Văn phòng Chủ tịch Nước công bố 8 Luật mới vừa được Quốc hội thông qua 

(Kiểm sát) - Sáng ngày 12/12/2014, Văn phòng Chủ tịch Nước tổ chức họp báo về Lệnh của Chủ tịch Nước công bố 8 luật vừa được thông qua tại kỳ họp thứ Tám, Quốc hội khóa XIII.

Đồng chí Chu Văn Yêm, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch Nước công bố Lệnh của Chủ tịch Nước công bố các Luật

Tại buổi họp báo, thừa ủy quyền của Chủ tịch Nước, đồng chí Chu Văn Yêm, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch Nước đã công bố Lệnh của Chủ tịch Nước về việc công bố 8 Luật gồm: Luật Hộ tịch; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự; Luật Đầu tư; Luật Doanh nghiệp; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế; Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp; Luật Giáo dục nghề nghiệp.


Toàn cảnh buổi họp báo

Tiếp đó, đại diện các Bộ, ngành đã trình bày những nội dung mới cơ bản liên quan đến các Luật và trả lời một số câu hỏi của các phóng viên về những vấn đề liên quan đến những điểm mới trong nội dung các Luật.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Nguyễn Khánh Ngọc trình bày về những điểm mới của Luật Hộ tịch

Thứ trưởng Bộ Tài chính, Đỗ Bảo Anh Tuấn trình bày về những điểm mới của Luật Doanh nghiệp

Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, Phạm Minh Quân trình bày những điểm mới của Luật Giáo dục nghề nghiệp

Hiện các Bộ, ngành liên quan đang khẩn trương trình Chính phủ ban hành các Nghị định hướng dẫn thi hành và ban hành các Thông tư hướng dẫn để các Luật sớm đi vào cuộc sống./.

Nguyễn Long