KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỦ TRƯƠNG “ ĐỔI MỚI, CHẤT LƯỢNG, KỶ CƯƠNG, HƯỚNG VỀ CƠ SỞ” 

Căn cứ Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 25/12/2015 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát năm 2016 và Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2016 của VKSND tỉnh Lâm Đồng, về chủ trương “ Đổi mới, chất lượng, kỷ cương, hướng về cơ sở”. Theo Kế hoạch công tác năm 2016 chỉ rõ các Đ/c Lãnh đạo VKSND tỉnh Lâm Đồng tiếp tục đề cao trách nhiệm trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành và chịu trách nhiệm trước Viện trưởng về kết quả thực hiện các chỉ tiêu công tác trên các lĩnh vực, khâu công tác ở địa bàn do mình phụ trách. Định kỳ hàng quý xuống Viện kiểm sát cấp huyện do mình phụ trách kiểm tra, chỉ đạo và tháo gỡ vướng mắc.  Trong các ngày 13, 20 và 21/4/2016, Đ/c Vương Khả Lợi Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh cùng với các Đ/c trưởng, phó một số phòng nghiệp vụ và Văn phòng đã trực tiếp làm việc với Viện kiểm sát nhân dân huyện Đơn Dương, Di Linh, Bảo Lâm để nghe báo cáo tiến độ thực hiện Kế hoạch công tác  Quý I năm 2016.

Kết quả kiểm tra cho thấy:

- Về cơ bản VKSND cấp huyện đã bám sát Kế hoạch công tác đề ra, triển khai đồng bộ, toàn diện các khâu công tác;

- Về công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát việc giải quyết tin báo tố giác tội phạm đã giải quyết đạt trên 60%, có huyện trên 80%;

- Về công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động điều tra, truy tố, xét xử: Án tồn năm 2015 chuyển qua đã kết thúc điều tra, truy tố, xét xử đạt từ 80% trở lên, có đơn vị đạt 90% như VKS Đơn Dương. Việc xác định án điểm được các đơn vị quan tâm xác định nhằm phục vụ công tác tuyên truyền giáo dục, phòng ngừa và phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương.

- Đối với công tác kiểm sát bắt, tạm giữ, tạm giam: tỷ lệ bắt tạm giữ chuyển xử lý hình sự  đạt 91% trở lên riêng VKS huyện Bảo Lâm đạt 100%.

- Đối với công tác kiểm sát giải quyết án Dân sự, Hành chính, Kinh doanh thương mại, Lao động án tồn năm 2015 chuyển qua đã xử lý đạt trên 55%;

- Công tác kiểm sát thi hành án dân sự: đã kiểm sát chặt chẽ 100% các quyết định thi hành án của Chi cục thi hành án cùng cấp, đã tiến hành xác minh án chưa có điều kiện thi hành đạt và vượt chỉ tiêu đề ra (VKS Bảo Lâm, Đơn Dương).

- Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn và kiểm sát việc giải quyết đơn tư pháp được thực hiện nghiêm túc, đúng thời hạn theo quy định của pháp luật, đạt tỷ lệ 100%, không để dẫn đến khiếu nại bức xúc, kéo dài.

- Về chỉ tiêu kháng nghị, kiến nghị: Các đơn vị đều đã kịp thời phát hiện tích lũy, tổng hợp vi phạm của các cơ quan tư pháp cùng cấp và đã ban hành được nhiều kháng nghị, kiến nghị trong các lĩnh vực tin báo, thi hành án hình sự; dân sự; thi hành án dân sự như VKS huyện Di Linh, VKS huyện Đơn Dương đã ban hành nhiều kiến nghị, kháng nghị. Các kháng nghị, kiến nghị đảm bảo có chất lượng được chấp nhận.

- Công tác chỉ đạo điều hành: đã tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng đối với công chức, kiểm sát viên trong cơ quan, trong quý không có công chức, kiểm sát viên nào có vi phạm nội quy, quy chế của ngành. Đã có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng trong Lãnh đạo Viện và đã đề ra các giải pháp để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành. Giữ mối quan hệ tốt với cấp ủy Đảng, Chính quyền cũng như các cơ quan tiến hành tố tụng tại địa phương và đã được địa phương quan tâm hỗ trợ kinh phí  phục vụ công tác (VKS Đơn Dương; VKS Bảo Lâm).

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng còn một số tồn tại như sau:

Việc tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm trong các lĩnh vực công tác chưa được chú trọng thực hiện (như VKS Bảo Lâm; Di Linh);

Công tác kháng nghị, kiến nghị tuy đã được thực hiện nhưng chỉ tập trung kiến nghị qua công tác trực tiếp kiểm sát còn thông qua công tác kiểm sát đối với các khâu công tác kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử chưa tổng hợp được vi phạm để kiến nghị; Chưa ban hành được các kiến nghị phòng ngừa vi phạm, tội phạm đối với các cơ quan hữu quan...

Tại các buổi làm việc Lãnh đạo Viện đã nắm được tiến độ thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch công tác năm 2016; thông qua đó đã kịp thời giải đáp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải quyết án tại địa phương, đồng thời chỉ đạo giải quyết những việc còn tồn đọng, những chỉ tiêu cần phải đạt được trong thời gian tới, chỉ ra những hạn chế, tồn tại cần phải khắc phục và yêu cầu các VKSND cấp huyện phải khẩn trương đề ra các giải pháp thực hiện những chỉ tiêu chưa đạt được để hoàn thành tốt nhiệm vụ 06 tháng đầu năm 2016 và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch công tác năm 2016, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội và phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương.