Tin chuyên ngành

Hội thảo về tăng cường các biện pháp thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW và Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị trong ngành Kiểm sát nhân dân
Thực hiện Quyết định số 388/QĐ-VKSTC, ngày 08/10/2014 của Viện trưởng VKSND tối cao về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác năm 2014 tại VKSND tỉnh Quảng Nam
Viện kiểm sát nhân dân tối cao phối hợp với Chương trình đối tác tư pháp tiếp tục tổ chức Hội nghị Nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra việc chấp hành pháp luật và quy chế của Ngành nhằm thực hiện chức năng, nhiệm vụ kiểm sát đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp cho các đại biểu phía Nam là Lãnh đạo Viện, Chánh Thanh tra, cán bộ Thanh tra chuyên trách Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từ Đà Nẵng trở vào

Tội phạm do người chưa thành niên thực hiện gia tăng đang là vấn đề được xã hội quan tâm. Việc tìm ra những giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh và phòng ngừa loại tội phạm này là cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

Các tin khác
<< Trang trước   Trang sau >>