065/VKS-VP 25/09/2014
Góp ý kiến quy chế phối hợp công tác giữa UBMTTQVN tỉnh với VKSND tỉnh
1033/QĐ-VKS 10/09/2014
Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ ngành kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng
1035/CV-VKS-P9 03/09/2014
Thực hiện quy định sử dung trang phục Ngành KSND
1234/QĐ-UBND 04/06/2014
Phê duyệt Đề án xây dựng huyện Đức Trọng đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2016
625/KH-VKS 02/06/2014
Kế hoạch tăng cường công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra
338a/VKS-VP 25/03/2014
Thực hiện xét duyệt, thâm định quyết toán Ngân sách năm 2013