LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VKSND TỈNH LÂM ĐỒNG ( TỪ NGÀY 09/9/2019 ĐẾN NGÀY 13/9/2019) 

-  Sáng ngày 11/9/2019 đ/c Vũ Văn Diến - Tỉnh ủy viên, Bí thư BCS đảng, Viện trưởng cùng các đ/c Phó Viện trưởng: Dự Hội nghị tại Tỉnh ủy Lâm Đồng

-  Chiều ngày 11/9/2019 đ/c Vũ Văn Diến - Tỉnh ủy viên, Bí thư BCS đảng, Viện trưởng: làm việc với đoàn khảo sát cơ sở nhà đất của Cục 3 VKSTC tại đơn vị

-  chiều ngày 12/9/2019 đ/c đ/c Vũ Văn Diến - Tỉnh ủy viên, Bí thư BCS đảng, Viện trưởng: chủ trì họp giao ban Liên ngành các cơ quan Nội chính tại đơn vị

- Sáng ngày 13/9/2019 đ/c Vũ Văn Diến - Tỉnh ủy viên, Bí thư BCS đảng, Viện trưởng: Chủ trì họp giao ban tại đơn vị