Thông báo Viện Kiểm sát tỉnh Lâm Đồng

- Ngày 03/6/2019 /c Vũ Văn Diến - Tỉnh ủy viên, Bí thư BCS đảng, Viện trưởng: Dự họp Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày 05/6/2019 các đồng chí Lãnh đạo Viện: Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt tại tỉnh ủy

Ngày 05/6/2019 đ/c Vũ Văn Diến - Tỉnh ủy viên, Bí thư BCS đảng, Viện trưởng: Tiếp dân

- Ngày 27/5/2019 các đồng chí Lãnh đạo Viện làm việc tại đơn vị

- Sáng ngày 28/5/2019 đ/c Vũ Văn Diến - Tỉnh ủy viên, Bí thư BCS đảng, Viện trưởng cùng các đồng chí Lãnh đạo Viện: Dự Hội nghị trực tuyến Công tác phòng chống tham nhũng do VKSNDTC tổ chức

- Ngày 28/5/2019 đ/c Lê Văn Trữ  – Ủy viên BCS đảng, Phó Viện trưởng: Dự Họp tại Cục Thi hành án tỉnh Lâm Đồng

9 giờ ngày 28/5/2019 đ/c Vũ Văn Diến - Tỉnh ủy viên, Bí thư BCS đảng, Viện trưởng: Dự họp tại Tỉnh ủy Lâm Đồng

- Sáng ngày 30/5/2019 đ/c Vũ Văn Diến - Tỉnh ủy viên, Bí thư BCS đảng, Viện trưởng: Dự họp tại Tỉnh ủy Lâm Đồng

- Sáng ngày 31/5/2019 đ/c Vũ Văn Diến - Tỉnh ủy viên, Bí thư BCS đảng, Viện trưởng cùng các đồng chí Lãnh đạo Viện: Họp giao ban tại đơn vị

 

 

- Ngày 13,14/5/2019 các đồng chí Lãnh đạo Viện làm việc tại đơn vị

- Sáng ngày 15/5/2019 đ/c Vũ Văn Diến - Tỉnh ủy viên, Bí thư BCS đảng, Viện trưởng: Họp giải quyết án tại Công an tỉnh Lâm Đồng

LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

( TỪ NGÀY 22/4/2019 ĐẾN NGÀY 26/4/2019)

<< Trang trước   Trang sau >>