Thông báo Viện Kiểm sát tỉnh Lâm Đồng

-  Sáng ngày 11/9/2019 đ/c Vũ Văn Diến - Tỉnh ủy viên, Bí thư BCS đảng, Viện trưởng cùng các đ/c Phó Viện trưởng: Dự Hội nghị tại Tỉnh ủy Lâm Đồng

-  Chiều ngày 11/9/2019 đ/c Vũ Văn Diến - Tỉnh ủy viên, Bí thư BCS đảng, Viện trưởng: làm việc với đoàn khảo sát cơ sở nhà đất của Cục 3 VKSTC tại đơn vị

Từ ngày 24 đến 26/6/2019 đ/c Nguyễn Quang Tuyến – Phó Viện trưởng: Dự Hội nghị sơ kết CTKS 6 tháng đầu năm tại VKSTC

- Ngày 25,26/6/2019 đ/c Vũ Văn Diến - Tỉnh ủy viên, Bí thư BCS đảng, Viện trưởng: Dự họp tại Tỉnh ủy Lâm Đồng

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ( TỪ NGÀY 10/6/2019 ĐẾN NGÀY 14/6/2019)
Trang sau >>