VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO TỔ CHỨC THI THÍ ĐIỂM TUYỂN CHỌN LÃNH ĐẠO CẤP VỤ NĂM 2014 

 

Đ/c Lê Hữu Thể, Phó Viện trưởng VKSND tối cao
phát biểu tại kỳ thi thí điểm Chương trình hành động tuyển chọn Lãnh đạo cấp vụ
Thực hiện chủ trương của Đảng về Chiến lược cải cách tư pháp. Ngày 13/12/2014, Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức kỳ thi thí điểm Chương trình hành động tuyển chọn Lãnh đạo cấp vụ của các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Các đồng chí Lê Hữu Thể, Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển chọn Lãnh đạo cấp vụ dự và chỉ đạo buổi thi. Lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao; các đồng chí trong hội đồng thi, Ban giám sát, Ban giúp việc Hội đồng thi và 07 thí sinh tham dự buổi thi tuyển chọn.
Đ/c Nguyễn Minh Đức, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ VKSND tối cao
công bố các Quyết định thành lập Hội đồng thi tuyển chọn Lãnh đạo cấp vụ và Quy chế thi
Phát biểu khai mạc kỳ thi, đồng chí Lê Hữu Thể, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhấn mạnh, đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nuớc nhằm nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, xây dựng nền công vụ "chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch và hiệu quả". Thực hiện chủ trương đó, Viện kiểm sát nhân dân tối cao xây dựng Kế hoạch số 59/KH-VKSTC ngày 05/6/2014 thực hiện việc đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức trong ngành Kiểm sát nhân dân; đồng thời để tạo điều kiện cho những người có tài năng, phẩm chất đạo đức tốt, nhất là đội ngũ cán bộ trẻ có điều kiện phát triển năng lực chuyên môn phù hợp với vị trí cần bổ nhiệm. Việc tổ chức kỳ thi tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ Viện kiểm sát nhân dân tối cao là bước đi quan trọng trong lộ trình cải cách chế độ công vụ, công chức của ngành Kiểm sát nhân dân. Đồng chí Phó Viện trưởng khẳng định, đây là lần đầu tiên việc lựa chọn công chức để đề nghị bổ nhiệm chức danh Lãnh đạo, quản lý cấp Vụ đuợc thực hiện thông qua thi tuyển. Đối với mỗi cá nhân dự thi, đây là một thách thức đồng thời cũng là cơ hội mới. Thách thức là đòi hỏi mỗi thí sinh phải chuẩn bị đầy đủ về mặt kiến thức, kỹ năng, bản lĩnh và tâm thế cho kỳ thi; cơ hội là mỗi công chức dự thi đuợc thể hiện năng lực bản thân, đuợc tạo điều kiện thăng tiến trong nghề nghiệp một cách minh bạch, công bằng và khách quan. Đối với ngành Kiểm sát nhân dân, kết quả kỳ thi sẽ phản ánh năng lực, trình độ, phẩm chất của cán bộ, công chức ngành Kiểm sát; sẽ lựa chọn đuợc những đồng chí Lãnh đạo quản lý cấp Vụ có đủ "Tâm" và "Tầm", vững về chuyên môn, giỏi về quản lý, có uy tín cao trong đơn vị. Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Hữu Thể tin tưởng, với sự chuẩn bị chu đáo của Hội đồng thi, kỳ thi thí điểm tuyển chọn Lãnh đạo, quản lý cấp vụ Viện kiểm sát nhân dân tối cao sẽ diễn ra nghiêm túc, công bằng, khách quan, đuợc những kết quả tốt đẹp; chúc các thí sinh tham dự kỳ thi bình tĩnh, tự tin, với quyết tâm cao đạt đuợc kết quả cao nhất trong kỳ thi.
Hội đồng thi tuyển chọn Lãnh đạo cấp vụ
Sau phần khai mạc, đồng chí Nguyễn Minh Đức, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao công bố các quyết định thành lập Hội đồng thi và Quy chế thi.
Các thí sinh trình bày thuyết trình Chương trình hành động
Theo Kế hoạch, kỳ thi thí điểm Chương trình hành động tuyển chọn Lãnh đạo, quản lý cấp vụ Viện kiểm sát nhân dân tối cao đuợc tổ chức trong 01 ngày 13/12/2014.

Quốc Hưng - vksndtc.gov.vn